Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Close X

Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Kasprowicza w Nietążkowie

solidarni-z-ukrainą Facebook

Niedziela, 1 października 2023 r.
aktywna tablica
Monika Oleszak nowym dyrektorem
24.08.2023 r.

 • Monika Oleszak nowym dyrektorem
   


 • Monika Oleszak nowym dyrektorem
   


 • Monika Oleszak nowym dyrektorem
   


 • Monika Oleszak nowym dyrektorem
   


 • Monika Oleszak nowym dyrektorem
   
Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Nietążkowie ma nowego dyrektora. Została nim wyłoniona w postępowaniu konkursowym Monika Oleszak.
W czwartek, 24 sierpnia 2023 roku, Henryk Bartoszewski Starosta Kościański wręczył jej akt powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Nietążkowie. W spotkaniu, które odbyło się w Starostwie Powiatowym w Kościanie, wzięła udział Dorota Słowińska, Wicestarosta Kościański i Sylwia Sałacka, Naczelnik Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych.
- Mam wielką przyjemność i bardzo cieszę się, że mogę pani przekazać powołanie na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych na 5 lat. Wierzę, że przekazując pani kierownictwo tej szkoły będzie ona wiodącą szkołą w naszym rejonie – powiedział starosta.
Starostwa, mówiąc o zmianach i prowadzonych reformach oświatowych, zadeklarował wsparcie Zarządu Powiatu i samorządu powiatowego w rozwiązywaniu wszystkich problemów i w pokonywaniu wyzwań, przed którymi szkoła stoi. W tym kontekście starosta wspomniał m.in. niedawno zakończony remont elewacji sali gimnastycznej.
- Życzę, by była pani zadowolona z pracy na tym stanowisku, życzę uznania nauczycieli, które pozwoli państwu razem dobrze służyć uczniom szkoły i ich edukacji, i rozwojowi – dodał Henryk Bartoszewski. Do życzeń i gratulacji przyłączyły się obecne na spotkaniu panie.
Monika Oleszak stanowisko dyrektora szkoły będzie pełniła od 1 września 2023 roku do 31 sierpnia 2028 roku.
Monika Oleszak jest m.in. absolwentką Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ukończyła studia magisterskie na kierunku fizyka, w zakresie zastosowania informatyki. Ukończyła także studia podyplomowe w zakresie informatyki i technologii informacyjnej w PWSZ w Lesznie i studia podyplomowe w zakresie zarządzania oświatą.
W zawodzie nauczyciela pracuje od 20 lat. Jest nauczycielem dyplomowanym. Pracę w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Nietążkowie rozpoczęła w 2004 roku. Od 2016 roku pełniła funkcję wicedyrektora szkoły. We wrześniu 2022 roku powierzono jej pełnienie obowiązków dyrektora szkoły.

https://www.facebook.com/PowiatKoscianskie-dziennik   e-learning

Patronat
Politechniki
Poznańskiej


Inspektor ochrony danych
Grzegorz Król  
e-mail: iod(m)zspnietazkowo.pl


Certyfikaty i odznaczenia

zobacz »

Gratulacje i podziękowania


Nasi Partnerzy

zobacz »// //$szer="640"; //$srodek="margin-left: -".($szer/2)."px"; //echo " //"; ?>