Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Close X

Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Kasprowicza w Nietążkowie

solidarni-z-ukrainą Facebook

Niedziela, 28 maja 2023 r.
aktywna tablica
Młody Lean Lider
20.03.2023 r.

 • Młody Lean Lider
   


 • Młody Lean Lider
   


 • Młody Lean Lider
   


 • Młody Lean Lider
   


 • Młody Lean Lider
   



 • Młody Lean Lider
   


 • Młody Lean Lider
   


 • Młody Lean Lider
   


 • Młody Lean Lider
   


 • Młody Lean Lider
   



 • Młody Lean Lider
   



Kolejny rok uczestniczymy w programie edukacyjnym Młody Lean Lider. W poniedziałek zespół spedytorów z klasy 4 stb „TIRUSIE” uczestniczył na Politechnice Poznańskiej w jednym z dwóch półfinałów ogólnopolskich. Do etapu w Poznaniu dostało się 15 drużyn z kilku województw. W trakcie kilku godzin rozgrywki czekało na nich 30 zadań praktycznych indywidualnych i drużynowych z identyfikowania problemów, zastosowania poznanych wcześniej metod ich rozwiązywania oraz dbania o wysoką jakość procesów. Poza tym konieczne było nawiązanie kontaktów z innymi grupami, aby wykonać niektóre z zadań. Należało także przygotować kilkuminutowy występ, który nawiązywał do tematyki leanu i zarządzania. Oceniany był także duży prototyp wyrobu, który uczniowie projektowali i produkowali we wcześniejszych etapach tegorocznej edycji. Jurorami turnieju byli między innymi menedżerowie wyższego szczebla w dużych firmach o zasięgu międzynarodowym, więc poprzeczka została zawieszona wysoko.
Po pracy przyszedł teraz czas oczekiwania na wyniki ogólnopolskie. Kilkanaście zespołów zakwalifikuje się do ostatniego etapu, w którym przyjdzie zmierzyć się z realnymi problemami produkcyjnymi w firmach, które zostaną opiekunami drużyn.
Opiekunami drużyny byli Jakub Grzelak oraz Lidia Nowacka.
Dziękujemy Radzie Rodziców za wsparcie w zakupie „Tirusiowych” koszulek.

Jakub Grzelak



e-dziennik   e-learning
 zdjecie-do-mlegitymacji

Patronat
Politechniki
Poznańskiej


Inspektor ochrony danych
Grzegorz Król  
e-mail: iod(m)zspnietazkowo.pl


Certyfikaty i odznaczenia

zobacz »

Gratulacje i podziękowania


Nasi Partnerzy

zobacz »



// //$szer="640"; //$srodek="margin-left: -".($szer/2)."px"; //echo "
//"; ?>