Close X

Zespół Szkół Ponadpodstawowych

im. Jana Kasprowicza w Nietążkowie

Poniedziałek, 18 stycznia 2021 r.
Wstecz

Honorowa księga Szkoły


Rok szkolny 2013/2014


Małgorzata Hofman
Uchwałą Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Kasprowicza w Nietążkowie z dnia 23.04.2013 r. na wniosek wychowawcy klasy mgr Alicji Zarzyckiej wyróżniona została wpisem do Księgi Honorowej Szkoły.
Małgorzata Hofman w okresie czteroletniej nauki w Technikum Żywienia i Gospodarstwa Domowego osiągnęła dobre wyniki w nauce. Zawsze była wzorową, kulturalną i odpowiedzialną uczennicą. Od pierwszej klasy czynnie angażowała się i współtworzyła życie zarówno klasy jak i szkoły. Bardzo aktywnie działała jako członek Samorządu Szkolnego oraz reprezentant pocztu sztandarowego szkoły. Zawsze chętnie pomagała w organizowaniu imprez kulinarnych w szkole oraz różnego rodzaju konkursach gastronomicznych. Brała czynny udział w obchodach uroczystości szkolnych, zawodach sportowych, podczas których godnie reprezentowała szkołę. Największym osiągnięciem sportowym Małgorzaty było zdobycie w 2013 r. srebrnego medalu podczas Mistrzostw Wielkopolski w Sztafetowych Biegach Przełajowych.
Małgorzata to skromna, uczynna i pracowita uczennica. Poprzez swoją wzorową postawę zasługuje na wpis do Honorowej Księgi Szkoły.

Klaudia Śleboda
Uchwałą Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Kasprowicza w Nietążkowie z dnia 23.04.2014 r. na wniosek wychowawcy klasy mgr Anny Krakowiak, uczennica Klaudia Śleboda została wyróżniona wpisem do Honorowej Księgi Szkoły.
Klaudia w ciągu czterech lat nauki w Technikum Hotelarskim osiągała bardzo dobre wyniki w nauce. Zawsze była wzorową, kulturalną i odpowiedzialną uczennicą. Godnie reprezentowała szkołę w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Wiedzy o Hotelarstwie, brała udział w licznych konkursach – w bieżącym roku szkolnym zajęła pierwsze miejsce w szkolnym konkursie z języka hiszpańskiego na temat wiedzy o krajach hiszpańskojęzycznych. W roku szkolnym 2013/2014 otrzymywała stypendium Prezesa Rady Ministrów. Klaudia Śleboda jest bardzo skromną i pracowitą uczennicą. Zawsze sumiennie i chętnie wykonywała powierzone jej zadania.
Średnia ocen uczennicy na świadectwie ukończenia szkoły wynosi 5,04 a jej ocena z zachowania jest wzorowa.

Rok szkolny 2012/2013


Angelika Dolczewska
Uchwałą Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Kasprowicza w Nietążkowie z dnia 23.04.2013 r. na wniosek wychowawcy klasy mgr. Miłosza Sibilskiego wyróżniona została wpisem do Honorowej Księgi Szkoły.
Angelika w okresie trzyletniej nauki w Liceum Ogólnokształcącym w klasie językowo-wojskowej osiągnęła bardzo dobre wyniki w nauce. Średnia jej ocen na świadectwie ukończenia szkoły wynosi 4,82 a ocena z zachowania jest wzorowa. Uczennica dwukrotnie otrzymała stypendium Rady Ministrów w klasach drugiej i trzeciej oraz pobierała stypendium Stowarzyszenia Oświatowego im Dezyderego Chłapowskiego. Od początku nauki w szkole Angelika angażowała się w i współtworzyła życie szkoły i klasy. Brała udział w licznych zawodach sportowych, podczas których godnie reprezentowała szkołę. Do jej największych osiągnięć należy zdobycie:
- złotego medalu Mistrzostw Wielkopolski w Sztafetowych Biegach Przełajowych,
- srebrnego medalu Mistrzostw Wielkopolski w Sztafetowych Biegach Przełajowych,
- brązowego medalu Mistrzostw Wielkopolski w Sztafetowych Begach na Orientację.
Angelika Dolczewska to bardzo skromna i pracowita uczennica, wyróżniająca się wysoka kulturą osobistą i odpowiedzialnością. Zawsze chętnie służyła pomocą koleżankom i kolegom. Poprzez swoją wzorową postawę zasłużyła na wpis do Honorowej Księgi Szkoły

