Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Close X

Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Kasprowicza w Nietążkowie

solidarni-z-ukrainą Facebook

Niedziela, 1 października 2023 r.
aktywna tablica
Profilaktyka ratuje życie
11.09.2023 r.

 • Profilaktyka ratuje życie
   


 • Profilaktyka ratuje życie
   


 • Profilaktyka ratuje życie
   


 • Profilaktyka ratuje życie
   W ramach projektu „Młodzieżowy Lider Zdrowia – kontra HIV” dnia 11 września odbyły się zajęcia profilaktyczne, w których udział wzięli uczniowie klasy 5sta. Celem projektu jest, między innymi, uzyskanie przez młodzieży aktualnej wiedzy na temat HIV/AIDS, wykształcenie właściwych postaw wobec osób zakażonych wirusem HIV i chorych na AIDS czy umiejętność wskazania miejsca, gdzie można uzyskać pomoc, poradnictwo i opiekę medyczną. Tego samego dnia uczniowie klas 2 taz oraz 2 loa wysłuchali prelekcji o profilaktyce raka piersi. Spotkanie prowadziły Panie Beata Pniewska i Joanna Zborowska z Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kościanie.

AB i AKe-dziennik   e-learning

Patronat
Politechniki
Poznańskiej


Inspektor ochrony danych
Grzegorz Król  
e-mail: iod(m)zspnietazkowo.pl


Certyfikaty i odznaczenia

zobacz »

Gratulacje i podziękowania


Nasi Partnerzy

zobacz »// //$szer="640"; //$srodek="margin-left: -".($szer/2)."px"; //echo " //"; ?>