Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Close X

Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Kasprowicza w Nietążkowie

solidarni-z-ukrainą Facebook

Niedziela, 28 maja 2023 r.
aktywna tablica

Aktualności


6 grudnia 2022 – Szkolenie dla nauczycieli z obsługi interaktywnych monitorów dotykowych – ZSP w Nietążkowie.

20 kwietnia 2023 –
Scenariusz lekcji języka polskiego
Temat: Człowiek nietuzinkowy – zagubiony romantyk w świecie pozytywistów. Charakterystyka Ignacego Rzeckiego.
Autor: Danuta Krzystofik
Typ szkoły i poziom: liceum ogólnokształcące klasa II
pokaż »


20 kwietnia 2023 – Lekcja otwarta

16 marca 2023 – spotkanie koordynatorów projektu w ramach międzyszkolnej sieci współpracy nauczycieli – organizator ZS nr 4 w Lesznie.

O projekcie

„Aktywna tablica” to Rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych. Wspiera rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów przygotowując ich do życia w społeczeństwie informacyjnym.
W ramach programu rządowego Aktywna Tablica 2020-2024 (edycja 2022) nasze szkoły: Branżowa Szkoła I stopnia, Technikum oraz Liceum ogólnokształcące przy ZSP im. Jana Kasprowicza w Nietążkowie, otrzymały dofinansowanie na zakup 9 interaktywnych monitorów dotykowych, które zostały zainstalowane w klasach.
Koordynatorami projektu w naszej szkole są: p. Ewa Nowacka-Wieczorek, p. Renata Kiąca i p. Joanna Kozak-Kaczmarek.
Zastosowanie nowoczesnych pomocy naukowych, znacznie uatrakcyjnia prowadzone zajęcia a także podnosi efekty pracy dydaktycznej (wzrost zainteresowania uczniów lekcją i poznanymi treściami oraz wzmocnienie motywacji do nauki). Monitory interaktywne będą wykorzystywane w prowadzeniu zajęć edukacyjnych z różnych przedmiotów.
Międzyszkolna sieć współpracy
Głównym celem międzyszkolnej sieci współpracy jest wymiana doświadczeń i dzielenie się dobrymi praktykami w zakresie wykorzystywania TIK podczas zajęć lekcyjnych.
W ramach „Aktywnej Tablicy” współpracujemy z następującymi szkołami:
1. Zespół Szkół nr 4 im. Powstańców Wielkopolskich w Lesznie
2. Zespół Szkół Ekonomicznych im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie
3. II Liceum Ogólnokształcące w Rawiczu


e-dziennik   e-learning
 zdjecie-do-mlegitymacji

Patronat
Politechniki
Poznańskiej


Inspektor ochrony danych
Grzegorz Król  
e-mail: iod(m)zspnietazkowo.pl


Certyfikaty i odznaczenia

zobacz »

Gratulacje i podziękowania


Nasi Partnerzy

zobacz »// //$szer="640"; //$srodek="margin-left: -".($szer/2)."px"; //echo " //"; ?>