Close X

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych

im. Jana Kasprowicza w Nietążkowie
 

Niedziela, 19 listopada 2017 r.
Wstecz
Wizyta ministra obrony narodowej
9 stycznia 2013 r.

W środę, 9 stycznia 2013 r. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Nietążkowie odwiedził Minister Obrony Narodowej – Tomasz Siemoniak. Spotkanie doszło do skutku dzięki zaproszeniu Pani Małgorzaty Adamczak – Posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej. Po przywitaniu z Panem ministrem oraz Posłami na Sejm RP Małgorzatą Adamczak, Łukaszem Borowiakiem, Wojciechem Ziemniakiem oraz przybyłymi gośćmi, Pani dyrektor ZSP w Nietążkowie – Arleta Adamczak-Puk, dokonała krótkiej charakterystyki utworzonych w naszej szkole klas mundurowych. Szkoła umożliwia młodym ludziom doskonałe przygotowanie do podjęcia nauki w szkołach i uczelniach wojskowych, do kontynuowania edukacji na uczelniach cywilnych na kierunkach proobronnych, a także świetne przygotowanie i gruntowne podstawy do wykonywania zawodu żołnierza. W związku z dużym zainteresowaniem młodzieży wojskowością, chęcią związania z mundurem – zasadnym staje się opracowanie jednolitych przepisów dotyczących funkcjonowania i dalszego kształcenia absolwentów wszystkich klas mundurowych. Podczas spotkania minister – Tomasz Siemoniak i szef Sztabu Generalnego WP – generał Mieczysław Cieniuch wystąpili z krótkimi wykładami dla naszej młodzieży. Po prelekcji Pan minister odpowiedział na pytania uczniów. Następnie w obecności zaszczytnych gości zostało podpisane porozumienie o współpracy 19. Samodzielnego Oddziału Geograficznego z Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych w Nietążkowie oraz Zespołem Szkół Geodezyjno-Drogowych w Poznaniu. Po części oficjalnej, uczniowie klas mundurowych zaprezentowali krótki pokaz musztry oraz sprawności fizycznej. Obecność tak ważnego Gościa jest dla nas ogromnym wyróżnieniem i  utwierdza nas w przekonaniu, że podjęte przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Nietążkowie działania są jak najbardziej słuszne i wspierane przez najwyższe organy władzy.


Relacje filmowe

Panorama Leszczyńska: pokaż »

Teleskop: pokaż »

Telewizja Leszno: pokaż »

Nasze nagrania

Powitanie: pokaż »

Przemówienie Pani Dyrektor Arlety Adamczak-Puk: pokaż »

Tekst przemówienie: pokaż »

Przemówienie Ministra Obrony Narodowej Pan Tomasza Siemoniaka: pokaż »

Przemówienie Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego gen. Mieczysława Cieniucha: pokaż »

Pytania zadawane ministrowi przez młodzież: pokaż »

Podpisanie porozumienia o współpracy 19. Samodzielnego Oddziału Geograficznego z Zespołem Szkół Geodezyjno-Drogowych w Poznaniu: pokaż »

Podpisanie porozumienia o współpracy 19. Samodzielnego Oddziału Geograficznego z z Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych w Nietążkowie: pokaż »

Wpis do księgi pamiątkowej: pokaż »

Przekazanie pamiątkowych ryngrafów: pokaż »

Pokazy sprawnościowe klas mundurowych: pokaż »


Artykuł na stronie MON
Artykuł na stronie powiatkoscian.pl
Artykuł Radio Merkury
Artykuł Radio Elka
Artykuł na stronie koscian.naszemiasto.pl
Relacja na Facebook
Artykuł na stronie polska-zbrojna.pl

bip

Certyfikaty i odznaczenia
Wynajem pomieszczeń szkolnych


Nasi Partnerzy


Stowarzyszenie Przyjaciół
ZSP w Nietążkowie
Wojskowa Akademia Techniczna
Akademia Sztuki Wojennej
4 Pułk Przeciwlotniczy
w Czerwieńsku
19 Samodzielny Oddział
Geograficzny w Lesznie
31. Baza Lotnictwa Taktycznego
Poznań – Krzesiny
12. Brygada Zmechanizowana
Szczecin
Centrum Szkolenia Wojsk
Lądowych w Poznaniu
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu
Powiatowa Straż Pożarna w Kościanie
Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu
Komenda Powiatowa Policji w Kościanie
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Lesznie
Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania Politechniki Poznańskiej
Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu
Wyższa Szkoła Humanistyczna w Lesznie
Instytut Biosystemów Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu
TransEdu Wirtualna Akademia trans.eu
Ochotnicza Straż Pożarna w Śmiglu
Leszczyński Klub Kolarski
Szkoła jest ucze- stnikiem Programu
Wojskowe Stowarzyszenie Sportowe GROT Leszno
Firma Ustech Kościan Leszek Siąkowski Witold Stachowski
FKS OKUCIA OKIENNE I DRZWIOWE Sp. z o.o.. Bronikowo
Restauracja Poemat Paweł Smelkowski Śmigiel
ALVO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k
Przedsiębiorstwo Handlowe CHUDAK Sp.J.
Zakład Cukierniczy
Michał Gruszecki
Śmigiel
Zakład Elektrotechniczny
Jan Chomski
Śmigiel
Zakład Ogólnobudowlany
Ryszard Chmielewski
Leszno