Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Close X

Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Kasprowicza w Nietążkowie

solidarni-z-ukrainą Facebook

Niedziela, 28 maja 2023 r.
aktywna tablica
Dzień nauczyciela
14.10.2022 r.

„Miarą kultury społeczeństwa jest szacunek okazywany stanowi nauczycielskiemu”
Eliza Orzeszkowa

Dnia 14 października w Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Kasprowicza w Nietążkowie odbyły się obchody Dnia Edukacji Narodowej. Po wprowadzeniu sztandaru szkoły i odśpiewaniu hymnu, pani dyrektor Monika Oleszak podziękowała nauczycielom i pracownikom szkoły za ich poświęcenie oraz trud wkładany w swoją pracę. Wyróżnieni zostali Ci, którzy wykazali się szczególnymi osiągnięciami i zaangażowaniem. Akademię zakończyła część artystyczna przygotowana przez uczniów pod opieką pani Marzeny Grześkowiak i pani Sylwii Budzińskiej.

Maja Bąkowskae-dziennik   e-learning
 zdjecie-do-mlegitymacji

Patronat
Politechniki
Poznańskiej


Inspektor ochrony danych
Grzegorz Król  
e-mail: iod(m)zspnietazkowo.pl


Certyfikaty i odznaczenia

zobacz »

Gratulacje i podziękowania


Nasi Partnerzy

zobacz »// //$szer="640"; //$srodek="margin-left: -".($szer/2)."px"; //echo "
//"; ?>