Przemysław Mikołajczak
Uchwałą Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Kasprowicza w Nietążkowie z dnia 23.04.2013 r. na wniosek wychowawcy klasy mgr Moniki Oleszak wyróżniony został wpisem do Honorowej Księgi Szkoły.
Przemysław Mikołajczak w ciągu czterech lat nauki w Technikum Rolniczym osiągnął bardzo dobre wyniki w nauce. Brał udział w licznych konkursach na szczeblu szkolnym i pozaszkolnym. Zdobył pierwsze miejsce na Olimpiadzie Wiedzy i Umiejętności Rolniczych etap szkolny w 2011/2012, pierwsze miejsce w konkursie o ruchu drogowym w Kościanie, brał udział w etapie ogólnopolskim w Kaliszu, brał udział w konkursie wiedzy BHP w etapie powiatowym. Jest finalistą tegorocznej Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych. Na etapie okręgowym we Wrześni zdobył drugie miejsce.
Przemysław Mikołajczak to bardzo pracowity uczeń, wyróżniający się nie tylko bardzo dobrymi wynikami w nauce, ale również wyróżniający się wysoką kulturą osobistą i odpowiedzialnością. Powierzone zadania wykonywał chętnie i sumiennie. Angażował się w życie klasy i szkoły. Średnia ocen Przemka na świadectwie ukończenia szkoły wynosi 5,13 a jego ocena z zachowania jest wzorowa.

Rok szkolny 2011/2012


Mateusz Błażeczek
Uchwałą Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół Ponadgimnazjanych im. Jana Kasprowicza w Nietążkowie z dnia 24.04.2012 r. na wniosek wychowawcy klasy mgr Renaty Kiąca wyróżniony został wpisem do Honorowej Księgi Szkoły.
Mateusz jest uczniem klasy IV technikum rolniczego. W okresie czterech lat nauki brał udział i godnie reprezentował szkołę w olimpiadach Wiedzy i Umiejętności Rolniczych. W roku szkolnym 2011/2012 zajął IV miejsce na szczeblu wojewódzkim i zakwalifikował się do etapu centralnego.
Średnia ocen Mateusza na świadectwie ukończenia szkoły wynosi 4,56, a jego ocena z zachowania jest wzorowa.

Patryk Franek
Uchwałą Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół Ponadgimnazjanych im. Jana Kasprowicza w Nietążkowie z dnia 24.04.2012 r. na wniosek wychowawcy klasy mgr Elizy Nadobnej wyróżniony został wpisem do Honorowej Księgi Szkoły.
Patryk Franek w ciągu czterech lat nauki w Technikum ekonomicznym osiągnął bardzo dobre wyniki w nauce. Trzykrotnie otrzymał stypendium Prezesa Ministrów w klasach: drugiej, trzeciej i czwartej. Pobierał stypendium Stowarzyszenia Oświatowego im. Dezyderego Chłapowskiego oraz stypendium Marszałka Wielkopolski.
Brał udział w licznych konkursach na szczeblu szkolnym i pozaszkolnym. Były to konkursy – historyczne, geograficznych, matematycznych, z przedmiotów zawodowych oraz zawodach sportowych. Jest Finalistą Wielkopolskiego Konkursu Matematycznego „SUPERMATEMATYK” w roku szkolnym 2010/2011, brał udział w Powiatowych eliminacjach Olimpiady Wiedzy Pożarniczej w roku szkolnym 2009/2010, etapie wojewódzkim Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej w roku szkolmy, 2010/2011, etapie wojewódzkim Olimpiady Misyjna Znajomość Afryki oraz III Miejsce w Biegach Ulicznych w Śmiglu w 2011 roku.
Patryk Franek to bardzo skromny i pracowity uczeń, wyróżniający się wysoką kulturą osobistą i odpowiedzialnością. Powierzone zadania wykonywał chętnie i sumiennie angażował się w życie klasy. Przez cały okres nauki w Technikum pomagał w nauce koleżankom i kolegom, za co zawsze jest przez nich bardzo ceniony.
Średnia ocen Patryka na świadectwie ukończenia szkoły wynosi 5,54 a jego ocena z zachowania jest wzorowa.

