Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Close X

Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Kasprowicza w Nietążkowie

Facebook

Poniedziałek, 27 marca 2023 r.
aktywna tablica
III Konferencja M��odych Naukowc��w
19.05.2014 r.

W dniu 19.05.2014 roku odbyła się trzecia Konferencja Młodych Naukowców. Konferencja składała się z trzech części:
a) część pierwsza – uroczyste podpisanie porozumienia o współpracy między Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Kasprowicza w Nietążkowie a Państwową Wyższą Szkołą Zawodową im. J. A. Komeńskiego w Lesznie,
b) część druga – prezentacja referatów o charakterze popularnonaukowym na temat wykorzystania informatyki w różnych dziedzinach życia,
c) część trzecia – prezentacja referatów specjalistycznych z zakresu zastosowań informatyki.
W konferencji wzięli udział:
a) Pan Edward Strzymiński – Wicestarosta Powiatu Kościańskiego,
b) Pan Prof. zw. dr hab. inż. Czesław Królikowski – Dyrektor Instytutu Politechniczno – Rolniczego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. J. A. Komeńskiego w Lesznie,
c) Pan Wiesław Kasperski – Przewodniczący Rady Miejskiej w Śmiglu,
d) Pan Inspektor Henryk Kasiński – Komendant Powiatowy Policji w Kościanie,
e) Pan Pułkownik Zbigniew Nowak – Dowódca 19 Samodzielnego Oddziału Geograficznego w Lesznie,
f) Pan Podpułkownik Czesław Iskra – Dowódca 3 Dywizjonu Przeciwlotniczego w Lesznie,
g) Pan Doc. dr inż. Hieronim Suterski – Opiekun Koła Naukowego POLITECHNIK kierunku Mechanika i Budowa Maszyn PWSZ w Lesznie,
h) Pan Bogdan Jankowski – Menadżer sprzedaży Towarzystwa Ubezpieczeniowego Gothaer S. A.,
i) Grono Pedagogiczne ZSP w Nietążkowie,
j) Młodzież wszystkich klas liceów oraz techników ZSP w Nietążkowie.

Konferencję zorganizował i prowadził Doc. dr inż. Sławomir Miedziarek. W pierwszej części nastąpiło uroczyste podpisanie porozumienia o współpracy między PWSZ Leszno a ZSP Nietążkowo. W imieniu JM Rektora Prof. dr hab. Macieja Pietrzaka porozumienie podpisał Dyrektor Instytutu Politechniczno – Rolniczego Prof. zw. dr hab. inż. Czesław Królikowski, ZSP w Nietążkowie reprezentowała Pani Dyrektor Mgr Arleta Adamczak-Puk.

Akt podpisania porozumienia został nagrodzony gromkimi brawami przez młodzież obecną na konferencji.

W drugiej części zaprezentowano następujące referaty:
1. Informatyka w wojsku. – Grzegorz Józefczak, Patryk Motała uczniowie kl. 1 ti.
W referacie zaprezentowano najnowsze urządzenia wojskowe kierowane i sterowane przy pomocy komputerów. Omówiono zadania, które realizuje informatyk w różnych rodzajach wojsk. Pokazano również tendencje rozwojowe, które z ekranów filmów SF stopniowo zamieniają się w rzeczywistość.

2. Technikum i co dalej…? czyli jakie są perspektywy. – Przemysław Dembiński – student kierunku MiBM przewodniczący koła naukowego POLITECHNIK.
W referacie przedstawiono dylematy i rozterki jakie towarzyszą młodemu człowiekowi, który kończy średni etap edukacyjny i musi dokonać wyboru co dalej. Zaprezentowano propozycję studiów technicznych jako największego gwaranta na rynku pracy oraz pokazano jak są to ciekawe studia. Poparto to przykładem oferty PWSZ w Lesznie dla kierunków technicznych Informatyka, Elektrotechnika, Mechanika i Budowa Maszyn.

3. Rozwój eSportu w Polsce. – Tomasz Adamczewski, Kamil Subsar – kl. 3 ti.
W referacie przedstawiono co to jest eSport, jak się rozwija na świecie, jak się rozwija w Polsce. Pokazano jakie są zagrożenia uprawiania eSportu. Przedstawiono stanowisko młodych ludzi jak oni widzą problem i czy wcześniej przedstawione zagrożenia na pewno są zagrożeniami. Pokazano, że uprawianie eSportu może być platformą integrującą życie rodzinne.

4. Informatyka jako źródło poznania wszechświata – Dariusz Ptaszyński – kl. 3 ti.
W referacie przedstawiono rolę narzędzi informatycznych w diagnozowaniu i ocenianiu zjawisk astronomicznych. W chronologiczny sposób pokazano piękno układu słonecznego. Przedstawiono zagrożenia na jakie narażona jest ziemia. Pokazano zdjęcia z teleskopów pokazujące piękno wszechświata. Zaprezentowano dźwięki dochodzące z kosmosu do ziemi.

