Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Close X

Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Kasprowicza w Nietążkowie

solidarni-z-ukrainą Facebook

Niedziela, 28 maja 2023 r.
aktywna tablica
Wycieczka do Zakładu Karnego w Rawiczu
16.05.2023 r.

 • Wycieczka do Zakładu Karnego w Rawiczu
   


 • Wycieczka do Zakładu Karnego w Rawiczu
   


 • Wycieczka do Zakładu Karnego w Rawiczu
   


 • Wycieczka do Zakładu Karnego w Rawiczu
   


 • Wycieczka do Zakładu Karnego w Rawiczu
    • Wycieczka do Zakładu Karnego w Rawiczu
   


 • Wycieczka do Zakładu Karnego w Rawiczu
   


 • Wycieczka do Zakładu Karnego w Rawiczu
   


 • Wycieczka do Zakładu Karnego w Rawiczu
   


 • Wycieczka do Zakładu Karnego w Rawiczu
   
Młodzież poznała Służbę Więzienną – jej zadania, cele i zakres realizowanych czynności. Uczniom zaprezentowano wybrane aspekty służby – działalność Grupy Interwencyjnej Służby Więziennej okręgu poznańskiego funkcjonującej przy Zakładzie Karnym w Rawiczu, zorganizowano pokaz psa specjalnego i pojazdu konwojowego oraz oprowadzono po terenie ścisłym jednostki. Uczniowie dowiedzieli się jakie oddziaływania prowadzone są wobec osób pozbawionych wolności, jakie rozwiązania techniczne stosowane są współcześnie w systemie ochrony i funkcjonowaniu jednostek, poznali również uzbrojenie i środki ochrony wykorzystywane w trakcie realizacji czynności służbowych.

Małgorzata Korytowskae-dziennik   e-learning
 zdjecie-do-mlegitymacji

Patronat
Politechniki
Poznańskiej


Inspektor ochrony danych
Grzegorz Król  
e-mail: iod(m)zspnietazkowo.pl


Certyfikaty i odznaczenia

zobacz »

Gratulacje i podziękowania


Nasi Partnerzy

zobacz »// //$szer="640"; //$srodek="margin-left: -".($szer/2)."px"; //echo "
//"; ?>