Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Close X

Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Kasprowicza w Nietążkowie

Facebook

Wtorek, 22 czerwca 2021 r.
Całodobowa infolinia NFZ
800-190-590
„Podróże po Wielkopolsce”
wrzesień-październik 2010 r.

Podróże kształcą – powiedzenie to znane jest od dawna i każdy kto choć troszkę podróżował, brał udział w wycieczkach dydaktycznych organizowanych dla naszej młodzieży, mógł się o tym przekonać.
Dwa pierwsze miesiące nowego roku szkolnego były dla uczniów klasy III TEH /technikum ekonomiczne i handlowe/ dość nietypowe. Obfitowały w spotkania z historią, a przede wszystkim z historią regionu, Wielkopolski.
Wielu uczniów naszej szkoły, w tym również z klasy III TEH, mieszka w okolicy Przemętu. Miejscowość zawdzięcza swój rozwój zakonowi cystersów. Zakonnicy przenieśli w 1418 r. swój klasztor z pobliskiego Wielenia. Tu wybudowali okazałą świątynię, obecnie pod wezwaniem Jana Chrzciciela. Po zabudowaniach klasztornych pozostał jedynie krużganek przy kościele oraz piętrowy budynek.
Właśnie w dawnych zabudowaniach klasztornych odbyła się w dniach 17 – 18 września b.r. konferencja naukowa „Osiem wieków Ziemi Przemęckiej”. Przyczynkiem do zorganizowania obchodów była 800- setna rocznica wydania w 1210 r. dokumentu fundacyjnego przez księcia Władysława Odonica na rzecz klasztoru cysterskiego.
Na parterze budynku uczniowie obejrzeli wystawę poświęconą cystersom w Przemęcie i w Wielkopolsce. W pierwszym dniu konferencji o dziejach kościołów cysterskich opowiadali księża związani z Przemętem /ks. J.Toś oraz ks. E. Majka/, oraz z Kaszczorem i Wieleniem /ks. Wł. Płóciennik/.
Niezwykle interesującym punktem programu był wykład poświęcony kulturze muzycznej Wielkopolski w 1 połowie XVIII wieku, przedstawiony przez mgr M. Prochaskę. Mogliśmy dowiedzieć się na jakich instrumentach grano, jakie formy muzyczne były preferowane w ośrodkach cysterskich.
Wieczorową porą pod przewodnictwem ks. E. Magdziarza odkrywaliśmy piękno przemęckiej świątyni. Najwięcej emocji towarzyszyło zwiedzaniu krypty, w której zostały złożone ciała cystersów. Wiele skarbów sztuki sakralnej kryje zakrystia. Mieliśmy wyjątkową okazję zobaczyć wspaniałe ornaty oraz portret trumienny.
W atmosferze barokowej świątyni odbył się koncert muzyki barokowej zespołu Accademia dell`Arcadia z Poznania. Muzycy urzekli nas wspaniałą grą na instrumentach. Ogromną niespodzianką był utwór muzyczny skomponowany przez kompozytora – cystersa Benedykta Cichoszewskiego, który był związany z klasztorem cystersów w Przemęcie lub Paradyżu.
W drugim dniu konferencji odbyły się m.in. wykłady pracowników naukowych UAM w Poznaniu, tj. prof. dr hab. Zbigniewa Wielgosza na temat miejsca Przemętu w państwie wczesnopiastowskim, prof. dr hab. Krzysztofa Kaczmarka na temat powstania i rozwoju zakonu cystersów w Europie, w Polsce i w Przemęcie oraz dr Zbyszko Górczaka na temat okoliczności lokacji miasta w Przemęcie.
Bardzo ciekawym punktem było wystąpienie dr St. Malepszaka na temat nazw miejscowych związanych z topografią terenu i układem granic między dobrami cysterskimi a własnością książęcą. Nazwy te są w większości używane przez miejscową ludność, chociaż nie zawsze zdaje sobie sprawę z ich genezy.
W czasie konferencji naukowej mogliśmy poczuć niezwykłą atmosferę, którą zawdzięczamy cystersom. Muzyka XVIII wieku, przepiękna barokowa świątynia oraz ukształtowany rękoma cystersów krajobraz bagien obrzańskich skłonił nas do refleksji nad dziedzictwem kulturowym, które nam przekazały minione pokolenia i za które jesteśmy odpowiedzialni przed następnymi pokoleniami.
