Close X

Zespół Szkół Ponadpodstawowych

im. Jana Kasprowicza w Nietążkowie

Sobota, 8 sierpnia 2020 r.
Wstecz
Zadrzewienia śródpolne – rok bobra
wiosna 2008 r.

Zielona lekcja przyrody? Dlaczego nie!

Tak rozpoczęła się nasza współpraca ekologiczna Koła Ekologicznego z Kołem Łowieckim nr 10 „Ryś” w Kościanie w 2001 roku. [1] Myśliwi chętnie zapraszają nas do stanicy myśliwskiej, gdzie wspólnie przeprowadzamy zielone akcje: jesienią sadzimy drzewa świętując corocznie Święto Drzewa, zimą dokarmiamy zwierzynę łowną - a wiosną porządkujemy las (coroczne akcje „Czysty las”).W ubiegłym roku zainicjowana została akcja „Zadrzewienia śródpolne” pod hasłem „Rok kuropatwy”. Mając na uwadze małą liczebność populacji kuropatwy w naszej okolicy postanowiliśmy zadrzewić pola na terenie łowiska by ułatwić aklimatyzację i przetrwanie niknącego gatunku. Współpracujące ze szkołą i myśliwymi Nadleśnictwo Kościan wspomogło akcję przekazując nam sadzonki drzew liściastych i iglastych, by w zależności od wymagań terenowych nowo powstałe ostoje posiadały urozmaiconą strukturę drzewostanu.[2], [3]

Już podczas ubiegłorocznych nasadzeń zwróciliśmy uwagę na miejsce szczególne w rewirze Koła Łowieckiego „Ryś”. W urokliwym zakątku zakola rowu melioracyjnego znajdującego ujście w Kanale Obry zauważyliśmy ślady działalności bobra. Specyficznie podpiłowane drzewa ze śladami po ostrych siekaczach (zwanych strugami) wskazywały na obecność bobrzej rodzinki. Dodatkowo rok 2008 został okrzyknięty rokiem bobra co zmotywowało oba Koła do zaopiekowania się terenem zamieszkiwanym przez te największe w Europie gryzonie. [4]

Panowie myśliwi Marian Markiewicz i Stanisław Balcerek zaprosili członków KE wraz z opiekunem do czynnej współpracy w akcji ogólnopolskiej. Wiosenny poranek w pełnej krasie ukazał nam jak bardzo pracowita jest bobrza rodzinka – licząca w tym roku już 7 osobników. [5]

Przy cieku wodnym powstały spore żeremia – domy bobrze – połączone ze sobą splotem wielu podziemnych korytarzy, do których wszystkie wejścia znajdują się pod wodą. [6]

Na środku rzeczki zauważyliśmy precyzyjnie przytwierdzone gałęzie inicjujące nowy element żeremi. [7]

Młodzi ekolodzy uporządkowali pobliskie terytorium z pozostawionych przez przygodnych gości dóbr cywilizacyjnych wśród których dominowały plastikowe butelki i puszki po napojach a następnie dosadzono młode drzewka. Niestety, bobra nie udało nam się zauważyć, gdyż na powierzchni pojawia się o zmierzchu, pilnie pracuje pod osłoną nocy a w dzień odpoczywa w labiryncie podziemnego domu. Te piękne zwierzęta ziemno – wodne po ziemi poruszają się niezgrabnie, są jednak doskonałymi pływakami i świetnie czują się w wodzie. Mają miękkie, gęste futro, które namaszczają wydzieliną gruczołów przyodbytowych co sprawia, że jest ono nieprzepuszczalne dla wody. Zamieszkują naturalne zagłębienia terenu w pobliżu rzek budując tamy i rozlewiska. W naszym zaprzyjaźnionym łowisku czują się świetnie na co wskazują tak silnie rozbudowane żeremia i wszędobylskość na znacznym obszarze.[8]

Po wizycie u bobrów pojechaliśmy oczyścić z chwastów nasze ubiegłoroczne zadrzewienia śródpolne w pobliżu stanicy myśliwskiej. [9]

Ostoja kuropatwy i drobiazgu leśnego stanowi doskonałe warunki bytowania różnych gatunków entomologicznych. [10]

Bardzo nas zaskoczyła obecność naturalnego źródła, które wybiło z dość płytko położonych wód gruntowych na skutek obfitych w tym roku opadów. Woda ze źródełka wybija pod znacznym ciśnieniem co daje jej możliwość swobodnego spływu grawitacyjnego a przy okazji doskonale nawadnia młode drzewka posadzone przez młodzież. [11], [12]

Wizytę w łowisku zakończyliśmy przy wspólnym ognisku słuchając opowieści myśliwskich, gry na sygnałówce i szumu drzew. [13]

Kolejna zielona lekcja przyrody odbyła się w polnej i leśnej scenerii, dając nam poczucie dobrze spełnionego obowiązku wobec matki Natury. [14]

Magdalena Połczyńska

Opiekun Szkolnego Koła Ekologicznego 
Patronat
Politechniki
Poznańskiej


Certyfikaty i odznaczenia
Gratulacje i podziękowania


Nasi Partnerzy

zobacz »