Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Close X

Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Kasprowicza w Nietążkowie

solidarni-z-ukrainą Facebook

Niedziela, 28 maja 2023 r.
aktywna tablica
Spotkanie z PUP „Praca dla młodych”
22.02.2023 r.

 • Spotkanie z PUP „Praca dla młodych”
   


 • Spotkanie z PUP „Praca dla młodych”
   


 • Spotkanie z PUP „Praca dla młodych”
   


 • Spotkanie z PUP „Praca dla młodych”
   W środę 22.02.2023 gościliśmy w ZSP w Nietążkowie przedstawicieli Powiatowego Urzędu Pracy w Kościanie oraz Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu, którzy podczas swojej wizyty w naszej szkole przeprowadzili zajęcia z młodzieżą w ramach realizacji kampanii „Jobs for young people – Praca dla młodych”. W spotkaniach uczestniczyły klasy 4sla, 4slb, 4gta oraz 4gtb.
Celem ww. zajęć było podniesienie świadomości wśród osób młodych na temat sieci EURES oraz usług realizowanych w jej ramach, wyboru i planowania dalszej ścieżki edukacyjno-zawodowej oraz przedstawienie form wsparcia oferowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Kościanie.
Więcej informacji nt. spotkania możecie przeczytać na stronie internetowej PUP w Kościanie https://koscian.praca.gov.pl/-/20364456-spotkania-z-mlodzieza-praca-dla-mlodych

L. Nowackae-dziennik   e-learning
 zdjecie-do-mlegitymacji

Patronat
Politechniki
Poznańskiej


Inspektor ochrony danych
Grzegorz Król  
e-mail: iod(m)zspnietazkowo.pl


Certyfikaty i odznaczenia

zobacz »

Gratulacje i podziękowania


Nasi Partnerzy

zobacz »// //$szer="640"; //$srodek="margin-left: -".($szer/2)."px"; //echo "
//"; ?>