Close X

Zespół Szkół Ponadpodstawowych

im. Jana Kasprowicza w Nietążkowie

Środa, 5 sierpnia 2020 r.
Wstecz

„Przygoda z przyrodą – Wielkopolski Park Narodowy laboratorium badawczym Młodego Odkrywcy”

Projekt „Przygoda z przyrodą – Wielkopolski Park Narodowy laboratorium badawczym Młodego Odkrywcy” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


„Przygoda z przyrodą – Wielkopolski Park Narodowy laboratorium badawczym Młodego Odkrywcy”.
Projekt „Przygoda z przyrodą – Wielkopolski Park Narodowy laboratorium badawczym Młodego Odkrywcy” jest finansowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w Programie Operacyjnym „Wiedza Edukacja Rozwój”.
Program został opracowany przez zespół pracowników Stacji Ekologicznej w Jeziorach oraz Wydziału Biologii UAM w Poznaniu.
Autorami programu, a zarazem prowadzącymi zajęcia są:
• dr hab. prof. UAM Mariusz Pełechaty, Zakład Hydrobiologii, Wydział Biologii UAM i Stacja Ekologiczna UAM w Jeziorach, biolog, kierownik projektu,
• dr Lech Kaczmarek, Stacja Ekologiczna UAM w Jeziorach, geograf, koordynator merytoryczny projektu,
• dr Michał Lorenc, Stacja Ekologiczna UAM w Jeziorach, geolog,
• dr Renata Dondajewska, Zakład Ochrony Wód, Wydział Biologii UAM, biolog,
• mgr Marta Jaśkiewicz, Stacja Ekologiczna UAM w Jeziorach, geograf.
Zajęcia teoretyczne oraz zajęcia o charakterze warsztatowym (w terenie) są realizowane w Stacji Ekologicznej w Jeziorach oraz na terenie Wielkopolskiego Parku Narodowego. Są to zajęcia dodatkowe dla uczniów I klas szkół średnich.
Celem programu jest m.in. kształcenie:
• umiejętności matematyczno-przyrodniczych,
• umiejętności korzystania z technologii informacyjno-komunikacyjnych,
• umiejętności kreatywnego myślenia i twórczego wykorzystania wiedzy w obszarze nauk przyrodniczych,
• umiejętności rozwiązywania problemów,
• umiejętności pracy zespołowej.
Ww. cele zamierza się osiągnąć poprzez m.in.:
• rozbudzanie ciekawości poznawczej,
• rozwijanie zainteresowań i pasji,
• inspirowanie do twórczego myślenia,
• propagowanie kultury innowacyjności,
• zapoznanie ze środowiskiem akademickim.
Program obejmuje 11 tematów i będzie realizowany w ramach dwóch bloków – jesiennym oraz wiosennym.
Blok zajęć jesiennych „U progu jesieni” trwa 2 dni i obejmuje tematy:
• Odczytaj tajniki przyrody z mapy Wielkopolskiego Parku Narodowego.
• Pocztówki z wędrówki. Bogactwo formy polodowcowej rzeźby terenu Wielkopolskiego Parku Narodowego.
• W cieniu wielkiego brata. Kluczowi przedstawiciele dendroflory i runa Wielkopolskiego Parku Narodowego.
• Sojusznicy czy przeciwnicy? Bioróżnorodność Wielkopolskiego PN i jej związki z rzeźbą, glebami, klimatem i działalnością człowieka.
• Znani i nieznani mieszkańcy WPN. Wizyta w Muzeum Przyrodniczym Wielkopolskiego Parku Narodowego.
Blok zajęć wiosennych „Wiosenne spotkanie z przyrodą WPN” trwa również 2 dni i obejmuje tematy:
• Widoczne i niewidoczne. Wody powierzchniowe i podziemne WPN i ich zagrożenia.
• Aspekt wiosenny, czyli o tym dlaczego runo leśne spieszy się zakwitnąć, gdy drzewa i krzewy jeszcze „śpią”.
• Nocni lotnicy. Sowy i nietoperze WPN – co im sprzyja, a co zagraża?
• Człowiek dla przyrody czy przyroda dla człowieka? Efekty działalności człowieka na mapie sozologicznej.
• Mieszkańcy kropli wody. Mikroorganizmy jeziorne WPN, a zanieczyszczenie i rekultywacja wód.
• Czy chronić wyklucza użytkować? Podsumowująca burza mózgów.

Powyższe informacje przytoczono
z Programu kształcenia w zakresie zajęć dodatkowych
dla uczniów szkół średnich.


Fatal error: Uncaught ArgumentCountError: Too few arguments to function sprawdz(), 1 passed in /projekty/przygodazprzyroda.php on line 124 and exactly 3 expected in /projekty/przygodazprzyroda.php:75 Stack trace: #0 /projekty/przygodazprzyroda.php(124): sprawdz('/projekty/przyg...') #1 /zsp.php(348): include('/projekty/przyg...') #2 {main} thrown in /projekty/przygodazprzyroda.php on line 75