Close X

Zespół Szkół Ponadpodstawowych

im. Jana Kasprowicza w Nietążkowie

Sobota, 22 lutego 2020 r.
Wstecz
„Pięć lat członkostwa Polski w Unii Europejskiej.”
26 maja 2009

26 maja w auli naszej szkoły gościliśmy panią minister w Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej w randze podsekretarza stanu Sidonie Jędrzejewską. Sidonia Jędrzejewska ukończyła studia z zakresu socjologii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Od 1999 do 2003 była doktorantką Instytutu Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk.
Uzyskała m.in. stypendium MENiS, Fundacji DAAD (Deutscher Akademischer Austauschdienst) i Fundacji Batorego. Pracowała jako administrator w Sekretariacie Komisji Budżetowej Parlamentu Europejskiego i asystent naukowy na Uniwersytecie Środkowo-Europejskim w Warszawie.
Wizyta ta była to czwarta i ostatnia forma realizowanego w naszej szkole projektu pod nazwą „Pięć lat członkostwa Polski w Unii Europejskiej.” Przypomnijmy, że w listopadzie 2008 roku gościliśmy pracownika UAM w Poznaniu Mikołaja Tomaszyka, który wyjaśnił zagadnienia związane z działaniem i strukturą Unii Europejskiej. Dalszą formą był wyjazd na forum europejskie do Poznania, poświęcone m.in. działalności Szkolnych Kół Europejskich a trzeci etap naszego projektu stanowiła symulacja wyborów do Europarlamentu.

WK
 
Patronat
Politechniki
Poznańskiej


Certyfikaty i odznaczenia
Gratulacje i podziękowania


Nasi Partnerzy

zobacz »