Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Close X

Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Kasprowicza w Nietążkowie

solidarni-z-ukrainą Facebook

Niedziela, 1 października 2023 r.
aktywna tablica

„Jednolity czy mozaikowy? Polny czy łąkowy? Jaki krajobraz preferuje sarna?”

Projekt „Jednolity czy mozaikowy? Polny czy łąkowy? Jaki krajobraz preferuje sarna?” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Akademia Talentów Przyrodniczych – podwyższenie jakości kształcenia kompetencji naukowych i przyrodniczych w szkołach ponadgimnazjalnych w ramach przedmiotu „Ekologia Krajobrazu”.
Projekt jest realizowany od 2 stycznia 2013 r. do 30 września 2015 r. przez Instytut Środowiska Rolniczego i Leśnego Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu, a współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013. Skierowany jest on do 6 szkół ponadgimnazjalnych z województwa wielkopolskiego.
Głównym celem projektu jest podniesienie jakości i zmniejszenie dysproporcji w kształceniu kompetencji naukowych i przyrodniczych ze szczególnym uwzględnieniem ucznia zdolnego poprzez opracowanie i wdrożenie w 6. szkołach ponadgimnazjalnych Wielkopolski innowacyjnego programu nauczania i rozpowszechnienie go do 30.09.2015 r.
IŚRL PAN opracuje działy programu oraz 24 uczniowskie projekty badawcze, realizowane przy użyciu komputera i Internetu, umożliwiające pracę metodą projektu edukacyjnego w ramach programu EK oraz nakładki na ucznia zdolnego ATP. Nauczyciele będą mieli możliwość wyboru treści, metod, narzędzi i zakresu godzin dzięki dużej różnorodności tematów oraz podziałowi na działy, zagadnienia i tematy. W ramach kształcenia uczniów zdolnych zaproponowane zostaną aneksy z informacjami pogłębiającymi wiedzę: ciekawostki, zestawienia publikacji, adresy internetowe oraz tematy projektów badawczych dla uczniów z zastosowaniem sprzętu zakupionego w ramach projektu. Do tej grupy uczniów zostanie również skierowane zaproszenie do udziału w bezpłatnym, 4-dniowym obozie naukowym, na którym będą prowadzone zajęcia pokazowe przez naukowców. Rolą stworzonego na potrzeby projektu „WORTALU” będzie wsparcie nauczycieli i uczniów w realizacji projektów w zakresie programu EK, metodyki pracy badawczej i matematycznej przez opiekuna merytorycznego forum oraz opiekunów projektów (naukowców). Wśród komplementarnych do treści programu narzędzi edukacyjnych zaproponowane zostaną: programy do plansz interaktywnych, prezentacje multimedialne oraz wideowykłady. Każda z uczestniczących w projekcie szkół otrzyma tablicę interaktywną i komputer oraz zestawy sprzętów i materiałów niezbędnych do realizacji uczniowskich projektów badawczych.
W związku z zakończoną rekrutacją szkół do projektu pt. Akademia Talentów Przyrodniczych – podwyższenie jakości kształcenia kompetencji naukowych i przyrodniczych w szkołach ponadgimnazjalnych w ramach przedmiotu „Ekologia Krajobrazu”, współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, uprzejmie informujemy, że do udziału w projekcie zakwalifikowano: Liceum Ogólnokształcące im. Powstańców Wielkopolskich w Środzie Wlkp., I Liceum Ogólnokształcące w Lesznie, Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół im. E. Sczanieckiej w Pniewach, I Liceum Ogólnokształcące im. Jarosława Dąbrowskiego w Rawiczu, I Liceum Ogólnokształcące im. Oskara Kolberga w Kościanie oraz Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. J. Kasprowicza w Nietążkowie. Dziękujemy za wykazane zainteresowanie wszystkim szkołom biorącym udział w poszczególnych etapach rekrutacji. Składamy gratulacje wybranym szkołom i równocześnie zapraszamy ich przedstawicieli na konferencję inaugurująca projekt, która odbędzie się dnia 21 marca 2013 r. w Poznaniu.

Pierwsze zdjęcia z terenu

Pierwsze zdjęcia z terenu wykonane we wrześniu 2013 r.

 •  


 •  


 •  


 •  


 •   •  


 •  


 •  


 •  


 •   •  


 •  


 •  


 •  


 •   •  


 •  


 •  


 •  


 •   •  


 •  


 •  


 •  


 •   •  


 •  


 •  


 •  


 •   •  


 •  


 •  


 •  


 •   •  


 •  


 •  


 •  


 •   •  


 •  


 •  


 •  


 •   •  


 •  


 •  


 •  


 •   •  


 •  


 •  


 •  


 •   •  


 •  


 •  


 •  


 •   •  


 •  


 •  


 •  


 •   •  


 •  


 •  


 •  


 •   •  


 •  


 •  


 •  


 •   •  


 •  


 •  


 •  


 •   •  


 •  


 •  


 •  


 •   •  


 •  


 •  


 •  


 •  

Rodzime krajobrazy

W czasie realizacji projektu pt. „Jednolity czy mozaikowy? Polny czy łąkowy? Jaki krajobraz preferuje sarna?” w ramach Akademii Talentów Przyrodniczych uczniowie wykonali mnóstwo zdjęć w terenie.
W ciągu sześciu miesięcy obserwowali sarny, a przy okazji podziwiali piękno rodzimych krajobrazów. Nietrudno było zauważyć zmiany w krajobrazie wywołane działalnością człowieka – prace polowe, wznoszenie zabudowań gospodarczych.
Załączone zdjęcia pochodzą z takich miejscowości jak: Białcz Nowy, Księginki, Nacław, Bronikowo – Podśmigiel, Wilkowo Polskie, w których nasi uczniowie dokonywali obserwacji.

