Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Close X

Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Kasprowicza w Nietążkowie

Facebook

Czwartek, 5 sierpnia 2021 r.
Całodobowa infolinia NFZ
800-190-590

„Przygoda z przyrodą – Wielkopolski Park Narodowy laboratorium badawczym Młodego Odkrywcy”

Projekt „Przygoda z przyrodą – Wielkopolski Park Narodowy laboratorium badawczym Młodego Odkrywcy” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


„Przygoda z przyrodą – Wielkopolski Park Narodowy laboratorium badawczym Młodego Odkrywcy”.
Projekt „Przygoda z przyrodą – Wielkopolski Park Narodowy laboratorium badawczym Młodego Odkrywcy” jest finansowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w Programie Operacyjnym „Wiedza Edukacja Rozwój”.
Program został opracowany przez zespół pracowników Stacji Ekologicznej w Jeziorach oraz Wydziału Biologii UAM w Poznaniu.
Autorami programu, a zarazem prowadzącymi zajęcia są:
• dr hab. prof. UAM Mariusz Pełechaty, Zakład Hydrobiologii, Wydział Biologii UAM i Stacja Ekologiczna UAM w Jeziorach, biolog, kierownik projektu,
• dr Lech Kaczmarek, Stacja Ekologiczna UAM w Jeziorach, geograf, koordynator merytoryczny projektu,
• dr Michał Lorenc, Stacja Ekologiczna UAM w Jeziorach, geolog,
• dr Renata Dondajewska, Zakład Ochrony Wód, Wydział Biologii UAM, biolog,
• mgr Marta Jaśkiewicz, Stacja Ekologiczna UAM w Jeziorach, geograf.
Zajęcia teoretyczne oraz zajęcia o charakterze warsztatowym (w terenie) są realizowane w Stacji Ekologicznej w Jeziorach oraz na terenie Wielkopolskiego Parku Narodowego. Są to zajęcia dodatkowe dla uczniów I klas szkół średnich.
Celem programu jest m.in. kształcenie:
• umiejętności matematyczno-przyrodniczych,
• umiejętności korzystania z technologii informacyjno-komunikacyjnych,
• umiejętności kreatywnego myślenia i twórczego wykorzystania wiedzy w obszarze nauk przyrodniczych,
• umiejętności rozwiązywania problemów,
• umiejętności pracy zespołowej.
Ww. cele zamierza się osiągnąć poprzez m.in.:
• rozbudzanie ciekawości poznawczej,
• rozwijanie zainteresowań i pasji,
• inspirowanie do twórczego myślenia,
• propagowanie kultury innowacyjności,
• zapoznanie ze środowiskiem akademickim.
Program obejmuje 11 tematów i będzie realizowany w ramach dwóch bloków – jesiennym oraz wiosennym.
Blok zajęć jesiennych „U progu jesieni” trwa 2 dni i obejmuje tematy:
• Odczytaj tajniki przyrody z mapy Wielkopolskiego Parku Narodowego.
• Pocztówki z wędrówki. Bogactwo formy polodowcowej rzeźby terenu Wielkopolskiego Parku Narodowego.
• W cieniu wielkiego brata. Kluczowi przedstawiciele dendroflory i runa Wielkopolskiego Parku Narodowego.
• Sojusznicy czy przeciwnicy? Bioróżnorodność Wielkopolskiego PN i jej związki z rzeźbą, glebami, klimatem i działalnością człowieka.
• Znani i nieznani mieszkańcy WPN. Wizyta w Muzeum Przyrodniczym Wielkopolskiego Parku Narodowego.
Blok zajęć wiosennych „Wiosenne spotkanie z przyrodą WPN” trwa również 2 dni i obejmuje tematy:
• Widoczne i niewidoczne. Wody powierzchniowe i podziemne WPN i ich zagrożenia.
• Aspekt wiosenny, czyli o tym dlaczego runo leśne spieszy się zakwitnąć, gdy drzewa i krzewy jeszcze „śpią”.
• Nocni lotnicy. Sowy i nietoperze WPN – co im sprzyja, a co zagraża?
• Człowiek dla przyrody czy przyroda dla człowieka? Efekty działalności człowieka na mapie sozologicznej.
• Mieszkańcy kropli wody. Mikroorganizmy jeziorne WPN, a zanieczyszczenie i rekultywacja wód.
• Czy chronić wyklucza użytkować? Podsumowująca burza mózgów.

Powyższe informacje przytoczono
z Programu kształcenia w zakresie zajęć dodatkowych
dla uczniów szkół średnich.

