Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Close X

Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Kasprowicza w Nietążkowie

Facebook

Środa, 30 listopada 2022 r.
Matura 2004
11-12.05.2004 r.

 • Matura 2004
   


 • Matura 2004
   


 • Matura 2004
   


 • Matura 2004
   


 • Matura 2004
    • Matura 2004
   


 • Matura 2004
   


 • Matura 2004
   


 • Matura 2004
   


 • Matura 2004
    • Matura 2004
   


 • Matura 2004
   


 • Matura 2004
   


 • Matura 2004
   


 • Matura 2004
    • Matura 2004
   


 • Matura 2004
   11 maja 2004 r. młodzież ostatnich klas szkół średnich przystąpiła do pisemnego egzaminu dojrzałości z języka polskiego. Czas trwania egzaminu wynosił 5 godzin.
W auli ZSP im. J. Kasprowicza w Nietążkowie egzamin odbył się w dwóch kategoriach:
o godz. 900 – egzamin rozpoczęli maturzyści szkół ponadpodstawowych
o godz. 1530 – egzamin rozpoczęli dorośli
Rano do egzaminu przystąpiły 54 osoby:

z klasy V Technikum Hodowli Koni 17 osób

z klasy V Technikum Rolniczego 10 osób

z klasy V Liceum Handlowego 24 osoby

z lat ubiegłych 3 osoby

Maturzyści rozpoczęli pisanie o godz. 910
Arkusz egzaminacyjny w Wielkopolsce zawierał następujące tematy:
1. „To nie autor, lecz czytelnik nadaje lekturze jakieś znaczenie, otwiera przestrzenie…. (G. Leszczyński). Skomentuj słowa współczesnego krytyka, przywołując lektury szkolne i książki czytane z własnego wyboru.
2. Jakie wartości polskiej literatury ostaną się na zawsze – niezależnie od gustów, mód i zmieniającej się koniunktury politycznej? Omów problem analizując wybrane utwory.
3. Szlachetny – występny – okaleczony… Jaki obraz człowieka odnajdziesz w literaturze powojennej XX wieku? Rozważ problem, odwołując się do różnych tekstów literackich.
4A. Zbigniew Herbert: Dom
     Józef Baran: Apokalipsa domowa.
     Pamięć domu i doświadczenie jego utraty w wierszach Z. Herberta i J. Barana.
     W interpretacji uwzględnij kontekst biograficzno – historyczny.
4B. Adam Mickiewicz: Dziady część III (fragment)
Pierwszą pracę oddano o godz. 1240, a ostatnią o  godz. 1410

W kategorii dla dorosłych do egzaminu przystąpiło 17 osób.
Arkusz egzaminacyjny zawierał następujące tematy:
1. Czym jest dla Ciebie dzieło sztuki: kroniką swoich czasów, skarbnicą uniwersalnych wartości czy realizacją artystycznych poszukiwań twórcy? Opracuj temat, przywołując wybrane utwory literackie i filmowe.
2. Szczęście i nieszczęście człowieka bywa jego własnym dziełem. Analizując losy bohaterów literackich różnych epok, rozważ prawdziwość tej tezy.
3. Polska ma być mitem,… marzeniem, … ideałem (S. Wyspiański:Wyzwolenie) Pisarze różnych epok wobec problemu ojczyzny. Omów na wybranych przykładach.
4A. Adam Mickiewicz: „Pan Tadeusz” (fragment „Epilogu”)
     Władysław Broniewski: „Rysunek”
     „Kraj lat dziecinnych” w poetyckim doświadczeniu autorów różnych epok.
     Analizując utwory, uwzględnij kontekst historyczno-biograficzny.
4B. Adam Mickiewicz: Dziady cz. III (fragment)
Pierwszą pracę oddano o godz. 1840 a ostatnią o godz. 2035
solidarni-z-ukrainą
Inspektor ochrony danych
Grzegorz Król  
e-mail: iod(m)zspnietazkowo.pl

e-dziennik   e-learning
 zdjecie-do-mlegitymacji

Patronat
Politechniki
PoznańskiejCertyfikaty i odznaczenia

zobacz »

Gratulacje i podziękowania


Nasi Partnerzy

zobacz »