Close X

Zespół Szkół Ponadpodstawowych

im. Jana Kasprowicza w Nietążkowie

Środa, 20 listopada 2019 r.
Wstecz
Wizyta ministra obrony narodowej
9 stycznia 2013 r.

W środę, 9 stycznia 2013 r. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Nietążkowie odwiedził Minister Obrony Narodowej – Tomasz Siemoniak. Spotkanie doszło do skutku dzięki zaproszeniu Pani Małgorzaty Adamczak – Posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej. Po przywitaniu z Panem ministrem oraz Posłami na Sejm RP Małgorzatą Adamczak, Łukaszem Borowiakiem, Wojciechem Ziemniakiem oraz przybyłymi gośćmi, Pani dyrektor ZSP w Nietążkowie – Arleta Adamczak-Puk, dokonała krótkiej charakterystyki utworzonych w naszej szkole klas mundurowych. Szkoła umożliwia młodym ludziom doskonałe przygotowanie do podjęcia nauki w szkołach i uczelniach wojskowych, do kontynuowania edukacji na uczelniach cywilnych na kierunkach proobronnych, a także świetne przygotowanie i gruntowne podstawy do wykonywania zawodu żołnierza. W związku z dużym zainteresowaniem młodzieży wojskowością, chęcią związania z mundurem – zasadnym staje się opracowanie jednolitych przepisów dotyczących funkcjonowania i dalszego kształcenia absolwentów wszystkich klas mundurowych. Podczas spotkania minister – Tomasz Siemoniak i szef Sztabu Generalnego WP – generał Mieczysław Cieniuch wystąpili z krótkimi wykładami dla naszej młodzieży. Po prelekcji Pan minister odpowiedział na pytania uczniów. Następnie w obecności zaszczytnych gości zostało podpisane porozumienie o współpracy 19. Samodzielnego Oddziału Geograficznego z Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych w Nietążkowie oraz Zespołem Szkół Geodezyjno-Drogowych w Poznaniu. Po części oficjalnej, uczniowie klas mundurowych zaprezentowali krótki pokaz musztry oraz sprawności fizycznej. Obecność tak ważnego Gościa jest dla nas ogromnym wyróżnieniem i  utwierdza nas w przekonaniu, że podjęte przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Nietążkowie działania są jak najbardziej słuszne i wspierane przez najwyższe organy władzy.


Relacje filmowe

Panorama Leszczyńska: pokaż »

X

Panorama Leszczyńska

Teleskop: pokaż »

X

Teleskop

Telewizja Leszno: pokaż »

X

Telewizja Leszno

Nasze nagrania

Powitanie: pokaż »

X

Powitanie

Przemówienie Pani Dyrektor Arlety Adamczak-Puk: pokaż »

X

Przemówienie Pani Dyrektor Arlety Adamczak-Puk

Tekst przemówienie: pokaż »

Przemówienie Ministra Obrony Narodowej Pan Tomasza Siemoniaka: pokaż »

X

Przemówienie Ministra Obrony Narodowej Pan Tomasza Siemoniaka

Przemówienie Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego gen. Mieczysława Cieniucha: pokaż »

X

Przemówienie Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego gen. Mieczysława Cieniucha

Pytania zadawane ministrowi przez młodzież: pokaż »

X

Pytania zadawane ministrowi przez młodzież

Podpisanie porozumienia o współpracy 19. Samodzielnego Oddziału Geograficznego z Zespołem Szkół Geodezyjno-Drogowych w Poznaniu: pokaż »

X

Podpisanie porozumienia o współpracy

Podpisanie porozumienia o współpracy 19. Samodzielnego Oddziału Geograficznego z z Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych w Nietążkowie: pokaż »

X

Podpisanie porozumienia o współpracy

Wpis do księgi pamiątkowej: pokaż »

X

Wpis do księgi pamiątkowej

Przekazanie pamiątkowych ryngrafów: pokaż »

X

Przekazanie pamiątkowych ryngrafów

Pokazy sprawnościowe klas mundurowych: pokaż »

X

Pokazy sprawnościowe klas mundurowych


Artykuł na stronie powiatkoscian.pl
Artykuł Radio Merkury
Artykuł Radio Elka
Artykuł na stronie koscian.naszemiasto.pl
Relacja na Facebook
Artykuł na stronie polska-zbrojna.pl


 
Patronat
Politechniki
Poznańskiej

bip

Certyfikaty i odznaczenia
Gratulacje i podziękowania


Nasi Partnerzy

zobacz »