 •  


 •  


 •  


 •  


 •   •  


 •  


 •  


 •  


 •   •  


 •  


 •  


 •  


 •   •  


 •  


 •  


 •  


 •   •  


 •  


 •  


 •  


 •   •  


 •  


 •  


 •  


 •   •  


 •  


 •  


 •  


 •   •  


 •  


 •  


 •  


 •   •  


 •  


 •  


 •  


 •   •  


 •  


 •  


 •  


 •   •  


 •  


 •  


 •  


 •   •  


 •  


 •  


 •  


 •   •  


 •  


 •  


 •  


 •   •  


 •  


 •  


 •  


 •   •  


 •  


 •  


 •  


 •   •  
Wspólne zajęcia w terenie

7 marca br. wspólnie z opiekunem projektu zorganizowano zajęcia w terenie. Bardzo pożyteczny okazał się wyjazd do miejsc, w których uczniowie przez 6 miesięcy dokonywali obserwacji. Na żywo, w terenie, każdy z nich, miał okazję do prezentacji swojego obszaru badawczego.
Z zaciekawieniem obserwowali walory krajobrazowe terenu oraz jego wykorzystanie rolnicze.

 •  


 •  


 •  


 •  


 •   •  


 •  


 •  


 •  


 •   •  


 •  


 •  


 •  


 •   •  


 •  


 •  


 •  


 •   •  


 •  


 •  


 •  


 •   •  


 •  


 •  


 •  


 •   •  


 •  


 •  


 •  
Podsumowanie prac nad projektem

W marcu zakończyliśmy prace nad realizacją projektu pt. „Jednolity czy mozaikowy? Polny czy łąkowy? Jaki krajobraz preferuje sarna?” w ramach Akademii Talentów Przyrodniczych.
Przyszedł czas na podsumowanie wyników naszych obserwacji, których dokonywaliśmy przez sześć miesięcy w miejscowościach: Wilkowo Polskie, Księginki, Nacław, Bronikowo – Podśmigiel, Białcz Nowy. W projekcie brali udział uczniowie czwartej klasy technikum rolniczego: Marek Korbik, Jakub Łakomy, Przemysław Owsianny, Jan Pietrzak, Szymon Szady i Krzysztof Urbaniak.

 •  


 •  


 •  


 •  
Pożegnanie absolwentów

Projektem pt. „Jednolity czy mozaikowy? Polny czy łąkowy? Jaki krajobraz preferuje sarna?” realizowanym w ramach Akademii Talentów Przyrodniczych zajmowali się uczniowie 4 klasy Technikum Rolniczego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Nietążkowie. Byli to: Marek Korbik, Jakub Łakomy, Przemysław Owsianny, Jan Pietrzak, Szymon Szady, Krzysztof Urbaniak.
W dniu 25 kwietnia br. odbyła się szkolna uroczystość, w czasie której społeczność naszej szkoły pożegnała uczniów klas maturalnych. Miłym akcentem było wręczenie nagród książkowych uczestnikom projektu edukacyjnego. Na świadectwach ukończenia szkoły dokonano wpisu o udziale w projekcie.

 •  


 •  


 •  


 •  


 •   •  


 •  


 •  


 •  


 •  

Podsumowanie projektu

W dniu 21 września 2015 roku odbyło się w Poznaniu spotkanie poświęcone omówieniu projektu „Akademia Talentów Przyrodniczych”. Wzięli w nim udział nauczyciele prowadzący projekty, inicjatorka tego projektu pani Maria Szyszkiewicz-Golis oraz niektórzy z profesorów przeprowadzających zajęcia w terenie podczas dwóch obozów naukowych w Chalinie.
Projekt ATP okazał się trafiony w stu procentach. Korzyści odnieśli uczniowie, którzy zapoznali się z metodami badawczymi, nauczyli się poszanowania przyrody, a kontakt z nią sprawiał im radość.Prowadzący zajęcia także odnieśli korzyści ponieważ nauczyli się otwartości w kontaktach z młodzieżą.

 •  


 •  


 •  


 •  


 •   •  


 •  


 •  


 •  


 •   •  


 •  


 •  


 •  


 •   •  


 •  


 •  


 •  


 •   •  e-dziennik   e-learning

Patronat
Politechniki
Poznańskiej


Inspektor ochrony danych
Grzegorz Król  
e-mail: iod(m)zspnietazkowo.pl

bip

Wynajem

pomieszczeń szkolnych


Certyfikaty i odznaczenia

zobacz »

Gratulacje i podziękowania


Nasi Partnerzy

zobacz »// //$szer="640"; //$srodek="margin-left: -".($szer/2)."px"; //echo " //"; ?>