Katarzyna Płuciniczak
Uchwałą Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół Ponadgimnazjanych im. Jana Kasprowicza w Nietążkowie z dnia 24.04.2012 r. na wniosek wychowawcy klasy mgr Elizy Nadobnej została wyróżniona wpisem do Honorowej Księgi Szkoły.
Katarzyna Płuciniczak uzyskała na świadectwie ukończenia szkoły średnią 4,04 i ocenę z zachowania wzorową. Wykazywała się wysoką kulturą osobistą, angażowała się w prace na rzecz klasy i szkoły.
W trakcie nauki w szkole osiągnęła znaczące wyniki sportowe:
• finalistka Mistrzostw Polski Juniorów w Biegach Przełajowych;
• medalistka Mistrzostw Wielkopolski w Sztafetowych Biegach Przełajowych;
• dwukrotna brązowa medalistka Mistrzostw Wielkopolski w Sztafetowych Biegach na Orientacje;
• brązowa medalista Mistrzostw Wielkopolski LZS w Lekkiej Atletyce w biegu na dystansie 400 m.
Cały czas pracuje nad swoim rozwojem. Sumiennie wywiązywała się z obowiązków ucznia, aktywnie uczestniczyła w zajęciach szkolnych.

Anna Ruskowiak
Uchwałą Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół Ponadgimnazjanych im. Jana Kasprowicza w Nietążkowie z dnia 24.04.2012 r. na wniosek wychowawcy klasy mgr Renaty Kiąca wyróżniona została wpisem do Honorowej Księgi Szkoły.
Anna Ruskowiak w okresie czteroletniej nauki w Technikum Żywienia i Gospodarstwa Domowego osiągnęła dobre wyniki w nauce. Swoją postawą i kultura osobistą służyła innym za wzór do naśladowania. Angażowała się w pracy w wolontariacie, zawsze można było na nią liczyć.
Od początku nauki w szkole Anna angażowała się i współtworzyła życie klasy jak i szkoły. Zawsze chętnie pomagała w organizowaniu imprez kulinarnych w szkole oraz różnego rodzaju zawodach sportowych. Brała udział w licznych zawodach sportowych, podczas których godnie reprezentowała szkołę. Była finalistką Mistrzostw Polski Juniorów w Biegach Przełajowych. Zdobyła złoty medal na Mistrzostwach Wielkopolski w Sztafetowych Biegach Przełajowych. Ania była dwukrotnie srebrną medalistką Mistrzostw Wielkopolski LZS w Lekkiej Atletyce w biegu na dystansie 200 m.
Jednocześnie Ania była sumienną, uczynną i skromną dziewczyną. Poprzez swoją wzorowa postawę i liczne osiągnięcia zasługuje na wpis do Honorowej Księgi Szkoły.

Katarzyna Wojciechowska
Uchwałą Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół Ponadgimnazjanych im. Jana Kasprowicza w Nietążkowie z dnia 24.04.2012 r. na wniosek wychowawcy klasy mgr Hanny Klem wyróżniona została wpisem do Honorowej Księgi Szkoły.
Katarzyna Wojciechowska w okresie trzyletniej nauki w Liceum Ogólnokształcącym w klasie językowo-wojskowej osiągnęła dobre wyniki w nauce.
Od początku pobytu w szkole angażowała się w życie klasy i szkoły, realizowała projekt „Buda to nie nuda”, brała czynny udział w obchodach uroczystości szkolnych, występowała w szkolnych przedstawieniach, reprezentowała szkołę w poczcie sztandarowym. Pracowała jako wolontariusz pomagając w nauce młodszym kolegom z gimnazjum. W ciągu 3 lat pobytu w szkole brała udział w kilkudziesięciu zawodach sportowych na wszystkich szczeblach, podczas których godnie reprezentowała szkołę. Jej największym sukcesem było dostanie się do finału Mistrzostw Polski Juniorów w Biegach Przełajowych, zdobycie złotego medalu Mistrzostw Wielkopolski w Sztafetowych Biegach Przełajowych oraz dwukrotnie – brązowego medalu Mistrzostw Wielkopolski Sztafetowych Biegów na Orientację.
Poprzez swoją wzorową postawę i liczne osiągnięcia sportowe zasługuje na wpis do Honorowej Księgi Szkoły.

