Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Close X

Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Kasprowicza w Nietążkowie

solidarni-z-ukrainą Facebook

Niedziela, 28 maja 2023 r.
aktywna tablica
Sprz��tanie ��wiata
30.09.2017 r.

 • Sprz��tanie ��wiata
   


 • Sprz��tanie ��wiata
   


 • Sprz��tanie ��wiata
   


 • Sprz��tanie ��wiata
   


 • Sprz��tanie ��wiata
    • Sprz��tanie ��wiata
   


 • Sprz��tanie ��wiata
   


 • Sprz��tanie ��wiata
   Sprzątanie Świata – to międzynarodowa kampania odbywającej się na całym świecie w trzeci weekend września. Polega na zbiorowym sprzątaniu śmieci zalegających poza miejscami przeznaczonymi do ich składowania. Jej celem jest wzrost świadomości ekologicznej społeczeństw ma celu promowanie postaw ekologicznych i zwrócenie uwagi na problemy zanieczyszczenia Ziemi. Z tej okazji klasa I b pod opieką nauczycieli zbierała odpady w okolicy szkoły i na terenie wsi Nietążkowo. Każdy z uczniów otrzymał plastikowe rękawiczki i worek w odpowiednim kolorze, aby od razu przeprowadzić segregację nieczystości. Uczniowie zbierali opakowania plastikowe, szkło kolorowe, szkło białe, makulaturę i puszki aluminiowe. Po prawie godzinnej akcji zebrano 6 worków z odpadami, które zostały wrzucone do odpowiednich kontenerów stojących na terenie szkoły. W ten sposób obchody Dnia Sprzątania Świata stały się świetną okazją do wzrostu świadomości ekologicznej wśród uczniów.
Koordynatorami akcji byli: Alina May-Siejak i Łukasz Złotkowski
e-dziennik   e-learning
 zdjecie-do-mlegitymacji

Patronat
Politechniki
Poznańskiej


Inspektor ochrony danych
Grzegorz Król  
e-mail: iod(m)zspnietazkowo.pl


Certyfikaty i odznaczenia

zobacz »

Gratulacje i podziękowania


Nasi Partnerzy

zobacz »// //$szer="640"; //$srodek="margin-left: -".($szer/2)."px"; //echo "
//"; ?>