j. francuski


wstecz wstecz

Konspekty lekcji i publikacje


 1. "Lekcje z internetem - Accord" - mgr Hanna Kurasińska
  Lekcje z wykorzystaniem stron internetowych do podręcznika "Accord - niveau 1".
  Główny cel: utrwalenie materiału dotyczącego przedstawiania się.
Pobierz Pliki PDF (96 kB)
 1. Uczeń z dysleksją na lekcjach języka obcego- mgr Hanna Kurasińska
Pobierz Pliki PDF (165 kB)
 1. Konspekty lekcji - mgr Hanna Kurasińska
  Les exercices autocorrectifs sur le site Internet - Unité 1: "Présentations".
  Celem lekcji powtórzeniowej jest utrwalenie dopiero co nabytych umiejętności
  językowych i nauczenie pracy własnej z ćwiczeniami interaktywnymi w Internecie.
Pobierz Pliki PDF (93 kB)  
 1. Konspekty lekcji - mgr Hanna Kurasińska
  Lekcje poświęcone wprowadzeniu do samodzielnej pracy utrwalania wiadomości
  z pomocą programu komputerowego.
  Główny cel: Poznanie sposobu pracy z programem testującym pozwalające
  na samodzielną pracę własną w ramach przygotowania do lekcji oraz na
  możliwość przeprowadzenia testu na lekcji.
Pobierz Pliki PDF (138 kB)
 1. Konspekty lekcji - mgr Hanna Kurasińska
  Konspekt lekcji z wykorzystaniem zasobów Internetu.
  Główny cel: Poznanie słownictwa związanego z opisem przedmiotu i osoby:
  kolory, kształty, rozmiary.
Pobierz Pliki PDF (89 kB)
 1. Konspekty lekcji - mgr Hanna Kurasińska
  Konspekt lekcji z wykorzystaniem zasobów Internetu.
  Główny cel lekcji: rozpoznawanie i stosowanie zaimków w funkcji
  dopełnienia bliższego.
Pobierz Pliki PDF (104 kB)