Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Close X

Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Kasprowicza w Nietążkowie

solidarni-z-ukrainą Facebook

Niedziela, 28 maja 2023 r.
aktywna tablica
Warsztaty edukacyjno – szkoleniowe
13.01.2022 r.

 • Warsztaty edukacyjno – szkoleniowe
   


 • Warsztaty edukacyjno – szkoleniowe
   


 • Warsztaty edukacyjno – szkoleniowe
   


 • Warsztaty edukacyjno – szkoleniowe
   


 • Warsztaty edukacyjno – szkoleniowe
    • Warsztaty edukacyjno – szkoleniowe
   


 • Warsztaty edukacyjno – szkoleniowe
   


 • Warsztaty edukacyjno – szkoleniowe
   


 • Warsztaty edukacyjno – szkoleniowe
   Dnia 13 styczna w ZSP Nietążkowo odbyły się warsztaty edukacyjno – szkoleniowe, które prowadzone były przez specjalistę psychoterapii uzależnień Helenę Strzałkowską. Tematem warsztatów była „Pomoc w sytuacjach związanych ze stresem i sytuacjami kryzysowymi, umiejętności rozpoznawania oraz umiejętności wczesnej interwencji kryzysowej – wsparcie młodej osoby i rodzica.” oraz „Podstawy oddziaływań wzmacniających motywację do zmiany zachowań szkodliwych i dysfunkcyjnych u młodych osób i pomagania w sytuacjach kryzysowych. Udzielanie porad, prezentowanie alternatywnych możliwości rozwiązań, wzmacnianie poczucia osobistej sprawczości, radzenie sobie z oporem.”

Małgorzata Korytowskae-dziennik   e-learning
 zdjecie-do-mlegitymacji

Patronat
Politechniki
Poznańskiej


Inspektor ochrony danych
Grzegorz Król  
e-mail: iod(m)zspnietazkowo.pl


Certyfikaty i odznaczenia

zobacz »

Gratulacje i podziękowania


Nasi Partnerzy

zobacz »// //$szer="640"; //$srodek="margin-left: -".($szer/2)."px"; //echo "
//"; ?>