Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Close X

Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Kasprowicza w Nietążkowie

Facebook

Środa, 6 lipca 2022 r.
ZSP Nietążkowo 2022 zaprasza
Premier i Prezes Zarz��du G����wnego Zwi��zku Ochotniczych Stra��y Po��arnych RP Dh Waldemar Pawlak w Niet����kowie
24.02.2015 r.

Dnia 24.02. br o godz 11:30 w auli Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. J. Kasprowicza w Nietążkowie odbyło się spotkanie Prezesa Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP Dh Waldemara Pawlaka z władzami samorządowymi powiatu kościańskiego, prezesami Związku Ochotniczych Straży Pożarnych, komendantami Gminnymi Straży Pożarnych, działaczami ZOSP RP, właścicielami firm, prezesami i dyrektorami zakładów pracy wspierającymi działania Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP, przyjaciółmi i osobami prowadzącymi sprawy przeciwpożarowe w samorządach gmin powiatu kościańskiego.
Spotkanie miało niecodzienny charakter. Pan Bernard Turski w imieniu Starostwa Kościańskiego i Związku Ochotniczych Straży Pożarnych powitał zebranych gości: Burmistrza Miasta Śmigla Panią Małgorzatę Adamczak, Przewodniczącego Rady Powiatu Pana Pawła Buksalewicza, Prezesa Zarządu Ochotniczych Straży Pożarnych Oddziału Powiatowego w Kościanie Dh Kazimierza Króla, Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kościanie starszego brygadiera Jarosława Tomaszewskiego, Komendanta Powiatowej Policji w Kościanie insp. Henryka Kasińskiego, nadleśniczego Nadleśnictwa Kościan Pana Władysława Praissa, dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. J. Kasprowicza Panią Arletę Adamczak-Puk, oraz przedstawicieli władz samorządowych powiatu kościańskiego, prezesów ZOSP, komendantów GSP oraz osoby prowadzące sprawy przeciwpożarowe i młodzież ZSP w Nietążkowie.
Następnie głos zabrał Prezes Zarządu Ochotniczych Straży Pożarnych Oddziału Powiatowego w Kościanie Dh Kazimierz Król, który przedstawił organizację i osiągnięcia straży pożarnych na terenie powiatu kościańskiego.
Kolejnym punktem spotkania było przemówienie Pani Arlety Adamczak-Puk – Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. J. Kasprowicza w Nietążkowie i gospodarza spotkania.
Pani A. Adamczak-Puk swoje wystąpienie rozpoczęła od opisu działalności Szkoły i przedstawienia kierunków kształcenia.
ZSP w Nietążkowie został nazwany przez Pana Ministra Siemoniaka „Europejską Placówką Kształcenia”, dlatego Dyrekcja i Grono Pedagogiczne starają się sprostać określeniu nadanemu przez tak dostojnego Gościa.
Pani Dyrektor zwróciła się do Pana Premiera i Prezesa Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP Dh Waldemara Pawlaka z życzeniami udanego pobytu w Nietążkowie i dalszych sukcesów.
Na koniec głos zabrał Premier i Prezes Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP Dh Waldemar Pawlak, który na wstępie odwołał się do mistyki strażackiej mówiąc: „Rycerze Floriana to my – Strażacy”. Pan Premier przywołał etos rycerski kontynuowany do dziś przez strażaków. Stwierdził, że mundur zobowiązuje do aktywnego i przedsiębiorczego działania. Straż Pożarna to wspólnota pokoleń, która jednoczy i tych najmłodszych, jak uczniowie ZSP w Nietążkowie, i tych starszych. Mówił też o współczesnym wyposażeniu strażaków. Na koniec podziękował wszystkim strażakom i ich miłośnikom za wielkie zaangażowanie powiatu kościańskiego i życzył dalszych sukcesów.
Po przemówieniu Prezesa Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP Dh Waldemara Pawlaka odbyła się dyskusja.
Po zakończonej dyskusji Prezes Zarządu Ochotniczych Straży Pożarnych Oddziału Powiatowego w Kościanie Dh Kazimierz Król podziękował wszystkim strażakom za pomoc niesioną innym oraz przekazał list gratulacyjny i drobny upominek Waldemarowi Pawlakowi.
Pan W. Pawlak z kolei podziękował Pani Dyrektor A. Adamczak-Puk za zorganizowanie spotkania i złożył na jej ręce bukiet czerwonych róż.
Po oficjalnych wystąpieniach uczennice klas mundurowych przedstawiły krótki program wokalno-muzyczny uświetniając tę niecodzienną uroczystość.
Na zakończenie wszyscy uczestnicy spotkania zrobili sobie wspólne zdjęcie.

H.K.solidarni-z-ukrainą
Inspektor ochrony danych
Grzegorz Król  
e-mail: iod(m)zspnietazkowo.pl

e-dziennik   e-learning
 zdjecie-do-mlegitymacji

Patronat
Politechniki
PoznańskiejCertyfikaty i odznaczenia

zobacz »

Gratulacje i podziękowania


Nasi Partnerzy

zobacz »