Close X

Zespół Szkół Ponadpodstawowych

im. Jana Kasprowicza w Nietążkowie

Czwartek, 24 września 2020 r.
Wstecz
Podsumowanie projektu Erasmus „Mobilność kadry edukacji szkolnej”
02.02.2020 r.

Podsumowanie projektu
X

Podsumowanie projektu

Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Kasprowicza w Nietążkowie w latach 2018-19 pozyskał fundusze z Unii Europejskiej, z programu Erasmus+, akcja KA1 na szkolenia językowe, metodyczne oraz specjalistyczne dla nauczycieli. Dzięki programowi 14 nauczycieli miało możliwość wyjazdu do krajów europejskich takich jak Irlandia, Szkocja, Malta, Włochy, Austria i Cypr na jedno i dwu tygodniowe szkolenia.
Udział w projekcie przyniósł wiele korzyści dla nauczycieli, szkoły, uczniów oraz społeczności lokalnej. Podniesiono prestiż szkoły, a dobrze wykwalifikowana kadra pedagogiczna podniosła jakość prowadzenia zajęć, co przełożyło się na wyższe wyniki matury ustnej wśród maturzystów oraz większe zaangażowanie uczniów podczas lekcji ze względu na użycie nowych metod nauczania oraz technologii informacyjnej. Dodatkową zaletą przystąpienia do programu była możliwość obserwowania przez uczniów postawy nauczycieli, jako świadomych swojej tożsamości Europejczyków, korzystających z dobrodziejstw niesionych przez Unię Europejską. Upowszechnione przez nas rezultaty projektu zmotywowały szkołę we Włoszakowicach do napisania własnego projektu z akcji KA1- szkolenie kadry. Chcemy być postrzegani przez uczniów, rodziców oraz społeczność lokalną jako placówka nowoczesna o randze europejskiej, która nieustannie się zmienia i rozwija w różnych kierunkach, zawsze kierująca się tym, co najważniejsze, czyli przygotowaniem naszych uczniów do wymagań współczesnego świata i europejskiego rynku pracy. Nasza placówka jest już gotowa do złożenia kolejnego wniosku o dofinansowanie unijne, tym razem skierowane do uczniów naszej szkoły. Długofalowymi efektami projektu będzie dalsza poprawa wyników nauczania (wskaźnikiem będą wyniki egzaminów zawodowych i maturalnych). Nasza instytucja włączyła do harmonogramu pracy szkoły dobre praktyki, takie jak współpraca z partnerami z zagranicy, projekty kulturowe, zagraniczne praktyki, wewnętrzne szkolenia dla uczniów i nauczycieli oraz europejskie formy doskonalenia zawodowego kadry pedagogicznej.
Wierzymy, że dzięki europejskim działaniom zwiększyło się zainteresowanie naszą szkołą w regionie. Uzyskaliśmy miano placówki rozwijającej się, oferującej edukację na wysokim poziomie, przyjaznej, z dobrze wyszkoloną kadrą pedagogiczną, która stale poszerza swoje horyzonty.

Data rozpoczęcia projektu 01/06/2018
Data zakończenia projektu 31/12/2019
Całkowita kwota na realizację projektu: 37 848 Euro

  • Podsumowanie projektu Erasmus „Mobilność kadry edukacji szkolnej”
     1

 
Patronat
Politechniki
Poznańskiej

bip

Wynajem

pomieszczeń szkolnych


Certyfikaty i odznaczenia
Gratulacje i podziękowania


Nasi Partnerzy

zobacz »