wstecz wstecz

List prywatnyOto zwroty, które mogą przydać się przy pisaniu listów. Pamiętajmy, aby formy grzecznościowe używane w listach były odpowiednie w stosunku do adresata.
Poniżej przedstawione są propozycje, które dotyczą listu mniej formalnego.


LIST DO PRZYJACIÓŁ, RODZINY, BLISKICH ZNAJOMYCH:


Zwrot do adresata:


Liebe Anna! - Kochana Anno!

Lieber Peter! - Kochany Piotrze!

Ihr Lieben! - Kochani!


Rozpoczęcie listu;


Herzlichen Dank für deinen Brief. Ich habe mich darüber sehr gefreut. - Serdecznie dziękuję za Twój list. Bardzo mnie ucieszył.

Sei mir bitte nicht böse, weil ich so lange nicht geantwortet habe. - Proszę nie bądź zły/zła, że tak długo nie odpisywałem/ odpisywałam.

Dein Brief ist gestern bei mir angekommen. - Wczoraj otrzymałem/otrzymałam Twój list.

Vielen dank für deine Einladung. - Bardzo Ci dziękuję za zaproszenie.

Ich lade dich herzlich zur Party ein. - Zapraszam Cię serdecznie na przyjęcie.

Ich möchte gern wissen... - Chciałbym/chciałabym wiedzieć...

Ich habe eine grosse/kleine Bitte an Dich. - Mam do Ciebie wielką/małą prośbę.

Ich muss dir schreiben, was ich letztens erlebte. - Muszę Tobie napisać, co ostatnio przeżyłem/przeżyłam.


Zakończenie listu:


So, das war's für dieses Mal. - To byłoby tyle na dzisiaj.

Nochmals vielen Dank für... - Jeszcze raz dziękuję za...

Hoffentlich sehen wir uns bald wieder. - Mam nadzieję, że wkrótce znowusię zobaczymy.

Lass mich nicht zu lange auf eine Antwort warten. - Nie pozwól czekać mi zbyt długo na odpowiedź.

Mach's gut! - Powodzenia!


Pozdrowienia dla innych:


Grüß Claudia ganz herzlich von mir. - Serdecznie pozdrów ode mnie Klaudię.

Grüße auch deine Eltern von mir. - Pozdrów również ode mnie swoich rodziców.


Pozdrowienia dla adresata:


mit herzlichen Grüßen - z serdecznymi pozdrowieniami

mit freundlichen Grüßen - z pozdrowieniami

viele liebe Grüße - mnóstwo serdecznych pozdrowień

herzliche Grüße von... - serdeczne pozdrowienia od...


Podpis:


dein Hans - Twój Hans

deine Maria - Twoja Maria


mgr Katarzyna Hordecka-Sadowska