Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Close X

Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Kasprowicza w Nietążkowie

solidarni-z-ukrainą Facebook

Niedziela, 28 maja 2023 r.
aktywna tablica
Lean Liderzy w naszej szkole
3.02.2022 r.

 • Lean Liderzy w naszej szkole
   


 • Lean Liderzy w naszej szkole
   


 • Lean Liderzy w naszej szkole
   


 • Lean Liderzy w naszej szkole
   


 • Lean Liderzy w naszej szkole
    • Lean Liderzy w naszej szkole
   


 • Lean Liderzy w naszej szkole
   


 • Lean Liderzy w naszej szkole
   
Lean Lider

Kolejny raz uczestniczymy w programie edukacyjnym i turnieju MŁODY LEAN LIDER. W tym roku szkolnym realizują go spedytorzy z klasy 3 stb. Od września zdobywają wiedzę dotyczącą zarządzania, kompetencji w pracy zawodowej, ucząc się ją wykorzystywać w sposób praktyczny. Równolegle z programem zajęć biorą udział w Turnieju Młody Lean Lider, w którym wykorzystują zdobytą wiedzę. Znaleźli się w gronie 23 najlepszych zespołów i awansowali do półfinałów ogólnopolskich. Dodatkowo biorą udział w Ecowyzwaniu, które ma za zadanie zwiększyć naszą świadomość na temat zużywających się zasobów wody i wprowadzić w naszym życiu małe zmiany, które mogą przyczynić się do dużych oszczędności wody. Zachęcamy, aby też spróbować to zrobić w swoich domach.

Lean Lider

Jakub Grzelake-dziennik   e-learning
 zdjecie-do-mlegitymacji

Patronat
Politechniki
Poznańskiej


Inspektor ochrony danych
Grzegorz Król  
e-mail: iod(m)zspnietazkowo.pl


Certyfikaty i odznaczenia

zobacz »

Gratulacje i podziękowania


Nasi Partnerzy

zobacz »// //$szer="640"; //$srodek="margin-left: -".($szer/2)."px"; //echo "
//"; ?>