Close X

Zespół Szkół Ponadpodstawowych

im. Jana Kasprowicza w Nietążkowie

Czwartek, 1 października 2020 r.
Wstecz
Międzynarodowy Dzień Walki z Handlem Ludźmi
18.10.2018 r.

 • Międzynarodowy Dzień Walki z Handlem Ludźmi
   


 • Międzynarodowy Dzień Walki z Handlem Ludźmi
   


 • Międzynarodowy Dzień Walki z Handlem Ludźmi
   


 • Międzynarodowy Dzień Walki z Handlem Ludźmi
   


 • Międzynarodowy Dzień Walki z Handlem Ludźmi
   



 • Międzynarodowy Dzień Walki z Handlem Ludźmi
   



18 października obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Walki z Handlem Ludźmi. Szczególnie tego dnia organy ścigania, w tym Policja, starają się przybliżyć społeczeństwu tę tematykę. Handel ludźmi jest formą współczesnego niewolnictwa i poważnym przestępstwem rażąco naruszającym podstawowe prawa człowieka. Jest zbrodnią naruszającą niezbywalne prawo każdego człowieka do godności zagwarantowanej przez liczne porozumienia międzynarodowe, a także przez Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej.
W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Nietążkowie odbyła się prelekcja na powyższy temat. Aspirant Marek Ludwiczak z Komendy Powiatowej Policji w Kościanie w bardzo przystępny sposób przedstawił tematykę niebezpieczeństw związanych z handlem ludźmi i nieostrożnym podejmowaniem aktywności za granicą. Dzięki wykładowi i krótkim obrazowym filmikom uczniowie dowiedzieli się czym jest handel ludźmi oraz jak się przed nim ustrzec. Podjęcie tej problematyki podczas spotkania na pewno wpłynęło na zwiększenie świadomości młodzieży oraz pomoże poprawić bezpieczeństwo osób wyjeżdżających za granicę w celu podjęcia nauki, pracy stałej lub sezonowej.






 
Patronat
Politechniki
Poznańskiej

bip

Wynajem

pomieszczeń szkolnych


Certyfikaty i odznaczenia












Gratulacje i podziękowania


Nasi Partnerzy

zobacz »