Close X

Zespół Szkół Ponadpodstawowych

im. Jana Kasprowicza w Nietążkowie

Czwartek, 24 września 2020 r.
Wstecz
Poznajemy kulturę Irlandii
20.01.2020 r.

 • Poznajemy kulturę Irlandii
   


 • Poznajemy kulturę Irlandii
   


 • Poznajemy kulturę Irlandii
   


 • Poznajemy kulturę Irlandii
   


 • Poznajemy kulturę Irlandii
    • Poznajemy kulturę Irlandii
   


 • Poznajemy kulturę Irlandii
   


 • Poznajemy kulturę Irlandii
   


 • Poznajemy kulturę Irlandii
   Na lekcji języka polskiego uczniowie klasy I gtb oraz klasy II trsz zapoznali się z kulturą i życiem mieszkańców Irlandii. Celem lekcji było przygotowanie projektu edukacyjnego pt. „Poznajemy kulturę Irlandii”. Czas realizacji obejmował listopad 2019 r. – styczeń 2020 r. Celem projektu było upowszechnianie kultury krajów anglojęzycznych, zapoznanie z dziedzictwem narodowym Irlandii, uwrażliwienie uczniów na różnorodność kulturową i językową oraz kształtowanie otwartości na dziedzictwo innych narodów, zachęcanie uczniów do udziału w życiu społecznym na poziomie lokalnym jak i europejskim, przełamanie stereotypów, zwiększenie szans na nawiązanie międzynarodowych kontaktów, zwiększenie motywacji do dalszego kształcenia się.
W trakcie zajęć uczniowie zostali podzieleni na grupy i mieli przygotować w ramach projektu następujące zagadnienia dotyczące Irlandii:
-Symbole narodowe
-Geografia
-Historia
-Literatura
-Muzyka
-Taniec
-Sport
-Kulinaria
-Zabawa
-Najpopularniejsi aktorzy i filmy
Wszystkie zagadnienia miały być przedstawione w ramach prezentacji multimedialnej w taki sposób, by jak najbardziej zainteresować uczniów. W ramach wystąpień poszczególne grupy prezentowały filmiki dotyczące muzyki, tańca czy sportu oraz aktorów i filmów.
Poszczególne zagadnienia były prezentowane przez wcześniej ustalone grupy i wspólnie dokonaliśmy oceny zespołów. Uczniowie przygotowali swoje wystąpienia na różnym poziomie, od bardzo dobrych do przeciętnych. Dużo dowiedzieli się na temat życia Irlandczyków ich tradycji i kultury. Myślę, że cel projektu został osiągnięty.

H.K. i A. M.

 
Patronat
Politechniki
Poznańskiej

bip

Wynajem

pomieszczeń szkolnych


Certyfikaty i odznaczenia
Gratulacje i podziękowania


Nasi Partnerzy

zobacz »