Drugim spotkaniem z historią był wyjazd do Poznania w 21 września b.r. młodzież naszej szkoły uczestniczyła w IV Spotkaniach z historią dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych „Powtórka przed …” z tematem wiodącym „Religia, religijność, stosunki państwo – Kościół na przestrzeni wieków”. Spotkania są organizowane w Instytucie Historii UAM w Poznaniu i cieszą się ogromną popularnością wśród młodzieży z całej Wielkopolski. Uczniowie mieli okazję zapoznać się z ofertą edukacyjną Wydziału Historycznego, co jest szczególnie ważne dla uczniów klas maturalnych, przed którymi stoi konieczność wyboru kierunku studiów. Przez kilka godzin mogli poczuć się jak prawdziwi studenci. Wysłuchali na auli wykładów prof. dr hab. Kazimierza Ilskiego oraz prof. dr hab. Józefa Dobosza, a następnie brali udział w zajęciach warsztatowych z wykorzystaniem źródeł historycznych.
Spotkania organizowane przez Instytut Historii UAM w Poznaniu. Pozwoliły młodzieży zapoznać się z ofertą edukacyjną Instytutu, poczuć atmosferę uniwersytetu i powtórzyć materiał z zakresu religii w starożytności oraz funkcjonowania Kościoła katolickiego w Polsce na przestrzeni wieków.
Trzecie spotkanie uczniów klasy III TEH z historią to wyjazd w dniu 7 października do Śmiełowa. Jest to miejsce niezwykłe. W klasycystycznym pałacu należącym do rodziny Gorzeńskich, a następnie Chełkowskich, znajduje się oddział Muzeum Narodowego w Poznaniu, a ściślej rzecz ujmując Muzeum Adama Mickiewicza.
Adam Mickiewicz był gościem rodziny Gorzeńskich przez trzy tygodnie w 1831r. Zamierzał wziąć udział w powstaniu listopadowym i nielegalnie przekroczyć granicę prusko – rosyjską na rzece Prośnie. Plan nie powiódł się. Pobyt Mickiewicza w Śmiełowie przypominają jego pomnik w parku przypałacowym oraz pamiątkowa tablica w pokoju, w którym goszczono poetę. Zgromadzono osobiste pamiątki po naszym wieszczu, liczne przekłady obcojęzyczne jego dzieł.
Bacznie obserwując krajobraz wokół pałacu trudno się nie oprzeć wrażeniu jakbyśmy już wcześniej znali to miejsce. Bardzo przypomina nam Soplicowo z „Pana Tadeusza”. Znawcy twórczości A. Mickiewicza są przekonani o wielkim wpływie pobytu w Śmiełowie na naszą epopeję.
Pałac wtopiony w pola uprawne i łąki wygląda niezwykle malowniczo z pobliskiego punku widokowego. Widoki z okien pałacu są równie wspaniałe. Doceniając walory krajobrazowe i dziedzictwo kulturowe, utworzono w okolicy Śmiełowa Żerkowsko – Czeszewski Park Krajobrazowy.
W drodze powrotnej ze Śmiełowa zwiedziliśmy wyjątkowy zabytek drewnianej architektury sakralnej, tj. kościółek w Noskowie koło Jarocina. Drewniane kościoły mają w sobie „coś”, czego nie mają murowane świątynie. Drewno wytwarza specyficzny klimat i atmosferę. W Noskowie odwiedziliśmy również ks. Jarosława Kaczmarka – obecnego proboszcza w miejscowej parafii, a w ubiegłym roku szkolnym księdza katechety w naszej szkole.
Ostatnim punktem programu była wizyta na Świętej Górze w Gostyniu. Znajduje się tu barokowy zespół klasztorny, którym opiekują się księża filipini. Fundatorem świątyni jest rodzina Konarzewskich. Była wzorowana na włoskiej świątyni Santa Maria della Salute w Wenecji. Bez trudu mogliśmy dostrzec cechy architektury barokowej. W świątyni panuje niezwykła atmosfera do kontemplacji piękna i duchowych rozważań.
Cztery miejscowości: Przemęt – Śmiełów – Gostyń – Poznań. Co je łączy? Wielkopolska. To właśnie jest nasz region, nasza ojczyzna. Wielką historię poznajemy z podręczników szkolnych, a składają się na nią dzieje naszych małych miejscowości.

Tekst: Danuta Boczek
Foto z konferencji w Przemęcie: Maciej Ratajczak
Foto ze Śmiełowa: Eliza Nadobna

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

 •  e-dziennik   e-learning
 zdjecie-do-mlegitymacji

Patronat
Politechniki
PoznańskiejCertyfikaty i odznaczenia

zobacz »

Gratulacje i podziękowania


Nasi Partnerzy

zobacz »