Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Close X

Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Kasprowicza w Nietążkowie

Facebook

Wtorek, 22 czerwca 2021 r.
Całodobowa infolinia NFZ
800-190-590
XXXV Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych
22.10.2010 r.
tekst  foto    1  |   2  |


W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Kasprowicza w Nietążkowie 22 października 2010 roku odbyły się szkolne eliminacje do XXXV Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych. Olimpiada przeprowadzona była w blokach: mechanizacja rolnictwa, żywienie człowieka i gospodarstwo domowe, produkcja roślinna, produkcja zwierzęca oraz architektura krajobrazu Wiedzę i umiejętności uczniów sprawdzano w dwóch etapach: teoretycznym i praktycznym.
W bloku żywienie człowieka i gospodarstwo domowe udział wzięli uczniowie z klas III tżgd i IV tżgd. W części teoretycznej uczniowie otrzymali testy z 60 pytaniami. Do części praktycznej przeszli uczniowie, którzy uzyskali najwięcej punktów z części teoretycznej olimpiady. Byli to Weronika Karpińska, Dominika Głowacka, Patrycja Woś, Beata Frąckowiak, Tomasz Napieralski oraz Agnieszka Mikołajczak. W części praktycznej każdy z uczniów wykonał trzy zadania. Pierwsze zadanie polegało na przygotowaniu kapusty do kiszenia, drugie zadanie sprawdzało wiedzę z przetworów mlecznych natomiast trzecie zadanie znajomość grzybów. W komisji weryfikacyjnej zasiadały Renata Fijałkowska i Katarzyna Snela. Nad całością czuwał pan Marek Grześkowiak – w-ce dyrektor szkoły.
Podsumowując wyniki części teoretycznej i praktycznej pierwsze miejsce zajął Tomasz Napieralski, który zakwalifikował się na eliminacje okręgowe Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych. Drugie miejsce zajęła Beata Frąckowiak trzecie miejsce przypadło Patrycji Woś.
W bloku produkcja roślinna, produkcja zwierzęca i mechanizacja rolnictwa udział wzięli uczniowie z klas II, III i IV technikum rolniczego. W części teoretycznej uczniowie rozwiązywali test składający się z 60 pytań. Do części praktycznej przeszło po 4 uczniów z każdego bloku:
- blok produkcja roślinna: Przemysław Mikołajczak, Mateusz Buchwald, Mateusz Nowak, Mateusz Błażyczek.
- blok produkcja zwierzęca: Kamil Czajka, Marcin Gidaszewski, Wojciech Zapłata, Agnieszka Szajek
- blok mechanizacja rolnictwa: Mateusz Baranowski, Mateusz Bemka, Damian Sawicki, Sebastian Wieszczyczyński,
W części tej uczniowie musieli wykonać trzy zadania:
- blok produkcja roślinna: pobrać próbkę gleby, rozpoznać przedstawione rośliny okopowe oraz rozpoznać nasiona roślin strączkowych,
- blok produkcja zwierzęca: rozpoznać i nazwać narząd który przedstawiony był na rysunku, rozpoznać 10 pasz oraz obliczyć strukturę stada,
- blok mechanizacja rolnictwa: rozpoznać smary, wymienić wszystkie możliwe regulacje w kombajnie zbożowym oraz wymienić noże w kosiarce rotacyjnej.
Nad sprawnym przebiegiem olimpiady z przedmiotów rolniczych czuwali: Janina Bobowska, Joanna Kozak, Stanisław Grześkowiak, Marek Grześkowiak oraz Karol Donaj.
Po podsumowaniu wyników z części teoretycznej i praktycznej pierwsze miejsca w wymienionych blokach zajęli uczniowie:
- blok produkcja roślinna: Kamil Czajka,
- blok produkcja zwierzęca: Przemysław Mikołajczak,
- blok mechanizacja rolnictwa: Mateusz Baranowski
Tym samym uczniowie Ci zapewnili sobie udział w eliminacjach okręgowych olimpiady.
Uczniom, którzy zakwalifikowali się do eliminacji okręgowych życzymy powodzenia i trzymamy za nich kciuki, aby zdobyli czołowe miejsce i zakwalifikowali się na eliminacje centralne. Laureaci i finaliści Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych na szczeblu centralnym są zwolnieni z części teoretycznej egzaminu zawodowego na technika, a to byłoby największą nagrodą dla naszego ucznia i sukcesem dla szkoły.

Katarzyna Snela, Joanna Kozak  e-dziennik   e-learning
   zdjecie-do-mlegitymacji

  Patronat
  Politechniki
  Poznańskiej  Certyfikaty i odznaczenia

  zobacz »

  Gratulacje i podziękowania


  Nasi Partnerzy

  zobacz »