Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Close X

Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Kasprowicza w Nietążkowie

Facebook Psycholog Pedagog ZSP Nietążkowo Facebook Instagram

Niedziela, 25 lutego 2024 r.

„Gdzie jest globalne ocieplenie”

Projekt „Gdzie jest globalne ocieplenie” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Akademia Talentów Przyrodniczych – podwyższenie jakości kształcenia kompetencji naukowych i przyrodniczych w szkołach ponadgimnazjalnych w ramach przedmiotu „Ekologia Krajobrazu”.
Projekt jest realizowany od 2 stycznia 2013 r. do 30 września 2015 r. przez Instytut Środowiska Rolniczego i Leśnego Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu, a współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013. Skierowany jest on do 6 szkół ponadgimnazjalnych z województwa wielkopolskiego.
Głównym celem projektu jest podniesienie jakości i zmniejszenie dysproporcji w kształceniu kompetencji naukowych i przyrodniczych ze szczególnym uwzględnieniem ucznia zdolnego poprzez opracowanie i wdrożenie w 6. szkołach ponadgimnazjalnych Wielkopolski innowacyjnego programu nauczania i rozpowszechnienie go do 30.09.2015 r.
IŚRL PAN opracuje działy programu oraz 24 uczniowskie projekty badawcze, realizowane przy użyciu komputera i Internetu, umożliwiające pracę metodą projektu edukacyjnego w ramach programu EK oraz nakładki na ucznia zdolnego ATP. Nauczyciele będą mieli możliwość wyboru treści, metod, narzędzi i zakresu godzin dzięki dużej różnorodności tematów oraz podziałowi na działy, zagadnienia i tematy. W ramach kształcenia uczniów zdolnych zaproponowane zostaną aneksy z informacjami pogłębiającymi wiedzę: ciekawostki, zestawienia publikacji, adresy internetowe oraz tematy projektów badawczych dla uczniów z zastosowaniem sprzętu zakupionego w ramach projektu. Do tej grupy uczniów zostanie również skierowane zaproszenie do udziału w bezpłatnym, 4-dniowym obozie naukowym, na którym będą prowadzone zajęcia pokazowe przez naukowców. Rolą stworzonego na potrzeby projektu „WORTALU” będzie wsparcie nauczycieli i uczniów w realizacji projektów w zakresie programu EK, metodyki pracy badawczej i matematycznej przez opiekuna merytorycznego forum oraz opiekunów projektów (naukowców). Wśród komplementarnych do treści programu narzędzi edukacyjnych zaproponowane zostaną: programy do plansz interaktywnych, prezentacje multimedialne oraz wideowykłady. Każda z uczestniczących w projekcie szkół otrzyma tablicę interaktywną i komputer oraz zestawy sprzętów i materiałów niezbędnych do realizacji uczniowskich projektów badawczych.
W związku z zakończoną rekrutacją szkół do projektu pt. Akademia Talentów Przyrodniczych – podwyższenie jakości kształcenia kompetencji naukowych i przyrodniczych w szkołach ponadgimnazjalnych w ramach przedmiotu „Ekologia Krajobrazu”, współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, uprzejmie informujemy, że do udziału w projekcie zakwalifikowano: Liceum Ogólnokształcące im. Powstańców Wielkopolskich w Środzie Wlkp., I Liceum Ogólnokształcące w Lesznie, Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół im. E. Sczanieckiej w Pniewach, I Liceum Ogólnokształcące im. Jarosława Dąbrowskiego w Rawiczu, I Liceum Ogólnokształcące im. Oskara Kolberga w Kościanie oraz Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. J. Kasprowicza w Nietążkowie. Dziękujemy za wykazane zainteresowanie wszystkim szkołom biorącym udział w poszczególnych etapach rekrutacji. Składamy gratulacje wybranym szkołom i równocześnie zapraszamy ich przedstawicieli na konferencję inaugurująca projekt, która odbędzie się dnia 21 marca 2013 r. w Poznaniu.

Wizyta w IŚRiL PAN w Poznaniu

W roku szkolnym 2014/2015, realizujemy dwa następne projekty w ramach: „Akademia Talentów Przyrodniczych – podwyższanie jakości kształcenia kompetencji naukowych i przyrodniczych w szkołach ponadgimnazjalnych w ramach przedmiotu Ekologia Krajobrazu”. Opiekunem projektu „Gdzie jest globalne ocieplenie” jest pani doktor Iwona Pińskwar, opiekunem projektu „Zaprojektuj zadrzewienie chroniące jak najlepiej różnorodność biologiczną i pełniące funkcję przeciwwietrzną” jest pani inżynier Hanna Weyssenhoff.
W czwartek 6 listopada 2014 roku pojechałyśmy wraz z młodzieżą do Instytutu Środowiska Rolniczego i Leśnego Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu – spotkaliśmy się z opiekunami projektów.
Dzięki temu spotkaniu udało się nam wyjaśnić wiele problemów związanych z przeprowadzeniem projektów. Młodzież została oprowadzona po Muzeum Przyrodniczym i wysłuchała bardzo fascynującego wykładu „Ginące gatunki – wielkie drapieżniki.”

Nauczycielki Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nietążkowie,
odpowiedzialne za przeprowadzenie i opracowanie projektów
Danuta Boczek i Maria Depczyńska

 •  


 •  


 •  


 •  


 •   •  


 •  


 •  


 •  


 •   •  


 •  


 •  


 •  


 •   •  


 •  


 •  


 •  


 •   •  


 •  


 •  


 •  


 •   •  


 •  


 •  
Ruszyły prace nad projektami badawczymi

W ramach projektu Akademia Talentów Przyrodniczych ruszyły w naszej szkole, tj. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Kasprowicza w Nietążkowie, prace nad dwoma projektami badawczymi. Oto ich tematy:
• Gdzie jest globalne ocieplenie?
• Zaprojektuj zadrzewienie chroniące jak najlepiej różnorodność biologiczną i pełniące funkcję przeciwwietrzną.
Do pracy przystąpiło 10 uczniów z następujących klas: pierwszej kształcącej w zawodzie technik informatyk, drugiej klasy kształcącej w zawodzie technik architektury krajobrazu oraz uczniowie drugiej klasy liceum ogólnokształcącego.
Uczniowie z liceum ogólnokształcącego oraz z technikum kształcącego w zawodzie technik informatyk będą pracować nad projektem o globalnym ociepleniu. Opiekunem merytorycznym jest pracownik naukowy IŚRiL PAN w Poznaniu, pani dr Iwona Pińskwar.
Uczennice z technikum architektury krajobrazu tworzą zespół, który zajmie się pracami nad projektem o zadrzewieniach. Opiekunem merytorycznym jest pracownik naukowy Instytutu Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN w Poznaniu, pani inż. Hanna Weyssenhoff.

 •  


 •  solidarni-z-ukrainą
e-dziennik   „Czas zawodowców BIS|- zawodowa Wielkopolska”|Patronat Politechniki<br />Poznańskiej

Inspektor ochrony danych
Grzegorz Król  
e-mail: iod(m)zspnietazkowo.pl


Certyfikaty i odznaczenia


Gratulacje i podziękowania


Nasi Partnerzy

zobacz »