U progu jesieni

Przez dwa dni, tj. 15 i 16 października br., uczniowie pierwszych klas liceum i technikum uczestniczyli w zajęciach terenowych, które odbywały się w Stacji Ekologicznej w Jeziorach i w Wielkopolskim Parku Narodowym. Opiekę nad grupą sprawowali nauczyciele Danuta Boczek oraz Łukasz Złotkowski.
Były to dodatkowe zajęcia edukacyjne z geografii realizowane w ramach projektu „Przygoda z przyrodą – Wielkopolski Park Narodowy laboratorium badawczym Młodego Odkrywcy”, sfinansowanego przez Unię Europejską. Program obejmuje zajęcia w dwóch blokach: „U progu jesieni” oraz „Wiosenne spotkania z przyrodą”.
Tematyka zajęć „U progu jesieni” obejmowała zagadnienia dotyczące m.in. meteorologii, profilu glebowego, pracy z mapą i GPS, rzeźby polodowcowej, form ochrony przyrody, struktury lasu. W trakcie zajęć uczniowie wypełniali karty pracy lub pracowali w zespołach. Mieli okazję uczyć się od najlepszych – wyjątkowych pracowników naukowych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
Zajęcia miały charakter teoretyczny i praktyczny. Stanowiły źródło wiedzy i kształciły umiejętności, które przydadzą się na egzaminie maturalnym z geografii na poziomie rozszerzonym.
Z niecierpliwością czekamy na wiosenny blok tematyczny, a więc… do zobaczenia wiosną!

D.B.

 •  


 •  


 •  


 •  


 •   •  


 •  


 •  


 •  


 •   •  


 •  


 •  


 •  


 •   •  


 •  


 •  


 •  


 •   •  


 •  


 •  


 •  


 •   •  


 •  


 •  


 •  


 •   •  


 •  


 •  


 •  


 •   •  


 •  


 •  


 •  


 •   •  


 •  


 •  


 •  


 •   •  


 •  


 •  


 •  


 •   •  


 •  


 •  


 •  


 •   •  


 •  


 •  


 •  


 •   •  


 •  


 •  


 •  


 •   •  


 •  


 •  


 •  


 •   •  


 •  


 •  


 •  


 •   •  


 •  


 •  


 •  


 •   •  


 •  


 •  


 •  


 •   •  


 •  


 •  


 •  


 •   •  


 •  


 •  


 •  


 •   •  


 •  


 •  


 •  


 •   •  


 •  


 •  


 •  


 •   •  


 •  


 •  


 •  


 •   •  


 •  


 •  
Wiosenne spotkania z przyrodą

Przez dwa dni, tj. 9 i 10 maja br., uczniowie pierwszych klas liceum i technikum uczestniczyli w zajęciach terenowych, które odbywały się w Stacji Ekologicznej w Jeziorach i w Wielkopolskim Parku Narodowym. Opiekę nad grupą sprawowali nauczyciele Danuta Boczek oraz Łukasz Złotkowski.
Były to dodatkowe zajęcia edukacyjne z geografii realizowane w ramach projektu „Przygoda z przyrodą – Wielkopolski Park Narodowy laboratorium badawczym Młodego Odkrywcy”, sfinansowanego przez Unię Europejską. Program obejmuje zajęcia w dwóch blokach: „U progu jesieni” oraz „Wiosenne spotkania z przyrodą”.
Tematyka zajęć „Wiosenne spotkanie z przyrodą” obejmowała zagadnienia dotyczące m.in. pracy z mapą sozologiczną, badania jakości wód, metod rekultywacji jezior, rozwoju runa leśnego wiosną. W trakcie zajęć uczniowie wypełniali karty pracy lub pracowali w zespołach. Mieli okazję uczyć się od najlepszych – wyjątkowych pracowników naukowych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
Zajęcia miały charakter teoretyczny i praktyczny. Stanowiły źródło wiedzy i kształciły umiejętności, które przydadzą się na egzaminie maturalnym z geografii na poziomie rozszerzonym.

D.B.

 •  


 •  


 •  


 •  


 •   •  


 •  


 •  


 •  


 •   •  


 •  


 •  


 •  


 •   •  


 •  


 •  


 •  


 •   •  


 •  


 •  


 •  


 •   •  
e-dziennik   e-learning
 zdjecie-do-mlegitymacji

Patronat
Politechniki
PoznańskiejCertyfikaty i odznaczenia

zobacz »

Gratulacje i podziękowania


Nasi Partnerzy

zobacz »