Close X

Zespół Szkół Ponadpodstawowych

im. Jana Kasprowicza w Nietążkowie

Wtorek, 10 grudnia 2019 r.
wstecz wstecz

Rekrutacja r. szk. 2019/2020


Informacje dodatkowe i prezentacje


Prezentacja kierunków kształcenia


Test sprawnościowy dla kandydatów do klas mundurowych


Informacja dla kandydatów i uczniów LO – klasa policyjna


Dzień z życia „mundurowego Nietka” –


X

Dzień z życia „mundurowego Nietka”

„Nurkujący Nietek” – kurs nurkowy P1 –


X

„Nurkujący Nietek” – kurs nurkowy P1

Klasy wojskowe – film zrealizowany przez MON (nasi uczniowie też tu są)


X

Klasy wojskowe – film zrealizowany przez MON (nasi uczniowie też tu są)

Pokaz umiejętności – szkolenie wojskowe i strażackie –


X

Pokaz umiejętności – szkolenie wojskowe i strażackie

Szkolenie strażacko-ratownicze –


X

Szkolenie strażacko-ratownicze

Typy szkół w r. szkolny 2019/2020

Nazwa szkołyNazwa profilu/zawoduJęzyk obcy
Przedmioty nauczane na poziomie rozszerzonym
Przedmioty punktowane przy rekrutacjiCykl kształcenia

Liceum ogólnokształcące


dla młodzieży
klasa policyjna
i policyjna konna
j. angielski
j. niemiecki
j. angielski
biologia
chemia
j. polski
matematyka
j. angielski
geografia
3 lata (po gimnazjum)
4 lat (po szkole podstawowej)
klasa strażacko-ratownicza j. angielski
j. niemiecki
j. angielski
biologia
chemia
j. polski
matematyka
j. angielski
geografia
3 lata (po gimnazjum)
4 lat (po szkole podstawowej)
klasa wojskowa j. angielski
j. niemiecki
j. angielski
biologia
chemia
j. polski
matematyka
j. angielski
geografia
3 lata (po gimnazjum)
4 lat (po szkole podstawowej)
klasa usportowiona
(lekkoatletyka)
j. angielski
j. niemiecki
j. angielski
biologia
chemia
j. polski
matematyka
j. angielski
geografia
3 lata (po gimnazjum)
4 lat (po szkole podstawowej)
klasa ogólna j. angielski
j. niemiecki
j. angielski
biologia
chemia
j. polski
matematyka
j. angielski
geografia
3 lata (po gimnazjum)
4 lat (po szkole podstawowej)

Technikum


dla młodzieży
technik spedytor j. angielski
j. niemiecki
j. angielski
geografia
j. polski
matematyka
j. angielski
geografia
4 lata (po gimnazjum)
5 lat (po szkole podstawowej)
technik architektury krajobrazu j. angielski
j. niemiecki
j. angielski
biologia
j. polski
matematyka
biologia
geografia
4 lata (po gimnazjum)
5 lat (po szkole podstawowej)
technik informatyk j. angielski
j. niemiecki
j. angielski
informatyka
j. polski
matematyka
j. angielski
informatyka
4 lata (po gimnazjum)
5 lat (po szkole podstawowej)
technik rolnik j. angielski
j. niemiecki
j. angielski
biologia
j. polski
matematyka
biologia
geografia
4 lata (po gimnazjum)
5 lat (po szkole podstawowej)
technik żywienia i usług
gastronomicznych
j. angielski
j. niemiecki
j. angielski
chemia
j. polski
matematyka
chemia
geografia
4 lata (po gimnazjum)
5 lat (po szkole podstawowej)
technik fotografii i multimediów j. angielski
j. niemiecki
j. angielski
informatyka
j. polski
matematyka
j. angielski
informatyka
4 lata (po gimnazjum)
5 lat (po szkole podstawowej)

Szkoła branżowa


(dawna zawodowa) dla młodzieży
(pracownicy młodociani)
wszystkie zawody j. angielski j. polski
matematyka
geografia
informatyka
3 lata

Szkoła policealna


(bezpłatna)
kształcąca w zawodach:
opiekun w domu pomocy społecznej
florysta
BHP
j. angielski
j. niemiecki

Regulamin i harmonogram
przyjmowania kandydatów do klas pierwszych
liceum, technikum i branżowej szkoły I stopnia
na rok szkolny 2019/2020


Podstawa prawna

Wymagane dokumenty w r. szkolny2019/2020

 • Życiorys
 • Wniosek (druk w sekretariacie)   Wniosek do pobraniawniosek_dla_kandydata.pdf (147 kB)
 • Wniosek – podanie do internatu   Wniosek – podanie do internatu (plik pdf)wniosek_dla_kandydata_internat.pdf
 • Dwie fotografie
 • Świadectwo ukończenia gimnazjum lub szkoły podstawowej
 • Zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego lub szkoły podstawowej
 • Pisemne oświadczenia rodziców/opiekunów prawnych (o uczestnictwie w zajęciah Religia/Etyka oraz w zajęciah Wychowanie do życia w rodzinie)   Wniosek do pobraniaoswiadczeniereligiadozycia.pdf (47 kB)

W przypadku techników i branżowej szkoły I stopnia dodatkowo:

 • Zaświadczenie lekarskie wydane przez lekarza medycyny pracy (dotyczy kandydatów do techników i branżowej szkoły I stopnia)
 • Umowa o praktyczną naukę zawodu (do 20 sierpnia w przypadku kandydatów do branżowej szkoły I stopnia)

W przypadku szkoły policealnej:

 • Wniosek (druk w sekretariacie)   Wniosek do pobraniawniosek_dla_kandydata_sp.pdf (147 kB)
 • Świadectwo ukończenia szkoły średniej

W przypadku kursów kwalifikacyjnych:

 • Wniosek (druk w sekretariacie)   Wniosek do pobraniawniosek_dla_kandydata_kurs.pdf (147 kB)
 • Świadectwo ukończenia ostatniej szkoły
 • Zaświadczenie lekarskie wydane przez lekarza medycyny pracy (dotyczy kwalifikacji rolniczych)

Wszystkie informacje dotyczące szkoły można uzyskać w sekretariacie
od poniedziałku do piątku w godzinach 730 – 1500,
 tel. (65) 51-80-027.

Szkoła policealna

Regulamin i harmonogram
przyjmowania kandydatów na pierwszy semestr
szkół policealnych
na rok szkolny 2019/2020

Wymagane dokumenty:

 • Wniosek (druk w sekretariacie)   Wniosek do pobraniawniosek_dla_kandydata_sp.pdf (147 kB)
 • Świadectwo ukończenia szkoły średniej

Kwalifikacyjne kursy zawodowe

Wymagane dokumenty:

 • Wniosek (druk w sekretariacie)   Wniosek do pobraniawniosek_dla_kandydata_kurs.pdf (147 kB)
 • Świadectwo ukończenia ostatniej szkoły
 • Zaświadczenie lekarskie wydane przez lekarza medycyny pracy (dotyczy kwalifikacji rolniczych)

Wszystkie informacje dotyczące szkoły można uzyskać w sekretariacie
od poniedziałku do piątku w godzinach 730 – 1500,
 tel. (65) 51-80-027.

 
Patronat
Politechniki
Poznańskiej

bip

Certyfikaty i odznaczenia
Gratulacje i podziękowania


Nasi Partnerzy

zobacz »