Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Close X

Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Kasprowicza w Nietążkowie

Facebook

Czwartek, 5 sierpnia 2021 r.
Całodobowa infolinia NFZ
800-190-590

„Susza fizjologiczna”

Projekt „Susza fizjologiczna” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Akademia Talentów Przyrodniczych – podwyższenie jakości kształcenia kompetencji naukowych i przyrodniczych w szkołach ponadgimnazjalnych w ramach przedmiotu „Ekologia Krajobrazu”.
Projekt jest realizowany od 2 stycznia 2013 r. do 30 września 2015 r. przez Instytut Środowiska Rolniczego i Leśnego Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu, a współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013. Skierowany jest on do 6 szkół ponadgimnazjalnych z województwa wielkopolskiego.
Głównym celem projektu jest podniesienie jakości i zmniejszenie dysproporcji w kształceniu kompetencji naukowych i przyrodniczych ze szczególnym uwzględnieniem ucznia zdolnego poprzez opracowanie i wdrożenie w 6. szkołach ponadgimnazjalnych Wielkopolski innowacyjnego programu nauczania i rozpowszechnienie go do 30.09.2015 r.
IŚRL PAN opracuje działy programu oraz 24 uczniowskie projekty badawcze, realizowane przy użyciu komputera i Internetu, umożliwiające pracę metodą projektu edukacyjnego w ramach programu EK oraz nakładki na ucznia zdolnego ATP. Nauczyciele będą mieli możliwość wyboru treści, metod, narzędzi i zakresu godzin dzięki dużej różnorodności tematów oraz podziałowi na działy, zagadnienia i tematy. W ramach kształcenia uczniów zdolnych zaproponowane zostaną aneksy z informacjami pogłębiającymi wiedzę: ciekawostki, zestawienia publikacji, adresy internetowe oraz tematy projektów badawczych dla uczniów z zastosowaniem sprzętu zakupionego w ramach projektu. Do tej grupy uczniów zostanie również skierowane zaproszenie do udziału w bezpłatnym, 4-dniowym obozie naukowym, na którym będą prowadzone zajęcia pokazowe przez naukowców. Rolą stworzonego na potrzeby projektu „WORTALU” będzie wsparcie nauczycieli i uczniów w realizacji projektów w zakresie programu EK, metodyki pracy badawczej i matematycznej przez opiekuna merytorycznego forum oraz opiekunów projektów (naukowców). Wśród komplementarnych do treści programu narzędzi edukacyjnych zaproponowane zostaną: programy do plansz interaktywnych, prezentacje multimedialne oraz wideowykłady. Każda z uczestniczących w projekcie szkół otrzyma tablicę interaktywną i komputer oraz zestawy sprzętów i materiałów niezbędnych do realizacji uczniowskich projektów badawczych.
W związku z zakończoną rekrutacją szkół do projektu pt. Akademia Talentów Przyrodniczych – podwyższenie jakości kształcenia kompetencji naukowych i przyrodniczych w szkołach ponadgimnazjalnych w ramach przedmiotu „Ekologia Krajobrazu”, współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, uprzejmie informujemy, że do udziału w projekcie zakwalifikowano: Liceum Ogólnokształcące im. Powstańców Wielkopolskich w Środzie Wlkp., I Liceum Ogólnokształcące w Lesznie, Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół im. E. Sczanieckiej w Pniewach, I Liceum Ogólnokształcące im. Jarosława Dąbrowskiego w Rawiczu, I Liceum Ogólnokształcące im. Oskara Kolberga w Kościanie oraz Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. J. Kasprowicza w Nietążkowie. Dziękujemy za wykazane zainteresowanie wszystkim szkołom biorącym udział w poszczególnych etapach rekrutacji. Składamy gratulacje wybranym szkołom i równocześnie zapraszamy ich przedstawicieli na konferencję inaugurująca projekt, która odbędzie się dnia 21 marca 2013 r. w Poznaniu.

Spotkanie z profesorem

W czwartek 13 marca 2014 roku odwiedził naszą szkołę profesor Kędziora z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Celem wizyty było udzielenie wyjaśnień związanych z projektem Akademii Talentów Przyrodniczych – „Susza fizjologiczna”. Realizacją projektu zajmuje się klasa liceum policyjnego. Dzięki pomocy pana profesora uczniowie rozpoczęli przygotowanie do badań. Projekt zostanie zakończony w czerwcu 2014 roku.

 •  


 •  


 •  


 •  


 •   •  


 •  


 •  


 •  


 •   •  


 •  


 •  


 •  


 •   •  


 •  


 •  
Po konsultacjach

Dzięki wskazówkom udzielonym przez pana profesora Kędziorę 19 marca 2014 roku uczennice liceum policyjnego w Nietążkowie rozpoczęły realizację projektu – „Susza fizjologiczna”. W dnach dwunastu doniczek o objętości trzydziestu litrów zrobiły dziurki, a następnie wazony wypełniły ziemią. Ziemia była układana warstwami i lekko ugniatana. Po wypełnieniu ziemią do 3 wysokości donicy, umieszczono w nich po dwie rurki o średnicy 5 milimetrów, ziemię dokładnie zalano wodą. Każdy wazon został szczelnie przykryty plastikową folią. Następny etap to sadzenie roślin mało wrażliwych (buraki) i silnie wrażliwych (fasola) na zasolenie będzie on kontynuowany 1 kwietnia 2014 roku.

 •  


 •  


 •  


 •  


 •   •  


 •  


 •  


 •  


 •   •  


 •  


 •  


 •  


 •   •  


 •  


 •  


 •  


 •   •  


 •  


 •  


 •  


 •   •  


 •  


 •  


 •  


 •   •  


 •  


 •  


 •  


 •   •  


 •  


 •  


 •  


 •   •  


 •  


 •  


 •  


 •   •  


 •  


 •  


 •  


 •   •  


 •  


 •  


 •  


 •   •  


 •  


 •  


 •  


 •   •  


 •  


 •  


 •  


 •   •  


 •  


 •  
Sadzenie

W dniu 1 kwietnia 2014 roku, pan profesor Kędziora odwiedził naszą szkołę po raz trzeci.
Celem wizyty było posadzenie wcześniej przygotowanych sadzonek, fasoli i buraków. Okazało się że wazony z ziemią były źle przygotowane. Młodzież musiała wazony uzupełnić ziemią, dokładnie ziemię wymieszać i delikatnie ugnieść. Z tak przygotowanych donic, zostały pobrane próbki ziemi do oznaczenia jej wilgotności. Dopiero teraz młodzież mogła posadzić roślinki. W czterech wazonach zostały umieszczone tensometry oraz po dwie rurki o średnicy 25mm (1cal), długości 30 cm. W dniu 4 kwietnia dokonano pierwszego pomiaru zważono donice z ziemią, zmierzono wysokość roślinek oraz odczytano wartość siły ssącej gleby. Następny pomiar w poniedziałek 7 kwietnia.

 •  


 •  


 •  


 •  


 •   •  


 •  


 •  
e-dziennik   e-learning
 zdjecie-do-mlegitymacji

Patronat
Politechniki
PoznańskiejCertyfikaty i odznaczenia

zobacz »

Gratulacje i podziękowania


Nasi Partnerzy

zobacz »