wstecz wstecz

Die Jahreszeiten – Monate – Datum-


Die Jahreszeiten – pory roku


der Frühling - wiosna wiosną – im Frühling
der Sommer – latolatem – im Sommer
der Herbst – jesieńjesienią – im Herbst
der Winter – zimazimą – im Winter

Die Monaten – miesiące


Wszystkie miesiące w języku niemieckim są rodzaju męskiego, a więc mają rodzajnik „der

JanuarstyczeńJulilipiec
FebruarlutyAugustsierpień
MärzmarzecSeptemberWrzesień
AprilkwiecieńOktoberPaździernik
MaimajNovemberListopad
JuniczerwiecDezembergrudzień

Gdy chcemy powiedzieć, że coś dzieje się w danym miesiącu, np. w maju, to używamy konstrukcji z przyimkiem „im”: w maju – im Mai, w sierpniu – im August itp.


Das Datum – data : die Ordinalzahlen - liczebniki porządkowe


Do podawania dat potrzebne są liczebniki porządkowe. Gdy liczebnik porządkowy pisany jest liczbą, to musi przy niej pojawić się kropka, np. „2.”

Liczebniki porządkowe tworzymy w następujący sposób:

1/ dla liczb 1-19 : do danego liczebnika dodajemy końcówkę „-te”.
2. – zweite (drugi, druga)
4. – verte (czwarty, czwarta)
5. – fünfte (piąty, piąta)
10. – zehnte (dziesiaty, dziesiąta)
Wyjątki:
1. – erste (pierwszy, pierwsza)
3. – dritte (trzeci, trzecia)
7. – siebie (siódmy, siódma)
2/ dla liczb od 20 wzwyż: do danego liczebnika dodajemy końcówkę „-ste”:
20. – zwanzigste (dwudziesty, dwudziesta)
34. – vierunddreißigste (trzydziesty czwarty, trzydziesta czwarta)
3/ podawanie dat – Jak napisać dany rok słownie?
Lata do roku 2000 piszemy podając nie ilość „tysięcy”, lecz „setek”, np. rok 1976, to w języku niemieckim (w tłumaczeniu dosłownym): dziewiętnaście-setek-sześć-i-siedemdziesiąt
1975 – neunzehnhundertsechsundsiebzig
1983 - neunzehnhundertdreiundachtzig
1842 – achtzehnhundertzweiundvierzig
Lata od roku 2000 piszemy tak samo jak w języku polskim, czyli podajemy ilość „tysięcy”, np.
2001 – zweitausendeins
2017 – zweitausendsiebzehn
Przykładowe daty:
7. 09. 1992 – der siebte September neunzehnhundertzweiundneunzig
11.04.2006 – der elfte April zweitausendsechs
4/ Gdy chcemy powiedzieć, że np. danego dnia mamy urodziny, to używamy konstrukcji z przyimkiem „am”, a do liczebnika porządkowego dodajemy końcówkę „-ten” lub „-sten”, np.
1/ Urodziłem się 4 lipca 1978 –
Ich bin am vierten Juli neunzehnhundertachtundsiebzig geboren.
2/ Wakacje rozpoczynają się 26 czerwca –
Die Sommerferien beginnen am sechsundzwanzigsten Juni.

mgr Katarzyna Hordecka-Sadowska