Rok szkolny 2010/2011


Maciej Łupicki
Uchwałą Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół Ponadgimnazjanych im. Jana Kasprowicza w Nietążkowie z dnia 20.04.2011 r. na wniosek wychowawcy klasy mgr Jarosława Kuderskiego został wyróżniony wpisem do Honorowej Księgi Szkoły.
Maciej uzyskał średnią 4,5 na świadectwie ukończenia szkoły oraz wzorowe zachowanie. Wykazywał się wysoka kulturą osobistą, angażował się w prace na rzecz klasy i szkoły. Osiągnął znaczące wyniki sportowe:
– indywidualny srebrny i brązowy medalista Mistrzostw Wielkopolski LZS w szachach;
– dwukrotny drużynowy złoty medalista Mistrzostw Wielkopolski LZS w szachach;
– finalista indywidualnych drużynowych Mistrzostw Wielkopolski SZS w Szachach;
– finalista Rejonu Leszczyńskiego w Siatkówce i Siatkówce Plażowej;
– finalista Mistrzostw Wielkopolski SZS w Biegach Indywidualnych na Orientację i w Sztafecie;
– finalista Mistrzostw Wielkopolski SZS w Sztafetowych Biegach Przełajowych;
– wielokrotny medalista Mistrzostw powiatu w Szachach (indywidualnie i drużynowo), biegach na orientację, biegach przełajowych, siatkówce i siadkówce plażowej.

Rok szkolny 2009/2010


Barbara Konieczna
Uchwałą Rady Pedagogicznej Zespołu Szkól Ponadgimnazjalnych im. Jana Kasprowicza w Nietążkowie z dnia 15.04.2010 r. na wniosek wychowawcy klasy mgr. Łukasza Złotkowskiego została wyróżniona wpisem do Honorowej Księgi Szkoły.
Uczennica sumiennie wywiązywała się z obowiązków ucznia, aktywnie uczestniczy w zajęciach szkolnych uzyskując frekwencję w ciągu czterech lat nauki rzędu 95%. Cały czas pracuje nad własnym rozwojem Charakteryzuje się wzorową kulturą osobistą i nienagannymi wzorcami moralnymi w szkole i poza nią. Postępuje zawsze zgodnie z dobrem społeczności szkolnej. Spontanicznie i samodzielnie wykonuje prace na rzecz szkoły. W trakcie czterech lat nauki Barbara uzyskała średnią ocen 4,85 oraz otrzymała wzorowe zachowanie. Dodatkowo uczennica udzielała się w pracach samorządu szkolnego oraz z wyjątkową sumiennością sprawowała funkcje przewodniczącej klasy.
Uczennica brała udział w wielu konkursach przedmiotowych oraz aktywnie uczestniczyła w wielu uroczystościach szkolnych. Ponadto reprezentowała szkołę na zawodach sportowych rangi wojewódzkiej i ogólnopolskiej tj.: Wielkopolskim Konkursie Tańca Towarzyskiego w Poznaniu (2007), w II Ogólnopolskich Warszawskich Młodzieżowych Spotkaniach Tanecznych (2007)

Natalia Saloch
Uchwałą Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalych im. Jana Kasprowicza w Nietążkowie z dnia 15.04.2010 r. na wniosek wychowawcy klasy mgr Ewy Nowackiej–Wieczorek wyróżniona została wpisem Honorowej Księgi Szkoły.
Natalia Saloch jest uczennicą klasy IV technikum żywienia i gospodarstwa domowego. Godnie reprezentowała szkołę na XXXIV Olimpiadzie Wiedzy i Umiejętności Rolniczych blok żywienia i gospodarstwa domowego w której zajęła III miejsce i zakwalifikowała się do etapu centralnego oraz w XVI Olimpiadzie Teologii Katolickiej w Poznaniu. Bardzo chętnie brała udział w organizowaniu i obsłudze wszelkich uroczystości szkolnych oraz w obsłudze studniówek i bali karnawałowych organizowanych przez Radę Rodziców. Średnia ocen Natalii Saloch na świadectwie ukończenia szkoły wynosi 4,06 a jej ocena z zachowania jest wzorowa.

