Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Close X

Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Kasprowicza w Nietążkowie

solidarni-z-ukrainą Facebook

Niedziela, 28 maja 2023 r.
aktywna tablica
Spotkania z policjantem
25,26.10.2022 r.

 • Spotkania z policjantem
   


 • Spotkania z policjantem
   


 • Spotkania z policjantem
   


 • Spotkania z policjantem
   


 • Spotkania z policjantem
    • Spotkania z policjantem
   


 • Spotkania z policjantem
   Uczniowie klas pierwszych uczestniczyli w spotkaniu, które przeprowadził st. asp. Mariusz Wojciechowski przedstawiciel Powiatowej Komendy Policji w Kościanie. Głównym celem spotkania było zapoznanie młodzieży z najważniejszymi przepisami zawartymi w Ustawie o Postępowaniu w Sprawach Nieletnich dotyczącymi przeciwdziałania wszelkim objawom demoralizacji i przestępczości osób nieletnich. Podczas spotkania, uczniowie dowiedzieli się jaką odpowiedzialność karną ponoszą osoby nieletnie oraz poznali konsekwencje popełniania czynów zabronionych i przestępstw, takich jak: kradzież, rozbój, włamanie, pobicie, posiadanie i handel narkotykami. Pan policjant przypomniał młodzieży o systematycznym uczęszczaniu do szkoły, ponieważ wagary, picie alkoholu i nierealizowanie obowiązku szkolnego przez nieletniego również podlegają postępowaniu przed sądem. Uświadomił uczniom, że błędy popełniane w wieku młodzieńczym mogą mieć swoje odbicie w dorosłym życiu.

Pedagog szkolnye-dziennik   e-learning
 zdjecie-do-mlegitymacji

Patronat
Politechniki
Poznańskiej


Inspektor ochrony danych
Grzegorz Król  
e-mail: iod(m)zspnietazkowo.pl


Certyfikaty i odznaczenia

zobacz »

Gratulacje i podziękowania


Nasi Partnerzy

zobacz »// //$szer="640"; //$srodek="margin-left: -".($szer/2)."px"; //echo "
//"; ?>