Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Close X

Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Kasprowicza w Nietążkowie

solidarni-z-ukrainą Facebook

Niedziela, 28 maja 2023 r.
aktywna tablica
Spotkanie z Powiatowym Urzędem Pracy oraz Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej
17.04.2023 r.

 • Spotkanie z Powiatowym Urzędem Pracy oraz Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej
   


 • Spotkanie z Powiatowym Urzędem Pracy oraz Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej
   


 • Spotkanie z Powiatowym Urzędem Pracy oraz Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej
   


 • Spotkanie z Powiatowym Urzędem Pracy oraz Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej
   


 • Spotkanie z Powiatowym Urzędem Pracy oraz Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej
    • Spotkanie z Powiatowym Urzędem Pracy oraz Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej
   


 • Spotkanie z Powiatowym Urzędem Pracy oraz Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej
   


 • Spotkanie z Powiatowym Urzędem Pracy oraz Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej
   W poniedziałek 17.04.2023 r. gościliśmy w naszej szkole p. Violettę Szymańską i p. Monikę Rymaniak z Powiatowego Urzędu Pracy w Kościanie oraz p. Emilię Piotrowską z Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Lesznie. Celem wizyty było podniesienie świadomości wśród osób młodych na temat sieci EURES, pomoc w planowaniu dalszej kariery oraz przedstawienie form wsparcia oferowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Kościanie. W spotkaniu uczestniczyły klasy Branżowej Szkoły I Stopnia 3b1a oraz 3b1b.
Mam nadzieję, że uzyskane informacje pomogą naszej młodzieży zaplanować dalszą ścieżkę edukacyjną i zawodową, którą podążą po ukończeniu szkoły branżowej.

L. Nowacka
Doradca zawodowye-dziennik   e-learning
 zdjecie-do-mlegitymacji

Patronat
Politechniki
Poznańskiej


Inspektor ochrony danych
Grzegorz Król  
e-mail: iod(m)zspnietazkowo.pl


Certyfikaty i odznaczenia

zobacz »

Gratulacje i podziękowania


Nasi Partnerzy

zobacz »// //$szer="640"; //$srodek="margin-left: -".($szer/2)."px"; //echo "
//"; ?>