Karolina Szczepaniak
Uchwałą Rady Pedagogicznej Zespołu Szkól Ponadgimnazjalnych im. Jana Kasprowicza w Nietążkowie z dnia 15.04.2010 r. na wniosek wychowawcy klasy mgr inż. Ewy Czwojdy wyróżniona została wpisem do Honorowej Księgi Szkoły.
Karolina Szczepaniak w ciągu czterech lat nauki w Technikum Agrobiznesu osiągnęła średnią ocen 4,5 oraz wzorowe zachowanie. Od pierwszej klasy czynnie angażowała się w życie szkoły. Brała czynny udział w wielu konkursach i olimpiadach przedmiotowych w szkole i poza nią. Na etapie regionalnym w Olimpiadzie Wiedzy o Unii Europejskiej w Kościanie, szczeblu diecezjalnym w Olimpiadzie Wiedzy Teologicznej w Poznaniu i Olimpiadzie Wiedzy Samorządach w Kościanie. W konkursie ekologicznym „Mój las” organizowanym przez LOP zdobyła II miejsce na szczeblu centralnym (2008), powtórzyła osiągniecie w 2009 r., a w 2010 zdobyła wyróżnienie. Udzielała się w Kole Turystyczno – Krajoznawczym, brała udział w szkolnym konkursie na zdjęcie przyrodnicze.
Pracowała i stworzyła makietę szkoły, dzięki temu szkoła zdobyła dotacje unijne. Przygotowała palmę wielkanocną na konkurs Palmy organizowana przez Wyższa Szkołę Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu. (2010).
W okresie pobytu w szkole rozwijała swoje zdolności plastyczne, projektując i wykonując wiele zaproszeń i kartek okolicznościowych na rzecz szkoły. Aktywnie uczestniczyła i współtworzyła życie klasy. Swoją postawą i kulturą osobista służyła innym za wzór do naśladowania.
Karolina była wzorową kulturalną i odpowiedzialną uczennicą. Powierzone jej zadania wykonywała chętnie i sumiennie. Jej skromność i pracowitość była zawsze doceniana przez koleżanki i kolegów oraz pracowników szkoły.
Karolina zasłużyła na wpis do Honorowej Księgi Szkoły.

Honorata Urbanowska
Uchwałą Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Kasprowicza w Nietążkowie z dnia 15.04.2010 r. na wniosek wychowawcy klasy mgr Ewy Nowackiej-Wieczorek wyróżniona została wpisem do Honorowej Księgi Szkoły.
Honorata Urbanowska jest uczennicą klasy IV technikum żywienia i gospodarstwa domowego. Godnie reprezentowała szkołę w licznych konkursach szkolnych i pozaszkolnych. Między innymi brała udział w konkursie na potrawę z sera smażonego w Wyższej Szkole Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu oraz w konkursie na potrawę wigilijną w Wielkopolskiej Izbie Rolniczej. Otrzymała wyróżnienie w konkursie historycznym „Krąg”. Uczestniczyła również w konkursach polonistycznych („Zielone Pióro” i „Fraszka”) i zajęła I miejsce w konkursie literackim z okazji „Dnia Godności Osoby Niepełnosprawnej” oraz wyróżnienie w konkursie „Los moich bliskich w czasie II wojny światowej”. Chętnie obsługiwała studniówki i bale karnawałowe organizowane przez Radę Rodziców oraz pomagała w przygotowaniu i obsłudze wszelkich uroczystości szkolnych. Średnia ocen Honoraty Urbanowskiej na świadectwie ukończenia szkoły wynosi 5,00 a jej ocena z zachowania jest wzorowa.

Rok szkolny 2008/2009


Beata Paul
Uchwałą Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Kasprowicza w Nietążkowie z dnia 20.04.2009 r. na wniosek wychowawcy klasy mgr Małgorzaty Dąbrowskiej wyróżniona została wpisem do Honorowej Księgi Szkoły.
Beata Paul w okresie czteroletniej nauki w Technikum Agrobiznesu osiągnęła dobre wyniki w nauce. Swoją postawą i kulturą osobistą służyła innym za wzór do naśladowania. Była dobrą koleżanką, zawsze można było na nią liczyć.
Od początku nauki w szkole Beata angażowała się i współtworzyła życie klasy jak i szkoły. Brała czynny udział w rozwoju sekcji lekkoatletycznej w szkole, między innymi poprzez organizowanie pieniędzy na jej rozwój. Zawsze chętnie pomagała przy współorganizowaniu różnego rodzaju zawodów. Brała udział w licznych zawodach sportowych, między innymi biegach i unihokeju dziewcząt, podczas których godnie reprezentowała szkołę. Jej największym sukcesem było zajęcie drugiego miejsca w Mistrzostwach Wielkopolski LZS w Lekkiej Atletyce w biegu na 100 m.
Jednocześnie Beata była sumienną, uczynna i skromną dziewczyną. Poprzez swoją wzorowa postawę i liczne osiągnięcia zasługuje na wpis do Księgi Honorowej Szkoły.

