wstecz wstecz

Starke Verben – die Konjugation (czasowniki mocne
– odmiana)


W przypadku tych czasowników w ich odmianie przez osoby zmianie ulega samogłoska rdzenna – w 2. i 3. osobie liczby pojedynczej.

 1/     e → i
essengebenhelfennehmensprechentreffen
jeśćdawaćpomagaćbraćmówićspotykać
ichessegebehelfenehmesprechetreffe
duisstgibsthilfstnimmstsprichsttriffst
er,sie,esisstgibthilftnimmtsprichttrifft
wiressengebenhelfennehmensprechentreffen
ihresstgebthelftnehmtsprechttrefft
sie,Sieessengebenhelfennehmensprechentreffen

 2/     e → ie3/     a → ä
lesensehenfahrenlaufentragenwaschen
czytaćwidziećjechaćbiegaćnosićmyć,prać
ichlesesehefahrelaufetragewasche
duliestsiehstfährstläufstträgstwäschst
er,sie,esliestsiehtfährtläuftträgtwäscht
wirlesensehenfahrenlaufentragenwaschen
ihrlestsehtfahrtlaufttragtwascht
sie,Sielesensehenfahrenlaufentragenwaschen


3/ backen (piec), gefallen (podobać się), halten (trzymać), laden (załadować), schlafen (spać), treffen (spotykać), verlassen (opuszczać), verschlafen (zaspać)


mgr Katarzyna Hordecka-Sadowska