Close X

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych

im. Jana Kasprowicza w Nietążkowie

Sobota, 19 stycznia 2019 r.
domek
logo


Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych
im. Jana Kasprowicza
w Nietążkowie

Jadłospis


od 10.12 do 14.12.2018 r.


poniedziałek - 10 grudnia
Zupa pieczarkowa
Kurczak curry, ryż brązowy,

Woda z cytryną
(1,2,3,9)
wtorek - 11 grudnia
Rosół z makaronem
Kotlet mielony duszony, ziemniaki puree, surówka z białej kapusty i ogórka

Kompot
(1,2,3,9)
środa - 12 grudnia
Zupa węgierska
Kluski kładzione z boczkiem, kapusta kiszona,

Woda z cytryną
(1,2,3,9)
czwartek - 13 grudnia
Barszcz ukraiński
Ryba duszona, ziemniaki puree, marchew gotowana

Woda z cytryną
(1,2,3,9)
piątek - 14 grudnia
Zupa warzywna
Ziemniaki, ser biały,

Woda z cytryną
(1,2,3,9)
W nawiasach symbole produktów powodujące alergię lub reakcję nietolerancji

Regulamin stołówki przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych
im. Jana Kasprowicza
w Nietążkowie


Stołówka jest miejscem spożywania posiłków przygotowanych przez pracowników kuchni szkolnej dla uczniów, osób z zewnątrz i pracowników Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych.

Uprawnienia do korzystania ze stołówki.

 1. Do korzystania z posiłków w stołówce szkolnej uprawnieni są:
  • uczniowie wnoszący opłaty indywidualnie,
  • uczniowie, których obiady finansuje OPS,
  • pracownicy szkoły,
  • osoby z zewnątrz zamawiające posiłki.
 2. Wyżej wymienieni, zapisywani są na obiady na początku lub w trakcie roku szkolnego po uprzednim zgłoszeniu tego faktu intendentowi.

Odpłatność za posiłki.

 1. Cena posiłku podlega kalkulacji co kwartał i jest zatwierdzana przez Dyrektora Szkoły i Starostwo Powiatowe w Kościanie.
 2. Cena jednego posiłku dla uczniów obejmuje jedynie koszt produktów zużytych do przygotowania posiłku – koszt wsadu do kotła.
 3. Nauczyciele i pracownicy szkoły ponoszą odpłatność stanowiącą całkowity koszt produktów zużywanych do przygotowania posiłków oraz koszt utrzymania i funkcjonowania kuchni.
 4. Osoby z zewnątrz ponoszą odpłatność ustaloną przez Dyrektora Szkoły, ale nie mniej niż kwota ustalona uchwałą Zarządu Powiatu.

Opłaty

 1. Opłaty z tytułu kosztów żywienia należy wnosić w terminie do 15-go każdego miesiąca
  • przelewem
  • albo gotówką w kasie szkoły
 2. Nieterminowość opłat zgłaszana jest kierownikowi internatu lub wychowawcom klas.
 3. Uczniowie i inne osoby zalegające z opłatami, otrzymują upomnienia.
 4. Wpłaty potwierdzone są dowodem wpłaty na numerowanym kwitariuszu i podpisem przyjmującego.

Zwroty za posiłki

 1. Zwrot poniesionych kosztów może nastąpić z powodu choroby, wycieczki lub innych przyczyn losowych
  • nieobecności (wyjazdy, wycieczki szkolne ) zgłaszamy telefonicznie lub osobiście 2 dni wcześnie,
  • nieobecności (chorobowe) zgłaszamy w danym dniu najpóźniej do godz. 8:00 (może być telefonicznie),
  • koszt nie wykorzystanych posiłków odliczony będzie w następnym miesiącu,
  • nieobecności nie zgłoszone nie będą odliczane.

Wydawanie posiłków

 1. Posiłki wydawane są w godzinach:
  • śniadanie od 6:30 do 7:15
  • obiad od 13:00 do 15:00
  • kolacje od 18:20 do 19:00
 2. W stołówce i na stronie internetowej ZSP w Nietążkowie w zakładce INTERNAT jest wywieszony jadłospis na dany tydzień.

Zasady zachowania w stołówce

 1. Podczas wydawania posiłków na stołówce mogą przebywać wyłącznie osoby spożywające posiłek.
 2. Przed okienkiem, w którym wydaje się obiady obowiązuje kolejka w jednym szeregu.
 3. Podczas oczekiwania w kolejce na wydanie posiłku jak i podczas jego spożywania obowiązują zasady kulturalnego zachowania.
 4. Po spożyciu posiłku naczynia i sztućce należy odstawić na wyznaczone miejsce.
 5. Wszyscy korzystający ze stołówki powinni dbać o ład i porządek.bip

Certyfikaty i odznaczenia
Wynajem pomieszczeń szkolnych


Nasi Partnerzy

zobacz »