Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Close X

Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Kasprowicza w Nietążkowie

Facebook

Środa, 19 stycznia 2022 r.
wstecz wstecz

Rekrutacja r. szk. 2022/2023


Informacje i prezentacje


Informator ZSP pokaż »


Prezentacja kierunków kształcenia


Test sprawnościowy dla kandydatów do klas sportowych


Informacja dla kandydatów i uczniów LO – klasa policyjna


Dzień z życia „mundurowego Nietka” –


X

Dzień z życia „mundurowego Nietka”

„Nurkujący Nietek” – kurs nurkowy P1 –


X

„Nurkujący Nietek” – kurs nurkowy P1

Klasy wojskowe – film zrealizowany przez MON (nasi uczniowie też tu są)


X

Klasy wojskowe – film zrealizowany przez MON (nasi uczniowie też tu są)

Pokaz umiejętności – szkolenie wojskowe i strażackie –


X

Pokaz umiejętności – szkolenie wojskowe i strażackie

Szkolenie strażacko-ratownicze –


X

Szkolenie strażacko-ratownicze

Typy szkół w r. szkolnym 2022/2023

Wymagane dokumenty w r. szkolny2022/2023

 • Życiorys

 • Wniosek – liceum, technikum, branżowa szkoła I stopnia   Wniosek do pobraniawniosek_dla_kandydata.pdf (100 kB)


 • Wniosek – branżowa szkoła II stopnia  

 • Wniosek – podanie do internatu   Wniosek – podanie do internatu (plik pdf)wniosek_dla_kandydata_internat.pdf


 • Dwie fotografie
 • Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej
 • Zaświadczenie o wynikach egzaminu po szkole podstawowej
 • Pisemne oświadczenia rodziców/opiekunów prawnych (o uczestnictwie w zajęciah Religia/Etyka oraz w zajęciah Wychowanie do życia w rodzinie)   Wniosek do pobraniaoswiadczeniereligiadozycia.pdf (47 kB)

W przypadku techników i branżowej szkoły I stopnia dodatkowo:

 • Zaświadczenie lekarskie wydane przez lekarza medycyny pracy (dotyczy kandydatów do techników, branżowej szkoły I stopnia i branżowej szkoły II stopnia)
 • Umowa o praktyczną naukę zawodu (do 20 sierpnia w przypadku kandydatów do branżowej szkoły I stopnia i branżowej szkoły II stopnia)

W przypadku szkoły policealnej:

 • Wniosek (druk w sekretariacie)   Wniosek do pobraniawniosek_dla_kandydata_sp.pdf (147 kB)

 • Świadectwo ukończenia szkoły średniej

W przypadku kursów kwalifikacyjnych:

 • Wniosek (druk w sekretariacie)   Wniosek do pobraniawniosek_dla_kandydata_kurs.pdf (147 kB)

 • Świadectwo ukończenia ostatniej szkoły
 • Zaświadczenie lekarskie wydane przez lekarza medycyny pracy (dotyczy kwalifikacji rolniczych)

Wszystkie informacje dotyczące szkoły można uzyskać w sekretariacie
od poniedziałku do piątku w godzinach 730 – 1500,
 tel. (65) 51-80-027.

Szkoła policealna

Regulamin i harmonogram
przyjmowania kandydatów na pierwszy semestr
szkół policealnych
na rok szkolny 2022/2023

Wymagane dokumenty:

 • Wniosek (druk w sekretariacie)   Wniosek do pobraniawniosek_dla_kandydata_sp.pdf (147 kB)
 • Świadectwo ukończenia szkoły średniej

Kwalifikacyjne kursy zawodowe

Wymagane dokumenty:

 • Wniosek (druk w sekretariacie)   Wniosek do pobraniawniosek_dla_kandydata_kurs.pdf (147 kB)
 • Świadectwo ukończenia ostatniej szkoły
 • Zaświadczenie lekarskie wydane przez lekarza medycyny pracy (dotyczy kwalifikacji rolniczych)

Wszystkie informacje dotyczące szkoły można uzyskać w sekretariacie
od poniedziałku do piątku w godzinach 730 – 1500,
 tel. (65) 51-80-027.
e-dziennik   e-learning
 zdjecie-do-mlegitymacji

Patronat
Politechniki
Poznańskiej


bip

Wynajem

pomieszczeń szkolnych


Certyfikaty i odznaczenia

zobacz »

Gratulacje i podziękowania


Nasi Partnerzy

zobacz »