Close X

Zespół Szkół Ponadpodstawowych

im. Jana Kasprowicza w Nietążkowie

Sobota, 7 grudnia 2019 r.
Wstecz
Dzień Edukacji Narodowej
11.10.2018 r.

W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Nietążkowie w czwartek 11 października odbyły się obchody Dnia Edukacji Narodowej oraz Dnia Patrona Szkoły. Uroczystości z udziałem uczniów, nauczycieli, zaproszonych gości i rodziców rozpoczęły się o godzinie 12:00. W swoim wystąpieniu Arleta Adamczak-Puk, dyrektor ZSP w Nietążkowie dziękowała nauczycielom i pracownikom szkoły za ich trud i poświęcenie oraz wyróżniła tych, którzy wykazali się szczególnymi osiągnięciami i zaangażowaniem. Prowadząca dokonała krótkiej charakterystyki placówki, podkreśliła, że szkoła idzie z duchem czasu i zawsze stara się zapewnić młodzieży atrakcyjne kierunki kształcenia. Zwróciła szczególną uwagę na osiągnięcia uczniów, realizowane projekty, zmiany zachodzące w placówce oraz udogodnienia, które bez pomocy wielu znakomitych osób nie byłyby dla szkoły osiągalne.
- Chylę czoła i składam podziękowania niezwykłym dla szkoły osobom. Za ciągłe wsparcie, za mądre decyzje, za duży wkład pracy w rozwój i modernizację Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Kasprowicza w Nietążkowie. Wasz trud i zaangażowanie we współpracę są godne podziwu, gdyż przyczyniają się nie tylko do rozwoju naszej szkoły, ale również do budowania jej pozytywnego wizerunku – mówiła dyrektor szkoły dziękując Bernardowi Turskiemu , Staroście Kościańskiemu oraz Stefanowi Stachowiakowi, Wicestaroście Kościańskiemu.
Wicestarosta wziął również udział w uroczystym wkopaniu drzewa w Alei Przyjaciół Szkoły znajdującej się przed halą gimnastyczną.
Kończąc przemówienie, pani dyrektor podziękowała za współpracę policjantom: Radosławowi Nowakowi oraz nieobecnemu na uroczystości Piotrowi Janusowi.
W związku z tym, iż szkoła obchodziła także Święto Patrona Szkoły, młodzież oddała cześć Janowi Kasprowiczowi składając wiązankę kwiatów pod pomnikiem patrona.
Po przemówieniu Arlety Adamczak-Puk, głos zabrał Starosta Kościański. Bernard Turski przypomniał historię oświaty w Polsce i rolę nauczycieli na przestrzeni lat. Cytując słowa Janusza Korczaka: „Nauczyciel to ten, który nie wtłacza, a wyzwala, nie ciągnie, a wznosi, nie ugniata, a kształtuje, nie dyktuje, a uczy, nie żąda, a zapytuje – ten przeżywa z dziećmi wiele natchnionych chwil” – w piękny sposób przedstawił postawę prawdziwego nauczyciela. Przypomniał zebranym o ogromnej roli pedagoga, w którego rękach jest los ucznia. Nauczyciel, jak wspomniał Starosta, powinien budować wieź z uczniami opartą na szacunku, zaufaniu i kompromisach, inspirować w odkrywaniu i kształtowaniu zainteresowań młodzieży, przygotowywać ją do podejmowania odpowiedzialnych decyzji i znajdowania sensu życia.
Obchody Dnia Edukacji Narodowej połączone zostały ze ślubowaniem uczniów klas pierwszych oraz pasowaniem uczniów z klas mundurowych, którzy zostali przyjęci w poczet społeczności uczniowskiej. Całą uroczystość zakończył pokaz musztry paradnej oraz defilada uczniów z klas mundurowych.


 
Patronat
Politechniki
Poznańskiej

bip

Certyfikaty i odznaczenia
Gratulacje i podziękowania


Nasi Partnerzy

zobacz »