Close X

Zespół Szkół Ponadpodstawowych

im. Jana Kasprowicza w Nietążkowie

Piątek, 10 lipca 2020 r.
Wstecz
Konferencja naukowa we Wschowie i w Lesznie
18-19.10.2018 r.

 • Konferencja naukowa we Wschowie i w Lesznie
   


 • Konferencja naukowa we Wschowie i w Lesznie
   


 • Konferencja naukowa we Wschowie i w Lesznie
   


 • Konferencja naukowa we Wschowie i w Lesznie
   


 • Konferencja naukowa we Wschowie i w Lesznie
    • Konferencja naukowa we Wschowie i w Lesznie
   


 • Konferencja naukowa we Wschowie i w Lesznie
   


 • Konferencja naukowa we Wschowie i w Lesznie
   


 • Konferencja naukowa we Wschowie i w Lesznie
   


 • Konferencja naukowa we Wschowie i w Lesznie
    • Konferencja naukowa we Wschowie i w Lesznie
   


 • Konferencja naukowa we Wschowie i w Lesznie
   


 • Konferencja naukowa we Wschowie i w Lesznie
   W dniach 18 i 19 października br. odbyła się konferencja naukowa zorganizowana przez Stowarzyszenie Czas A.R.T., Muzeum Okręgowe w Lesznie oraz Muzeum Ziemi Wschowskiej. Tematyka spotkań wpisała się w obchody setnej rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę: Drogi do niepodległości. Ziemia wschowska pogranicze wielkopolsko-śląskie 1918-1920. Polityka – życie społeczne – sztuka.
Prelegentami byli m.in. pracownicy naukowi Uniwersytetu Zielonogórskiego, Uniwersytetu Opolskiego, Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, pracownicy Muzeum Okręgowego w Lesznie, Muzeum Ziemi Wschowskiej we Wschowie, Archiwum Państwowego w Lesznie, Muzeum Archeologicznego Środkowego Nadodrza w Zielonej Górze.
Tematyka wykładów była różnorodna. Ukazano wpływ wielkiej polityki na losy społeczności lokalnej. Niezwykle interesujące były takie wątki jak przejazd Józefa Hallera i jego Błękitnej Armii przez Głogów, Wschowę i Leszno, powstanie niewielkiego państewka Wolne Państwo Świętno, czy losy księcia Stanisława Wilhelma Radziwiłła – właściciela majątku w Klenicy, adiutanta Józefa Piłsudskiego, który zginął w czasie wojny polsko-bolszewickiej.
Historia małych ojczyzn jest niezwykła. Jest częścią historii Polski i Europy.

D.B.

 
Patronat
Politechniki
Poznańskiej

bip

Uwaga!

Nowa osoba do kontaktu w sprawie wynajęcia sali sportowej
Hubert Maćkowski
tel. 723 464 265Certyfikaty i odznaczenia
Gratulacje i podziękowania


Nasi Partnerzy

zobacz »