Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Close X

Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Kasprowicza w Nietążkowie

solidarni-z-ukrainą Facebook

Niedziela, 28 maja 2023 r.
aktywna tablica
Prelekcja „Handel Ludźmi”
13.10.2022 r.

 • Prelekcja „Handel Ludźmi”
   


 • Prelekcja „Handel Ludźmi”
   


 • Prelekcja „Handel Ludźmi”
   


 • Prelekcja „Handel Ludźmi”
   


 • Prelekcja „Handel Ludźmi”
   
18 października to Europejski Dzień Przeciwko Handlowi Ludźmi.
13 października odbyła się w naszej szkole prelekcja, którą przeprowadził st. asp. Mariusz Wojciechowski, przedstawiciel Powiatowej Komendy Policji w Kościanie. Podczas spotkania uczniowie mieli okazję dowiedzieć się, że Handel Ludźmi to przestępstwo o globalnej skali, jest trzecim pod względem dochodów nielegalnym biznesem (po handlu bronią i narkotykami). Zostały również omówione główne aspekty związane z handlem żywym towarem między innymi metody pozyskiwania osób, formy handlu, skalę tego zjawiska oraz metody niwelowania i unikania zagrożeń.

Pedagog szkolnye-dziennik   e-learning
 zdjecie-do-mlegitymacji

Patronat
Politechniki
Poznańskiej


Inspektor ochrony danych
Grzegorz Król  
e-mail: iod(m)zspnietazkowo.pl


Certyfikaty i odznaczenia

zobacz »

Gratulacje i podziękowania


Nasi Partnerzy

zobacz »// //$szer="640"; //$srodek="margin-left: -".($szer/2)."px"; //echo "
//"; ?>