Anna Majorek
Uchwałą Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Kasprowicza w Nietążkowie z dnia 20.04.2009 r. na wniosek wychowawcy klasy mgr Małgorzaty Dąbrowskiej wyróżniona została wpisem do Honorowej Księgi Szkoły.
Anna Majorek w ciągu czterech lat nauki w Technikum Handlowym osiągnęła bardzo dobre wyniki w nauce. Od trzeciej klasy otrzymywała stypendium Marszałka Województwa Wielkopolskiego a w klasie czwartej, jako uczennica z najwyższa średnia w szkole, stypendium Prezesa Rady Ministrów.
Uczennica brała udział w licznych konkursach i olimpiadach o tematyce ekonomicznej. Reprezentowała szkolę w etapie rejonowym Olimpiady Wiedzy o Regionie i Przedsiębiorczości.
Anna była wzorową, kulturalną i odpowiedzialna uczennicą. Powierzone jej zadania wykonywała chętnie i sumiennie angażując się w życie klasy. Jej skromność i pracowitość była zawsze doceniana przez koleżanki i kolegów.

Łukasz Mueller
Uchwałą Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Kasprowicza w Nietążkowie z dnia 20.04.2009 r. na wniosek wychowawcy klasy mgr Danuty Krzystofik wyróżniony został wpisem do Honorowej Księgi Szkoły.
Łukasz Mueller w ciągu czterech lat nauki w Technikum Ekonomicznym osiągnął bardzo dobre wyniki w nauce. Jego postawa była wzorowa, kulturalna i odpowiedzialna. Brał udział w licznych konkursach, min.: Powiatowym Konkursie Matematycznym „Finansista”, Olimpiadzie Wiedzy Ekonomicznej, Olimpiadzie z Podstaw Przedsiębiorczości.. Został finalistą Mistrzostw Wielkopolski w Sztafetowych Biegach na Orientację. Godnie reprezentował szkołę podczas wszystkich uroczystości szkolnych (udział w poczcie sztandarowym). Łukasz jest wzorem ucznia i jest godny wyróżnienia wpisem do Honorowej Księgi Szkoły.

Rok szkolny 2007/2008


Barbara Przydróżna
Uchwałą Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Kasprowicza w Nietążkowie z dnia 22.04.2008 r. na wniosek wychowawcy klasy mgr inż. Katarzyny Snela, wyróżniona została wpisem do Honorowej Księgi Szkoły.
Barbara Przydróżna uczennica klasy IV technikum żywienia i gospodarstwa domowego zajęła II miejsce w biegu na 1500 metrów dziewcząt w mistrzostwach województwa wielkopolskiego w biegach przełajowych w 2008 roku. X miejsce w mistrzostwach województwa wielkopolskiego w biegach przełajowych Szkolnego Związku Sportowego w 2007 roku. VI miejsce w mistrzostwach okręgu poznańskiego w biegach przełajowych w Poznaniu w 2007 roku. Barbara Przydróżna jest wielokrotną mistrzynią powiatu kościańskiego i rejonu leszczyńskiego w lekkoatletyce w latach 2004 – 2008 na dystansie 1500 metrów i 800 metrów. Średnia ocen Barbary Przydrożnej na świadectwie ukończenia szkoły wynosi 4,33 i ma worowa ocenę z zachowania.
Basia swoja postawą pokazała jak można osiągnąć wysokie wyniki sportowe, a jednocześnie być dobrym uczniem i wspaniałą koleżanką.

