Close X

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych

im. Jana Kasprowicza w Nietążkowie

Poniedziałek, 18 lutego 2019 r.
wstecz wstecz

Rekrutacja r. szk. 2019/2020


Typy szkół w r. szkolny 2019/2020

Nazwa szkołyNazwa profilu/zawoduJęzyk obcy
przedmioty rozszerzone
Przedmiot wskazany
przez szkolną
komisję rekrutacyjną
Cykl kształcenia

Liceum ogólnokształcące


dla młodzieży
klasa policyjna
i policyjna konna
j. angielski
j. niemiecki
j. angielski
geografia
chemia
j. polski
matematyka
j. angielski
geografia
3 lata
klasa strażacko-ratownicza j. angielski
j. niemiecki
j. angielski
geografia
chemia
j. polski
matematyka
j. angielski
geografia
3 lata
klasa wojskowa j. angielski
j. niemiecki
j. angielski
geografia
chemia
j. polski
matematyka
j. angielski
geografia
3 lata
klasa usportowiona
(lekkoatletyka)
j. angielski
j. niemiecki
j. angielski
biologia
chemia
j. polski
matematyka
j. angielski
geografia
3 lata
klasa ogólna j. angielski
j. niemiecki
j. angielski
geografia
biologia
j. polski
matematyka
j. angielski
geografia
3 lata

Technikum


dla młodzieży
technik spedytor j. angielski
j. niemiecki
j. angielski
geografia
j. polski
matematyka
j. angielski
geografia
4 lata
technik architektury krajobrazu j. angielski
j. niemiecki
geografia
biologia
j. polski
matematyka
biologia
geografia
4 lata
technik informatyk j. angielski
j. niemiecki
j. angielski
fizyka
j. polski
matematyka
j. angielski
informatyka
4 lata
technik rolnik j. angielski
j. niemiecki
geografia
biologia
j. polski
matematyka
biologia
geografia
4 lata
technik żywienia i usług
gastronomicznych
j. angielski
j. niemiecki
geografia
chemia
j. polski
matematyka
chemia
geografia
4 lata
technik fotografii i multimediów j. angielski
j. niemiecki
j. angielski
chemia
j. polski
matematyka
j. angielski
chemia
4 lata

Szkoła branżowa


(dawna zawodowa) dla młodzieży
(pracownicy młodociani) wszystkie zawody
j. angielski j. polski
matematyka
geografia
informatyka
3 lata

Szkoła policealna


(bezpłatna)
kształcąca w zawodach:
opiekun w domu pomocy społecznej
florysta
BHP
j. angielski
j. niemiecki

Regulamin i harmonogram
przyjmowania kandydatów do klas pierwszych
liceum, technikum i branżowej szkoły I stopnia
na rok szkolny 2019/2020


Wymagane dokumenty w r. szkolny2019/2020

W przypadku techników i branżowej szkoły I stopnia dodatkowo:

 • Zaświadczenie lekarskie wydane przez lekarza medycyny pracy (dotyczy kandydatów do techników i branżowej szkoły I stopnia)
 • Umowa o praktyczną naukę zawodu (do 20 sierpnia w przypadku kandydatów do branżowej szkoły I stopnia)

W przypadku szkoły policealnej:

 • Wniosek (druk w sekretariacie)   Wniosek do pobraniawniosek_dla_kandydata_sp.pdf (147 kB)
 • Świadectwo ukończenia szkoły średniej

W przypadku kursów kwalifikacyjnych:

 • Wniosek (druk w sekretariacie)   Wniosek do pobraniawniosek_dla_kandydata_kurs.pdf (147 kB)
 • Świadectwo ukończenia ostatniej szkoły
 • Zaświadczenie lekarskie wydane przez lekarza medycyny pracy (dotyczy kwalifikacji rolniczych)

Wszystkie informacje dotyczące szkoły można uzyskać w sekretariacie
od poniedziałku do piątku w godzinach 730 – 1500,
 tel. (65) 51-80-027.

Szkoła policealna

Regulamin i harmonogram
przyjmowania kandydatów na pierwszy semestr
szkół policealnych
na rok szkolny 2019/2020

Wymagane dokumenty:

 • Wniosek (druk w sekretariacie)   Wniosek do pobraniawniosek_dla_kandydata_sp.pdf (147 kB)
 • Świadectwo ukończenia szkoły średniej

Kwalifikacyjne kursy zawodowe

Wymagane dokumenty:

 • Wniosek (druk w sekretariacie)   Wniosek do pobraniawniosek_dla_kandydata_kurs.pdf (147 kB)
 • Świadectwo ukończenia ostatniej szkoły
 • Zaświadczenie lekarskie wydane przez lekarza medycyny pracy (dotyczy kwalifikacji rolniczych)

Wszystkie informacje dotyczące szkoły można uzyskać w sekretariacie
od poniedziałku do piątku w godzinach 730 – 1500,
 tel. (65) 51-80-027.bip

Certyfikaty i odznaczenia
Wynajem pomieszczeń szkolnych

Uwaga! Zmiana osoby kontaktowej w sprawie wynajmu sali gimnastycznej


Nasi Partnerzy

zobacz »