5. Rola studiów dualnych w procesie kształcenia. Prof. zw. dr hab. inż. Czesław Królikowski, Doc. dr inż. Sławomir Miedziarek – pracownicy naukowi PWSZ w Lesznie.
W referacie przedstawiono wygląd Instytutu Politechniczno – Rolniczego, jego kierunki i specjalności. Zaprezentowano ideę i istotę studiów dualnych. Pokazano film o roli kobiet na studiach technicznych, w którym pokazano, że inżynier na obcasach jest dobrym wyborem dziewcząt przychodzących na studia. Pokazano jak pragmatyczne jest dokonanie wyboru studiów dualnych.
Po zakończeniu części pierwszej nastąpiła przerwa kawowa, podczas której zaprezentowano naszym gościom bazę lokalową szkoły oraz laboratoria technikum informatycznego i technikum żywienia i usług gastronomicznych.

W trzeciej części zaprezentowano następujące referaty:

1. Ochrona antywirusowa konieczność naszych czasów. – Michał Stasik kl. 1 ti
W referacie przedstawiono zagrożenia czyhające na użytkowników sprzętu komputerowego. Pokazano wachlarz zagrożeń począwszy od wirusa komputerowego, a skończywszy na dialerach. Zaprezentowano programy antywirusowe, które są obecne na rynku, ich funkcje i możliwości ochrony. Pokazano również test, który określał skuteczność poszczególnych narzędzi.

2. Polacy dla świata. – Doc. dr inż. Hieronim Suterski pracownik naukowy PWSZ w Lesznie.
W referacie przedstawiono wkład Polaków w myśl techniczną na świecie. Rozpoczęto od powszechnie znanych jak Mikołaj Kopernik czy Maria Curie Skłodowska, a następnie przedstawiono mniej znanych, którzy swoimi wynalazkami przyczynili się do rozwoju techniki na świecie.

3. Numeryczne sterowanie obrabiarek CNC. – Sebastian Szerszeń student kierunku MiBM członek koła naukowego POLITECHNIK.
W referacie przedstawiono rolę komputera w dzisiejszej technice w zakładzie pracy. Pokazano gamę programów cadowskich ułatwiających projektowanie dokumentacji technicznej zarówno projektowej jak i technologicznej. Pokazano historię rozwoju obrabiarek CNC oraz aktualny sposób pracy na tych urządzeniach.

4. System Android od podszewki. – Radosław Szatkowski, Jakub Piotrowski kl. 2 ti.
W referacie przedstawiono historię systemu Android od pierwszych wersji do współczesności. Pokazano zastosowanie systemu w dzisiejszych urządzeniach mobilnych. Pokazano zarówno zalety jak i wady tego systemu. Wspomniano również o dalszych kierunkach rozwoju systemu.

5. System iOS–wady, zalety, obsługa. – Łukasz Taciak, Mateusz Wenclewski kl. 3 ti.
W referacie przedstawiono system iOS od pierwszej wersji do dnia dzisiejszego. Przedstawiono zalety oraz wady systemu. Pokazano również telefon iphone wskazując na jego zalety i wady. Pokazano również kierunki rozwoju.

Po wygłoszeniu wszystkich referatów w celu podsumowania konferencji głos zabrał Pan Dyrektor Instytutu Politechniczno – Rolniczego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. J. A. Komeńskiego w Lesznie Prof. zw. dr hab. inż. Czesław Królikowski, który pogratulował jakości organizacji konferencji oraz wysokiego poziomu zaprezentowanych referatów. Podziękował również Pani Dyrektor za to, że konferencja mogła się wpisać w obchody piętnastolecia PWSZ w Lesznie, co było podkreślane poprzez logo 15-lecia, które znajdowało się na wszystkich prezentacjach referatów wygłaszanych podczas konferencji oraz znajdowało się na ekranie podczas trwania konferencji, jak również znalazło się w materiałach reklamowych konferencji.

Po wystąpieniu Dyrektora Instytutu Politechniczno – Rolniczego poproszono wszystkich prelegentów na scenę i Pani Dyrektor ZSP w Nietążkowie oraz Pan Dyrektor Instytutu Politechniczno – Rolniczego wręczyli im upominki ufundowane przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową im. J. A. Komeńskiego w Lesznie.

Na zakończenie głos zabrała Pani Dyrektor ZSP w Nietążkowie, która konferencję zakończyła i zaprosiła za rok na czwartą Konferencję Młodych Naukowców.solidarni-z-ukrainą
Inspektor ochrony danych
Grzegorz Król  
e-mail: iod(m)zspnietazkowo.pl

e-dziennik   e-learning
 zdjecie-do-mlegitymacji

Patronat
Politechniki
PoznańskiejCertyfikaty i odznaczenia

zobacz »

Gratulacje i podziękowania


Nasi Partnerzy

zobacz »