Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Close X

Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Kasprowicza w Nietążkowie

Facebook

Wtorek, 22 czerwca 2021 r.
Całodobowa infolinia NFZ
800-190-590
Warsztaty historyczne Instytutu Historii UAM w Poznaniu.
21-23.09.2010 r.

„Powtórka przed…2010”
21 i 23 września grupa młodzieży naszej szkoły uczestniczyła w cyklu wykładów i warsztatów Instytutu Historii UAM w Poznaniu. Instytut Historii UAM oraz Poznański Oddział Polskiego Towarzystwa Historycznego zaproponował uczniom szkół ponadgimnazjalnych nietypową formę powtórzenia wiadomości z zakresu historii, poprzez cykl wykładów i warsztatów, połączonych z możliwością zapoznania się z zasadami rekrutacji, studiami i życiem studenckim na kierunku historia (wraz ze specjalnościami) – pod wspólnym hasłem:
„Powtórka przed …2010”. II Spotkania z historią dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych.
Tegorocznym tematem warsztatów i wykładów z historii była: „Religia, religijność, stosunki państwo – Kościół, na przestrzeni wieków.”
Pomysł przygotowania zajęć otwartych dla uczniów i nauczycieli zrodził się na kanwie poszukiwań nowych form współpracy poznańskiego środowiska historycznego (skupionego zarówno w ramach Instytutu Historii UAM, jak i w szeregach PTH) ze szkołami ponadgimnazjalnymi w całej Wielkopolsce. Nawiązując do wieloletniej tradycji wspólnych przedsięwzięć z nauczycielami historii (choć nie tylko), zaprezentowane zostały najnowsze osiągnięcia nauki historycznej i propagowano historię jako dziedzinę wiedzy.
Wszyscy uczestnicy otrzymali bezpłatnie książkę dokumentującą zajęcia otwarte dla uczniów. W książce znajdują się wszystkie wygłoszone wykłady w wersji poszerzonej i uszczegółowionej wraz ze wskazówkami bibliograficznymi, dwa teksty omawiające podstawowe problemy związane z analizą różnych rodzajów źródeł historycznych, konspekty warsztatów źródłowych oraz obszerny informator o Instytucie Historii UAM.

Wawrzyn Konieczny

  •  
  •  e-dziennik   e-learning
 zdjecie-do-mlegitymacji

Patronat
Politechniki
PoznańskiejCertyfikaty i odznaczenia

zobacz »

Gratulacje i podziękowania


Nasi Partnerzy

zobacz »