Close X

Zespół Szkół Ponadpodstawowych

im. Jana Kasprowicza w Nietążkowie

Środa, 5 sierpnia 2020 r.
Wstecz
Lekcja polskiego z angielskim w tle
20.02.2019 r.

20.02.2019 r. uczniowie 1 klasy szkoły branżowej uczestniczyli w lekcji języka polskiego połączonej z elementami języka angielskiego. Zajęcia rozpoczęły się od zaprezentowania wcześniej przygotowanych przez uczniów plakatów. Prace dotyczyły zapożyczeń z języka angielskiego oraz twórców anglojęzycznych, których utwory młodzież czytała. Aby przybliżyć całej klasie, czym są anglicyzmy, jeden z uczniów przygotował prezentację multimedialną o tej tematyce. Następnie uczniowie zapoznali się z fragmentem tekstu Renaty Przybylskiej „O niektórych anglicyzmach w języku młodzieży”. Treść tekstu okazała się znakomitym bodźcem do podjęcia dyskusji na temat: czy zapożyczenia z języka angielskiego są czymś dobrym, czy złym? Młodzież rozmawiała o najczęściej stosowanych przez nich anglicyzmach, podawała liczne przykłady. Po analizie zapożyczeń z języka angielskiego we współczesnej polszczyźnie, uczniowie dokonali oceny ich przydatności. Większa część klasy uznała, że nagminne wprowadzanie zwrotów obcych do języka polskiego nie jest czymś dobrym, ponieważ powoduje ubożenie języka ojczystego i ogranicza możliwość porozumiewania się z np. osobami starszymi, nieznającymi tego typu wyrażeń. Podczas kolejnego etapu lekcji uczniowie pracowali wraz z nauczycielką na dość kontrowersyjnych wyrażeniach pochodzących z tzw. ponglish (połączeniach polskich zasad gramatycznych – m.in. deklinacji składni i pisowni z angielskim słownictwem). Choć bywa, że ponglish często staje się obiektem żartów, równocześnie jednak staje się faktem, że jest on bardzo często używany zwłaszcza w środowisku polskiej emigracji w USA i na Wyspach Brytyjskich oraz przez osoby na co dzień dwujęzyczne. Ten element lekcji wywołał ogromne poruszenie i uśmiech na twarzy uczniów, którzy nie wierzyli, że są osoby, które w ten sposób się porozumiewają. Lekcja stała się dość dobrym przykładem wykorzystania korelacji międzyprzedmiotowej. Uczniowie mieli za zadanie najpierw przetłumaczyć zdanie na język ojczysty, a następnie wyszukać spolszczone wyrażenia i zapisać je (poprawnie) w języku angielskim na tablicy. Młodzież znakomicie poradziła sobie z tymi zadaniami, gdyż na co dzień dość często ma do czynienia z tymi językami.

A.Z.

 
Patronat
Politechniki
Poznańskiej

bip

Uwaga!

Nowa osoba do kontaktu w sprawie wynajęcia sali sportowej
Hubert Maćkowski
tel. 723 464 265Certyfikaty i odznaczenia
Gratulacje i podziękowania


Nasi Partnerzy

zobacz »