Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Close X

Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Kasprowicza w Nietążkowie

Facebook

Poniedziałek, 27 marca 2023 r.
aktywna tablica
Konferencja naukowa we Wschowie i w Lesznie
21-22.10.2021 r.

 • Konferencja naukowa we Wschowie i w Lesznie
   


 • Konferencja naukowa we Wschowie i w Lesznie
   


 • Konferencja naukowa we Wschowie i w Lesznie
   


 • Konferencja naukowa we Wschowie i w Lesznie
   


 • Konferencja naukowa we Wschowie i w Lesznie
    • Konferencja naukowa we Wschowie i w Lesznie
   W dniach 21 i 22 października br. odbyła się konferencja naukowa zorganizowana przez Stowarzyszenie Czas A.R.T., Muzeum Okręgowe w Lesznie oraz Muzeum Ziemi Wschowskiej. Tematyka spotkań nawiązywała do epidemii, z którymi borykał się i boryka cały świat. Temat przewodni konferencji to „Twoje strzały tkwią w nas, a twa ręka nas dusi”. Epidemie na ziemi wschowskiej i pograniczu wielkopolsko-śląskim.
Prelegentami byli m.in. pracownicy naukowi Uniwersytetu Zielonogórskiego, Uniwersytetu Wrocławskiego, pracownicy Muzeum Okręgowego w Lesznie, Muzeum Ziemi Wschowskiej we Wschowie.
Tematyka wykładów była różnorodna. Dowiedzieliśmy się, jakimi sposobami starano się ograniczyć rozprzestrzenianie się chorób, w jaki sposób upamiętniano ofiary epidemii. Z ogromnym zainteresowaniem wysłuchaliśmy wykładu na temat życia i pracy badawczej Roberta Kocha, któremu zawdzięczamy odkrycie prątków gruźlicy, choroby, która dziesiątkowała ludność Europy. Jego praca została uhonorowana przyznaniem Nagrody Nobla w dziedzinie medycyny w roku 1905. Robert Koch przez kilka lat pracował w Wolsztynie jako lekarz powiatowy.
Warto pamiętać o wszystkich naukowcach, również tych współczesnych, którzy pracują nad lekami i szczepionkami. Dzięki nim mamy szansę na powstrzymanie epidemii.
solidarni-z-ukrainą
Inspektor ochrony danych
Grzegorz Król  
e-mail: iod(m)zspnietazkowo.pl

e-dziennik   e-learning
 zdjecie-do-mlegitymacji

Patronat
Politechniki
PoznańskiejCertyfikaty i odznaczenia

zobacz »

Gratulacje i podziękowania


Nasi Partnerzy

zobacz »