Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Close X

Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Kasprowicza w Nietążkowie

solidarni-z-ukrainą Facebook

Niedziela, 28 maja 2023 r.
aktywna tablica
Zajęcia z prawnikiem
8.11.2022 r.

  • Zajęcia z prawnikiem
     


  • Zajęcia z prawnikiem
     8 listopada 2022 r. mecenas Mateusz Idziak przeprowadził 5 godzin lekcyjnych warsztatów w klasach: 4 sla, 3 loa, 2 loa 2 tif, 3 los (po godzinie lekcyjnej w każdej). Zajęcia dotyczyły pomocy ofiarom przestępstw. Pan mecenas wskazał instytucje, w których można szukać wsparcia, poruszył kwestie odpowiedzialności karnej i funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości. Wyjaśnił, jak w oparciu o przepisy kodeksu karnego i kodeksu postępowania karnego bronić swoich praw i szukać ochrony prawnej.
Powyższe, ma na celu zapobieganie wykluczeniu prawnemu w dorosłym życiu oraz uwrażliwienie na potrzebę zachowania porządku prawnego. To wyposaża młodych ludzi w wiedzę i kształtuje umiejętności rozwiązywania problemów.
e-dziennik   e-learning
 zdjecie-do-mlegitymacji

Patronat
Politechniki
Poznańskiej


Inspektor ochrony danych
Grzegorz Król  
e-mail: iod(m)zspnietazkowo.pl


Certyfikaty i odznaczenia

zobacz »

Gratulacje i podziękowania


Nasi Partnerzy

zobacz »// //$szer="640"; //$srodek="margin-left: -".($szer/2)."px"; //echo "
//"; ?>