Arleta Maślak
Uchwałą Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Kasprowicza w Nietążkowie z dnia 22.04.2008 r. na wniosek wychowawcy klasy mgr Anny Hanusek, wyróżniona została wpisem do Honorowej Księgi Szkoły.
Arleta Maślak w ciągu czterech lat nauki w Technikum Ekonomicznym osiągała bardzo dobre wyniki w nauce. Zawsze była wzorową, kulturalną i odpowiedzialną uczennicą. Od pierwszej klasy czynnie angażowała się w życie szkoły. Aktywnie uczestniczyła i współtworzyła życie klasy. Brała udział w licznych konkursach – otrzymała wyróżnienie w konkursie historycznym „Krąg”, reprezentowała szkołę w zawodach sportowych. Od drugiej klasy otrzymywała stypendium Starosty Kościańskiego.
Arleta jest bardzo skromną i pracowitą uczennicą. Zawsze sumiennie i chętnie wykonywała powierzone jej zadania. Pomimo wielu zajęć w szkole Arleta zawsze znajduje czas i ochotę by pracować jako wolontariuszka i służyć pomocą dzieciom ze Świetlicy Terapeutycznej w Śmiglu.

Kamil Dworczak
Uchwałą Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Kasprowicza w Nietążkowie z dnia 22.04.2008 r. na wniosek wychowawcy klasy mgr Danuty Boczek, wyróżniony został wpisem do Honorowej Księgi Szkoły.
Kamil Dworczak jest uczniem klasy IV Technikum Rolniczego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Nietążkowie. W ciągu czterech lat nauki wykazał się osiągnięciami w nauce. Średnia ocen na świadectwie ukończenia szkoły wynosi 5,03. Uzyskał wzorową ocenę z zachowania.
Przez wszystkie lata nauki przejawiał wysoka kulturę osobistą, działał na rzecz klasy i szkoły, brał udział w konkursach i olimpiadach przedmiotowych. Jest członkiem Zespołu Pieśni i Tańca „Żeńcy Wielkopolscy”.

Justyna Samol
Uchwałą Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Kasprowicza w Nietążkowie z dnia 22.04.2008 r. na wniosek wychowawcy klasy mgr inż. Katarzyny Snela, wyróżniona została wpisem do Honorowej Księgi Szkoły.
Justyna Samol uczennica klasy IV technikum żywienia i gospodarstwa domowego dwukrotnie otrzymała stypendium Prezesa Rady Ministrów (w II i  IV klasie); stypendium Starosty Kościańskiego, zajęła IV miejsce w eliminacjach okręgowych XXXI Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych, blok żywienia i gospodarstwa domowego. Brała udział w szkolnych konkursach (języka angielskiego, historycznym „Krąg”, dekoracji mazurków). Czynnie pracowała w samorządzie klasowym jako przewodnicząca. Chętnie obsługiwała studniówki i bale karnawałowe organizowane przez Radę Rodziców.
Średnia ocen Justyny Samol na świadectwie ukończenia szkoły wynosi 5,03 a jej ocena zachowania jest wzorowa.

Kinga Wasielewska
Uchwałą Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im Jana Kasprowicza w Nietążkowie z dnia 21 maja 2008 r. na wniosek wychowawcy klasy mgr Anny Hanusek, wyróżniona została wpisem do Honorowej Księgi Szkoły.
Kinga Wasielewska w okresie czteroletniej nauki w Technikum Ekonomicznym osiągnęła dobre wyniki w nauce. Swoją postawą i kulturą osobistą służyła innym za wzór do naśladowania. Była dobrą koleżanką i towarzyszką, zawsze można było na nią liczyć.
Od samego początku nauki w szkole Kinga czynnie angażowała się i współtworzyła życie klasy jak i szkoły. Przez dwa lata pełniła funkcję prezesa Klubu Sportowego Junior, brała czynny udział w rozwoju sekcji lekkoatletycznej w szkole, między innymi poprzez organizowanie pieniędzy jej rozwój. Zawsze chętnie pomagała przy współorganizowaniu różnego rodzaju zawodów czy sama prowadziła zajęcia. Brała udział w licznych zawodach sportowych, miedzy innymi, Biegach Przełajowych, Piłce Nożnej Halowej, Unihokeju Dziewcząt, podczas których godnie reprezentowała szkołę. Jej największym sukcesem było zajęcie trzeciego miejsca w Mistrzostwach Wielkopolski LZS w Lekkiej Atletyce w biegu na 400 m. Zawody odbyły się w kwietniu 2007 roku w Poznaniu.
Jednocześnie Kinga była sumienną, uczynną i skromną dziewczyną. Poprzez swoja wzorowa postawę i liczne osiągnięcia Kinga zasługuje na wpis do Honorowej Księgi Szkoły.


