Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Close X

Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Kasprowicza w Nietążkowie

solidarni-z-ukrainą Facebook

Niedziela, 1 października 2023 r.
aktywna tablica
Zielona lekcja przyrody
7.06.2022 r.

Zielona lekcja przyrody dla Technikum Architektury Krajobrazu i Koła Ekologicznego odbyła się w Nadleśnictwie Kościan. Zieloną dydaktykę ze szkółkarstwa leśnego poprowadziła pani Magdalena Marchelek-Pawlak. Młodzież wraz z opiekunami KE: Magdaleną Połczyńską i Pauliną Pacholczyk zapoznała się z różnymi metodami prowadzenia szkółki drzew leśnych.
Koło Ekologiczne od lat współpracuje z Nadleśnictwem Kościan i Kołem Łowieckim nr 10 „Ryś” Kościan. Celem wspólnych zielonych spotkań jest wdrażanie młodzieży w działania ekologiczne i celowe działanie na rzecz ochrony środowiska. Taką działalność prowadzą zarówno leśnicy, myśliwi jak i młodzi ekolodzy – mają wspólny cel który warto kontynuować dla wspólnego dobra.
Tradycję i obyczaje łowieckie przybliżyli młodzieży panowie z Koła Łowieckiego nr 10 „Ryś” Kościan: Jan Bresiński, Krzysztof Jędrzejczak i Kamil Ruta. Podczas wspólnej biesiady przy ognisku został rozstrzygnięty konkurs „Jestem eko” a zwycięzcy otrzymali nagrody książkowe.

MPe-dziennik   e-learning

Patronat
Politechniki
Poznańskiej


Inspektor ochrony danych
Grzegorz Król  
e-mail: iod(m)zspnietazkowo.pl


Certyfikaty i odznaczenia

zobacz »

Gratulacje i podziękowania


Nasi Partnerzy

zobacz »// //$szer="640"; //$srodek="margin-left: -".($szer/2)."px"; //echo " //"; ?>