Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Close X

Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Kasprowicza w Nietążkowie

solidarni-z-ukrainą Facebook

Niedziela, 1 października 2023 r.
aktywna tablica
Nowa elewacja sali sportowej w Nietążkowie
9.08.2023 r.

 • Nowa elewacja sali sportowej w Nietążkowie
   


 • Nowa elewacja sali sportowej w Nietążkowie
   


 • Nowa elewacja sali sportowej w Nietążkowie
   


 • Nowa elewacja sali sportowej w Nietążkowie
   


 • Nowa elewacja sali sportowej w Nietążkowie
    • Nowa elewacja sali sportowej w Nietążkowie
   


 • Nowa elewacja sali sportowej w Nietążkowie
   


 • Nowa elewacja sali sportowej w Nietążkowie
   


 • Nowa elewacja sali sportowej w Nietążkowie
   


 • Nowa elewacja sali sportowej w Nietążkowie
    • Nowa elewacja sali sportowej w Nietążkowie
   


 • Nowa elewacja sali sportowej w Nietążkowie
   


 • Nowa elewacja sali sportowej w Nietążkowie
   


 • Nowa elewacja sali sportowej w Nietążkowie
   


 • Nowa elewacja sali sportowej w Nietążkowie
    • Nowa elewacja sali sportowej w Nietążkowie
   


 • Nowa elewacja sali sportowej w Nietążkowie
   Przed planowanym terminem zakończyła się modernizacja elewacji budynku sali sportowej przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Kasprowicza w Nietążkowie.
Przeprowadzony remont to jeden z trzech elementów realizowanego przez Powiat Kościański zadania pod nazwą „Zwiększenie efektywności energetycznej oraz modernizacja elewacji w placówkach oświatowych Powiatu Kościańskiego”.
Sala sportowa w Nietążkowie była jedną z pierwszych dużych inwestycji zrealizowanych ponad 20 lat temu przez odrodzony samorząd Powiatu Kościańskiego. Z uwagi na upływający czas budynek wymagał niezbędnych prac remontowych. W ramach remontu usunięto stary tynk, zagruntowano powierzchnie ścian, na całym budynku położono nowe silikonowe tynki, wreszcie pomalowano ściany. Prace wykonało przedsiębiorstwo PPHU ABAKUS z Leszna. Wartość wykonanych prac wyniosła ponad 390 tys. złotych.
W ramach zadania „Zwiększenie efektywności energetycznej oraz modernizacja elewacji w placówkach oświatowych Powiatu Kościańskiego” samorząd powiatowy realizuje prace polegające na dociepleniu ścian i remoncie elewacji budynku Zespołu Szkół im. F. Ratajczaka w Kościanie, a także na modernizacji kotłowni w tej szkole.
Powiat Kościański na te zadania pozyskał środki w wysokości 4 995 000 złotych z budżetu państwa w ramach Rządowego Funduszu „Polski Ład”. Wartość wszystkich trzech inwestycji to kwota 5 550 000 złotych.

PowiatKoscianskie-dziennik   e-learning

Patronat
Politechniki
Poznańskiej


Inspektor ochrony danych
Grzegorz Król  
e-mail: iod(m)zspnietazkowo.pl


Certyfikaty i odznaczenia

zobacz »

Gratulacje i podziękowania


Nasi Partnerzy

zobacz »// //$szer="640"; //$srodek="margin-left: -".($szer/2)."px"; //echo " //"; ?>