Rok szkolny 2002/2003


Marlena Bartkowiak
uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia 24 kwietnia 2003 r. na wniosek mgr. inż. Jacka Nieniewskiego wyróżniona została wpisem do Honorowej Księgi Szkoły.
   Marlena Bartkowiak w ciągu 5 lat nauki w Technikum Hodowli Koni osiągała bardzo dobre wyniki w nauce. Od drugiej klasy otrzymywała stypendium Prezesa Rady Ministrów. Jej średnia ocen przekraczała zawsze 5,0. Jednocześnie była sumienną, bardzo uczynną, skromną i pracowitą uczennicą. Aktywnie uczestniczyła w życiu klasy współorganizując je, działała w samorządzie klasowym. Zawsze chętnie i sumiennie wykonywała powierzone jej zadania. Była dobrą koleżanką i towarzyszką, zawsze można na nią liczyć. Cechowała ją wysoka kultura osobista. Wielu kolegów i koleżanek znajdowało w Marlenie oparcie. Przez 2 lata pracowała charytatywnie jako wolontariuszka.
Marlena była wzorem ucznia i jest godna wyróżnienia wpisem do Honorowej Księgi Szkoły.

Arkadiusz Kierecki
uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia 24 kwietnia 2003 r. na wniosek mgr. inż. Jacka Nieniewskiego wyróżniona została wpisem do Honorowej Księgi Szkoły.
   Arek Kierecki w ciągu 5 lat nauki w Technikum Hodowli Koni osiągał dobre wyniki w nauce. Od pierwszej klasy czynnie angażował się w życie kulturalne szkoły. Brał udział we wszystkich występach i akademiach uświetniających święta państwowe i szkolne. Godnie reprezentował szkołę występując na uroczystościach gminnych i powiatowych oraz w wielu Przeglądach i Konkursach Piosenkarskich, godnie reprezentując w nich szkołę. Wspaniale reprezentował szkołę na praktykach zawodowych we Francji. Jednocześnie był sumiennym, bardzo uczynnym uczeniem. Aktywnie uczestniczył i współtworzył życie klasy i szkoły. Był przewodniczącym Samorządu Szkolnego i klasowego, redagował gazetkę szkolną – "Przegląd szkolny". Aktywnie uczestniczył w pracach Rady Internatu.

Jagoda Bulińska
uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia 24 kwietnia 2003 r. na wniosek inż. Marii Majewskiej wyróżniona została wpisem do Honorowej Księgi Szkoły.
   Jagoda Bulińska w okresie pięcioletniej nauki była pilną, dociekliwą, zainteresowaną poszerzaniem swej wiedzy i umiejętności uczennicą. Swoje zdolności rozwinęła w szczególności w nauce przedmiotu agroturystyka, obejmującego swym zakresem żywienie człowieka i prowadzenie gospodarstwa domowego.
W roku szkolnym 2002/2003 wiedzę i umiejętności nabyte w trakcie nauki tego i innych przedmiotów wykorzystała biorąc udział w Olimpiadzie Wiedzy i Umiejętności Rolniczych w bloku żywienie człowieka i gospodarstwo domowe, zwyciężając na szczeblu szkolnym, a w eliminacjach okręgowych zajmując IV miejsce.

Anna Samol
uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia 24 kwietnia 2003 r. na wniosek mgr. inż. Jacka Nieniewskiego wyróżniona została wpisem do Honorowej Księgi Szkoły.
   Anna Samol w ciągu 5 lat nauki w Technikum Hodowli Koni osiągała dobre wyniki w nauce. Od pierwszej klasy czynnie angażowała się w życie kulturalne szkoły. Brała udział we wszystkich występach i akademiach uświetniających święta państwowe i szkolne. Godnie reprezentowała szkołę występując na uroczystościach gminnych, powiatowych oraz Przeglądach i Konkursach Piosenkarskich. Jednocześnie była sumienną, uczynną i skromną uczennicą. Aktywnie uczestniczyła w życiu klasy. W 2000 r. zajęła III miejsce Wojewódzkim Konkursie Poezji "Zielone pióro".
 
Patronat
Politechniki
Poznańskiej

bip

Wynajem

pomieszczeń szkolnych


Certyfikaty i odznaczenia
Gratulacje i podziękowania


Nasi Partnerzy

zobacz »